• Oku
 • Yeni Ekle

Al Bakiyye Yapay Dili (ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙)

Diğer vikilerden daha özgür!

Bu maddenin geliştirilmesi gerekmektedir.

Madde yeterli ve kapsamlı bilgiye sahip değil. Daha fazla katkı ve içerikle geliştirilmesi gerekiyor.

Bu madde taslak halindedir. Düzeltilmesi ve geliştirilmesi gerekir.


Al Bakiyye (ᒍ Ḷ⟓৬ ) yapay dili Ural-Altay Dil ailesine mensup Göktürk-Orhun, Osmanlı ve diğer tüm Türk Lehçeleriyle bütünleşmiş yapay dildir. /albakiyye-sozluk ile ilgili kavram incelemesi için Rastgelelik Sözlük'e bakabilirsiniz.
"Al Bakiyye Yapay Dili (ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙)"
Al Bakiyye Yapay Dili (ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙)

Belgeyi İndir (741.8 Kb)
Al Bakiyye Yapay Dil İkonu
Al Bakiyye Yapay Dil İkonu
Al Bakiyye Yapay Dili Bu çalışma, Türkî kökenli yapay dil olan Bakiyye diline dair kapsamlı dilbilgisi, edebiyatı ve öğretimine yönelik kılavuz niteliğinde bilgiler barındırmaktadır. Türkçe temel anlatım dili olarak ele alınmıştır.

Al Bakiyye yapay dili (ᒍ Ḷ⟓৬ ), Türkî - Altay dil grubuna dayanarak geliştirilmiştir. En önemli niteliği kendine özgü yazım ve okuma sisteminin, yaratıcıya has şahıs ekinin ve başka dillerde olmayan pasif-edilgen yapısının olmasıdır. 

Bakiyye Lisanı Nedir?

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı, Ural-Altay Dil Ailesine mensup Göktürk-Orhun, Osmanlı ve diğer tüm Türk Lehçeleriyle bütünleşmiş dil kültürünü sabit ve kalıcı kılmak, Türk lisanlarındaki sesleri ve kültürü korumak amacıyla süsleme, güzelleştirme niteliğinde geliştirilmiş Türkçe kökenli yapay bir dildir. Mevcut kültürlerin dil vasıtasıyla aktarımının en sağlıklı ve uzun ömürlü olduğu bilinen bir gerçektir. Bu yüzden yazılı, kalıcı ve canlı bir aktarım gerçekleştirmek adına Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı geliştirilmeye başlanmıştır. Sözcük varlığı büyük oranda Türkçe, Göktürkçe, Diğer Türk Lehçeleri, Arapça, Farsça ve Osmanlıcadır. Ayrıca Fransızca, İngilizce, Almanca, Moğolca, Ölü Mezopotamya Dilleri ve Anadolu Dillerine ait sözcük varlığına da sahiptir.

Temel Özellikleri

 1. Bütün damgaların (harflerin) kendine özgü okunuşu ve kullanım alanı bulunmaktadır.
 2. Büyük – Küçük harf ayrımı bulunmaz.
 3. Soldan sağa doğru yazılır. Figurat hattında üstten aşağı veya aşağıdan yukarı doğru yazım da bulunur.
 4. Türkî dillerde olduğu gibi cümle dizilimi özgürcedir. Sadece yardımcı fiil + fiil kuralı uygulanmalıdır. Yardımcı fiil temel cümlede her daim esas fiilden hemen önce olmalıdır.

Fonoloj-Alfabe ve Yazım

Sessiz&Sesli Harfler

⥌ Ḷ Б C Ċ Ɔ ഥ ഥ' ᛠ 웃 Э ∧ Ƒ ౨ Г ૭’’ G Ǧ ԋ Ꮦて で I ↾ ..↾  Ĵ ⟓ ⊲ Ø ᒍ ૪ M Ⱈ Ɲ Й O ⧽ Ȫ П Ḻ ર મ ཞ Ӭ ≾ じ ๛ β ≾. Ұ Ꭷ Ꭷ’ Ꭷ’’ ⱱ ୨ Ϣ ৬ ᕴ ᓬ X ⥙ λ @ ↓ የ ჰŧ 
 

Б

C

Ċ

Ɔ

ഥ'

Э

Ƒ

Г

૭’’

G

Aa

Bu

Bi

Ci

Çi

Di

Dıy

Zıy

Te

Tay

E

Ae

Ef

Fa

Ge

Gaf

Ğe

a

b

b

c

ç

d

ž

t

ţ

ě

æ

f

f

g

ɠ

ğ

Ǧ

ԋ

I

.. ↾

Ĵ

Ø

M

Ɲ

Ğa

He

Hay

Ha

Ay

I

İy

Jey

Key

Kal

Kul

El

Lam

Em

Men

En

Ğ

h

h

h

kh

I

ı - i

i

j

k

q

l

l

m

m

n

Й

O

Ȫ

П

Ӭ

β

≾.

