• Oku
 • Yeni Ekle

Al Bakiyye Dili Nedir?

Diğer vikilerden daha özgür!

Kendi öz yapısında "Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı" olarak nitelendirilen yapay bir dildir. Yalnızca yazım ve edebiyat alanında sanatsal, dil bilimsel kullanım amacıyla geliştirilmiştir. /albakiyye-sozluk ile ilgili kavram incelemesi için Rastgelelik Sözlük'e bakabilirsiniz.
"Al Bakiyye Dili Nedir?"
Al Bakiyye Dili Nedir?
Okunuş: Mi ist la qonar kio sin ken etmek ya qutunç el jarq
Okunuş: Mi ist la qonar kio sin ken etmek ya qutunç el jarq
Hüsnü Hatt-î Al Bakiyye Lisanı Nedir?; Hüsnü Hatt-î Al Bakiyye Lisanı Nedir?: Й ჰŧ ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙ (Nu ist el bakiyye lesenng)

Konuşma unsurları değil, yazım ve sözcük anlam unsurları ön planda tutularak geliştirilmiştir.

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı (Al Bakiyye), Ural-Altay dil ailesine mensup olacak türde geliştirilmiştir. Göktürk-Orhun, Osmanlı ve diğer tüm Türk Lehçeleriyle bütünleşmiş dil kültürünü sabit ve kalıcı kılmak, Türk lisanlarındaki sesleri ve kültürü korumak amacıyla süsleme, güzelleştirme niteliğinde geliştirilmiş Türkçe kökenli yapay bir dildir. Mevcut kültürlerin dil vasıtasıyla aktarımının en sağlıklı ve uzun ömürlü olduğu bilinen bir gerçektir. Bu yüzden yazılı, kalıcı ve canlı bir aktarım gerçekleştirmek adına Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı geliştirilmeye başlanmıştır. Sözcük varlığı büyük oranda Türkçe, Göktürkçe, Diğer Türk Lehçeleri, Arapça, Farsça ve Osmanlıcadır. Ayrıca Fransızca, İngilizce, Almanca, Moğolca, Ölü Mezopotamya Dilleri ve Anadolu Dillerine ait sözcük varlığına da sahiptir. 

Bu maksadın da ötesinde geliştiricisi dilemiş olduğu için böyle bir dil oluşturulmuştur. 

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı, kendine özgü alfabesiyle yazılan Türkî dillerden yapısal kökler barındıran bir dil olup, 65 harf (damga) ve 6 temelî özellikte karaktere sahiptir. Kendine özgü “Şükran Güncesi, Damlahatnâme, yazlam” gibi edebî türlere sahiptir. 

El Yazımı, (Kaligrafik) Hat-î Figûrât Yazımı ve Bilgisayar Hat Yazımı olmak üzere üç yazım hattı bulunur. El ve bilgisayar hattı arasında benzer özellikte olup, birkaç küçük yazım biçiminde farklılık söz konusudur. Hat-î Figûrât yazımında ise hat sanatı, süsleme ve damgalar (harfler) arasında fazlaca etkileşim söz konusudur. Hat-î Figûrât yazımı çoğunlukla deyim, özel isim ve hitabetlerde süsleme maksatlı kullanılır. 

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı” ifadesinin Türkçe açılımsal manası; “Güzel yazılı ölümsüzlüğe ait dil” demektir. “-iyye” eki, aidiyet, bağlılık, tabi olma durumlarını ifade eder. Misal; “ruhiyye (Ruha özgü, ruha ait), Türkiyye (Türk'e ait, Türke özgü) vb. 

Türkî kökenli geliştirilen bu yapay dil, Türkçede “Bakiyye”, Almanca ve İngilizce gibi Avrupa-Hint dillerinde “Al Bakiyye” olarak tabir edilir. Aynı zamanda İngilizce “Bakisch”, Almanca “Bakisch” olarak da kullanılabilir. Bakiyye dilinde ise “Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı” olarak nitelendirilmektedir. 

Bakiyye Lisanı Temel Özellikleri

 1. Bütün damgaların (harflerin) kendine özgü okunuşu ve kullanım alanı bulunmaktadır. 

 2. Büyük – Küçük harf ayrımı bulunmaz.

 3. Soldan sağa doğru yazılır. Figûrat hattında üstten aşağı veya aşağıdan yukarı doğru yazım da bulunur. 

 4. Türkî dillerde olduğu gibi cümle dizilimi özgürcedir. Sadece yardımcı fiil + fiil kuralı uygulanmalıdır. Yardımcı fiil temel cümlede her daim esas fiilden hemen önce olmalıdır. 

Misâl: Bugün okula gideceğiz.  

Ḷ Г❞ ϢરƆ Г@⥌CĴБᓬ ᒍӬ ↓ØЭ.

Okunuşu: Bugün werde getecejbiz lâ okkula.