Ұ

 

O

Ol

Ö

Pi

Pa

Er

Ray

Riy

â

Es

Say

Sin

SS

Şay

 

ň

o

o

ö

p

p

r

r

ȑ

â

s

š

s

ß

ş

ş

 

Ꭷ’

Ꭷ’’

Ϣ

X

λ

@

ჰŧ

 

U

Ü

Ȗ

Vi

Vav

Wah

Ya

Yut

Zed

Aks

Nang

Nanç

Et

Ok

İst

 

u

ü

ȗ

v

v

w

y

ÿ

z

x

 

 

@

q

m

st

 

Sesli Harfler

Э .. ↾ O  
Ӭ Ꭷ’ Ꭷ’’ Ȫ      

Dilbilgisi ve Kurallar

Al Bakiyye
ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙
Türü Sanatsal-Sistematik
Çekim yapısı Çekimli
Dil ailesi Ural-Altay
Eklem yapısı Sondan-Baştan
Cinsiyet ayrımı Yok
Benzer diller Türkçe, Osmanlıca, Macarca, Almanca
İlah şahıs eki Var: Ꮦ (Hû)
2020 Verilerine göre +1100 kelimelik sözlüğü mevcut.
Yazım Yönü Soldan sağa 
Zaman Formu 5 Zaman
Belirteç Var (৬-I,  ᒍӬ, ᒍ,  ⧽,  ..↾)
Yardımcı Fiil Var (ჰŧ - , Ϣર, ഥ, ƆGᒍ, ᕴ↓)
Soru Eki Var (የ)
Yazı Fontu
Tamamlama  %96
 [qab] art-x-albakiye 
Geliştirici M. B. TAPAN
Örnek Cümle:     Ḷ ୨↓⥌ ↾Ċ❞ Бર↓ ᎧƝ@M⥌ ๛ᓬ Ӄ Ϣર Бᓬ ৬ƆMΛ⊲
ᒍӬ Б〟Б@..↾Ḷ@ ḺГᎧ’ⱱƝλ. 
Okunuş: Bu vaka içün beruk unatma siz kiol war biz
yadamak la bin bat-ibat Pagüvennç.
Çeviri: Bu dava için 1000 Avro ödeme teminatına
ihtiyacımız olduğunu lütfen unutmayın.

Bakiyye Dili, soldan sağa kendi harf sistemi ve yazım tarzıyla yazılan, kendisine özgü 3 edebi türü bulunan, sözcük varlığının büyük kısmını Göktürkçe, Türkçe, Osmanlıca gibi dillerden alan Türkçe kökenli yapay dildir.

Türk dillerinden farklı olarak belirtenç (Tanımlama - Artikel) ve Yardımcı fiil yapısı mevcuttur.

İsimler (⥌ഥᒍર)

Bakiyye dilinde 2 çeşit isim vardır; Özel isim ve cins isim. İsimlerin tekil, yalın, çekimli, çekimsiz, çoğul durumları bulunur. Bakiyye lisanında Özel isimler dahil tüm isimler belirtenç (Tanımlayıcı-Artikel) alır. 4 farklı çoğul yapma yapısı bulunur. İsim cümlelerinde yardımcı fiil “ჰŧ -ഥ” olarak kullanılır.

Çoğul Yapma Ekleri

 • ᒍર (ler - lar) : ⥌ƆMᒍર (Adamlar) - Adamlar
 • @ (at) : БᒍГ@ (Belgeat) – Belgeler
 • ГӬƝ (Gêân) : ⥌ƆM..↾ГӬƝ (Adamîgêân) - Ademoğulları
 • I〟(Eyin) : ⥌ƆMI〟(Adameyn) - Adamlar
 • Ɲ (En) / 〟(en - in): Ḷર⊲Ɲ (Barken) - Evlikler / : Ḷર⊲〟 (Barkın) - Evlikler

Örnekler

ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙ ჰŧ br dl Ӄ wr ⊲❞≾.MΛ⊲ Б≾. MЭƝ. Ḷ ᒍ≾Ɲ⥙ ⱱ 웃M૭’’ᒍ↓ Гᒍ≾.O M⥌Ɲ ḶI MЭⱱᒍᎧᛠ ᒍ Ḷ⟓ 웃ḺƝ. ↾CΛᓬ@ ჰŧ Cᒍ๛ഥ' ⱱ ⧽ ჰŧ Ƒ Ĵર⊲.
Çeviri: Al Bakiyye dili, +5 kişinin konuştuğu bir yapay dildir. Bu dil ve alfabesi Mevlüt Baki Tapan tarafından oluşturulmuştur. Lisansı ücretsiz ve tüm insanlar içindir.

Neden Bu Dil Geliştirildi

Hiç kimsenin yeni bir dile ihtiyacı olmadığını ve Esperanto gibi daha gelişmiş yapay dillerin ve Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Türkçe gibi elbetteki doğal dillerin olduğunu iyi biliyoruz. Fakat yine de biz bir dil, alfabe ve edebiyat geliştirdik. Tüm kullandığımız Türkçe, Osmanlıca, Göktürkçe, Almanca, İngilizce, Farsça ve Arapça gibi dillerdeki güzel sözcükleri, sistem ve kuralları bir bütün içinde kendi tarzımızla yeniden şekillendirmek istedik. Bu etkileşim ve kapsam dahilinde geliştirdiğimiz yazı, edebiyat ve dil sistemi ile konuşmadan ziyade daha çok edebi yazım dili, anlatım ve betimleme dili olmasını ümit ederek bu yola çıktık. Bu doğrultuda yapay dil geliştirme sanatını icra etmeye devam edeceğiz. 
Bakiyye Dilinde Bir Örnek
৬じGƝഥᓬ, Ḷ⧽ ما⥙  ⧽ Бર  じGᒍM⥌.  ⱱર  ما⥙ MГ..↾ k  ⧽ ჰŧ ᒍӬ ƆરMƝ ᒍ ƆરᛠƆMЭ.
Okuma: Ya Sayğındız, bul menge ol ber sayğalma. Ver menge emgii ki ol ist lâ derman el derteme. 
Türkçe: Hekim, derdime bir derman bul. Derdime derman olacak bir ilaç ver. 
 

Kaynakça

 1. Belge: "Al Bakiyye Türkçe Kılavuzu", Google Doc., 21.06.2020, https://docs.google.com/document/u/2/d/e/2PACX-1vSkxmnraN9jJDFUS-4YoyxBgBwqqiIb0DDbIAZxbWfWFrKPEQmA4tYOOvwaqD-bPc7cQNjgpKczS3qf/pub
 2. Artlitartinglang: "Al Bakiyye Yapay Dili", Artlitartinglang.rastgelelik.com, 21.06.2020, http://artlitartinglang.rastgelelik.com/publ/tr/2

Yardımcı Kaynaklar

 1. Sözlük
 2. Klavye
 3. Site
 4. Dilbilgisi

Madde değeri: 974

Al Bakiyye Yapay Dili (ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙): Katkılar

Bu alan maddeye ait ek katkıları içerir.

Henüz bu maddeye katkı sağlanmamıştır. Maddeye katkı sağlayarak gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.
Lütfen bu alana yorum, tartışma konusu ve reklam eklemeyiniz. Görüş ve önerilerinizi "Tartışma" bölümüne ekleyebilirsiniz.

Toplam Katkı Sayısı: 0
avatar

Son değişiklik: Yeni bir başlık eklendi: "Neden bu dil geliştirildi?"

Tartışma

| Anahtar Kelimeler: yapay dil, bakiyye, conlang, Al Bakiyye, bakiyye dili Okunma: 97 | Güncellik: 2020-07-25 | Değer: 4.0/2

Madde Başlığı: Al Bakiyye Yapay Dili (ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙)
Madde Kimliği: 1595567408
Sayfa Kimlik Kodu: 28
Robotların İndekslemesi: İzin Veriliyor (Varsayılan).
Son değişikliği görüntüleyen kullanıcı sayısı: 97
Rastgelelik Viki Öğe Kimliği: RW284entry
Madde Kategori ve Grupları: Kategori / Alan / Bölüm; Yapay Dil Portalı, Dil-Alfabe-Dilbilim
Madde Şablonu: Geliştirilmesi Gereken Madde
Madde Dili: Türkçe
Sayfa Dili: Türkçe
Madde Oluşum Tarihi: 2020-06-21
Katkı Sayısı: 0
Tabii Sunucu ve Veri: Rastgelelik Arama Motoru > WB Alt Sistemi / R-uNet alt yapısı.
Sürüm: 1.4-28
Kalıcı Madde Adı: Al Bakiyye Yapay Dili
Kalıcı Madde Sayfa URL: http://wb.rastgelelik.com/albakiyye
Belge URL: http://wb.rastgelelik.com/viki/0-0-0-28-20
Diğer Sosyal Ağlarda Paylaşım:
RSS Bağlantısı: http://wb.rastgelelik.com/viki/rss/
Madde Resmi+URL: /_bd/0/28.png (Boyut: 17.9 Kb)

"Al Bakiyye Yapay Dili (ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙)" isimli bu maddeye katkı sağlayarak gelişimini sağlayabilirsiniz.