 1. Fiillerle birleşebilen ve birleşmeyen yardımcı fiiller vardır; [ჰŧ - , Ϣર, ഥ (ist, war, dır)].

 2. 6 adet artikel bulunur; [৬-I,  ᒍӬ, ᒍ,  ⧽,  ..↾ (Ya-Ay, Lâ, El-Ol, İ-Yi)].

 3. Almanca gibi artikellerde cinsiyet ayrımı bulunmaz. Artikeller sadece olgu ve işlev açısından özellik gösterir. 

 4. Avrupa dillerinde olduğu gibi şahıs eklerinde III. Şahıs için cinsiyet vb. ayrım bulunmaz. Erkek, kadın, cansız varlık ve cisim fark etmeksizin tümü için Türkî dillerde olduğu gibi tek bir şahıs eki olarak “” (ol) kullanılır.

 5. Yaratıcı (Allah) için kullanılan özel ek, şahıs eki ve kurallar mevcuttur. 

 6. 8 adet ismin hâl eki vardır. 

 7. Olumlu-Olumsuz ve Soru yapısı mevcuttur. 

  1. Olumsuzlarda yardımcı fiil olarak isim cümlelerinde “ƆGᒍ” (değel) kullanılır. Misal: Ḷ ƆGᒍ ৬ᓬλ. (Bu değel yaznanç) TR: Bu kalem değildir.

  2. Olumsuzlarda yardımcı fiil olarak fiil cümlelerinde “ᕴ↓” (yok)  veya ek olarak da “-ma, -ma” kullanılır. Misal: ⧽ ᕴ↓ ГᒍMЭ⟓ (Ol yok gelmek.) O gelmez. / ⧽ ГᒍM⥌MЭ⟓. (Ol gelmemek)  veya ⧽  ГᒍM⥌MЭᓬ  (Ol gelmemez) TR: O gelmez.)

 8. Zaman ve kip ayrımı vardır. 

 9. Sondan, baştan, ortadan eklemeli sözcük yapısı bulunur. 

 10. Özel ifade ekleri mevcuttur. 

 11. Sıralı belirteç eki (harfi) vardır. (⥙ - λ)

 12. Harf dışı belli manalara gelen simge ve damgalar vardır. (k M̃ ❞ 〟° ʷ )

 13. Harflerin birkaç farklı tarzda süslü yazım biçimi ve hattı bulunur. (ഥ = ط)

 14. Büyük oranda sesli harfler yazılmaz. (Гᒍ = Gel)

 15. Ünlüler çoğunlukla kelime sonunda veya son hecesinde kullanılır. (৬Ɲ↾ = Yeni)

 16. Yazımda büyük ünlü uyumu bulunur ancak konuşmada sesletimde farklılıklar olabilmektedir. (⧽Ꭷ = Ulu)

 17. Özel yapım ekleri mevcuttur.

Madde değeri: 314

Al Bakiyye Dili Nedir?: Katkılar

Bu alan maddeye ait ek katkıları içerir.

Henüz bu maddeye katkı sağlanmamıştır. Maddeye katkı sağlayarak gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.
Lütfen bu alana yorum, tartışma konusu ve reklam eklemeyiniz. Görüş ve önerilerinizi "Tartışma" bölümüne ekleyebilirsiniz.

Toplam Katkı Sayısı: 0
avatar

Tartışma

| Anahtar Kelimeler: Hüsnü Hatt-î Al Bakiyye Lisanı, conlang, yapay dil, Al Bakiyye, bakiyye Okunma: 31 | Güncellik: 2020-08-06 | Değer: 4.0/1

Madde Başlığı: Al Bakiyye Dili Nedir?
Madde Kimliği: 1593984679
Sayfa Kimlik Kodu: 97
Robotların İndekslemesi: İzin Veriliyor (Varsayılan).
Son değişikliği görüntüleyen kullanıcı sayısı: 31
Rastgelelik Viki Öğe Kimliği: RW974entry
Madde Kategori ve Grupları: Kategori / Alan / Bölüm; Yapay Dil Portalı, Al Bakiyye Portalı, Dil-Alfabe-Dilbilim
Madde Şablonu:
Madde Dili: Türkçe
Sayfa Dili: Türkçe
Madde Oluşum Tarihi: 2020-07-06
Katkı Sayısı: 0
Tabii Sunucu ve Veri: Rastgelelik Arama Motoru > WB Alt Sistemi / R-uNet alt yapısı.
Sürüm: 1.4-97
Kalıcı Madde Adı: Hüsnü Hatt-î Al Bakiyye Lisanı Nedir?
Kalıcı Madde Sayfa URL: http://wb.rastgelelik.com/albakiyye-dili-nedir
Belge URL: Henüz bir belge eklenmemiş.
Diğer Sosyal Ağlarda Paylaşım:
RSS Bağlantısı: http://wb.rastgelelik.com/viki/rss/
Madde Resmi+URL: /_bd/0/97.png (Boyut: 14.8 Kb)

"Al Bakiyye Dili Nedir?" isimli bu maddeye katkı sağlayarak gelişimini sağlayabilirsiniz.