• Oku
  • Yeni Ekle

Al Bakiyye Dilinde Fiil Mastarları ve Zaman-Mekan Zarfları

Diğer vikilerden daha özgür!

Al Bakiyye dilinde fiil mastar ekleri sondan ve baştan eklemeli olarak kullanılabilecek yapıdadır. Sondan eklemeli ekler fiile bitişik, baştan eklemeli ekler ise ayrı yazılır.

Al Bakiyye Dilinde Fiil Mastarları ve Zaman-Mekan Zarfları

Fiil Mastar Yapıları

Bakiyye dilinde Türkçedeki mastar ekleri ve ilaveten Almanca-İngilizce mastar kurallarına benzer yapıda özgü bir mastar yapısı vardır. 

Son Ekler: -mak, -mek, -ma, -me, -ış, -iş, -uş, -üş, -en, -an

Ön Ekler: tu, zu

Ön ekli

Son ekli

Okunuş

ᛠᎧ Гᒍ

ГᒍMЭ⟓

(Tu gel, gelmek)

ᓬᎧ Ḷ⊲

Ḷ⊲M∧⊲

(Zu bak, bakmak)

MΛで〟

(Mahın)

Ḷ⊲≾.

 

(bakaş)

Ḷ⊲M⥌  

 

(bakma)

Ḷ⊲Ɲ

 

(Bakan)

Zaman-Mekan Bildiren Zarflar

Al Bakiyye

Okunuş

Türkçe

Ḷમ

Buray

Burası

⧽મ

Olray

Orası

≾Ꭷ.મ

Şuray

Şurası

↾Ċમ

İçrey

İçeri

ഥ≾.મ

Dışray

Dışarı

Ꭷ≾’મ

Üsray

Üst

ᕴ↓મ

Yukray

Yukarı

⥌じમ

Asayray

Aşağı

≾G

sağ

Sağ

≾⧽

sol

Sol

Ȫᛠમ

Öteray

Öte

İlgi Zamirleri

İki veya daha fazla cümlenin tek bir cümle olarak birleştirilmesi durumudur. 3 farklı şekilde bu işlem gerçekleştirilebilmektedir.

  • k⧽ (Ki ol)

  • ⧽Ǧ〟(Olğan)

  • Tamlamalı. 

Örnek: Kapının önünde duran yaşlı adam benim dün gördüğüm adamdır. 

  • Ӄ⧽ (Ki ol) = ᒍ ⥌ƆM..↾ Эԋᛠ৬ર Ϣર ഥᎧરM∧⊲ ᒍӬ ḶḶ〟ȪГ❞Ɔ Ӄ⧽ Ⱈ ϢᎧરƆ ⟓ȪરƆⰘ ⧽Й ᛠ❞I〟. (El adam-i ehteyar war durmak la babın öğünde kiol men wurde kördemen olnu tüneyin)

  • ⧽Ǧ〟(Olğan) = ᒍ ḶḶ〟ȪГ❞Ɔ ഥᎧરM∧⊲ᛠ  ⧽Ǧ〟ᒍ ⥌ƆM..↾ Эԋᛠ৬ર ჰŧ Ⱈ〟⟓ȪરƆG ⥌ƆM ᛠ❞I〟. (El babın ögünde durmakta olğan el adam-i ehteyar ist menin kördiği adam tüneyin.)

  • Tamlamalı. = ᒍ ḶḶ〟ȪГ❞Ɔ ഥᎧરGƝ ⥌ƆM..↾ Эԋᛠ৬ર Ⱈ〟ᛠ❞I〟⟓ȪરƆG ⥌ƆMഥ. (El babın ögünde durgan adam-i ehteyar menin tüneyin gördigi adamdır.)

Not: ᒍ ḶḶ〟ȪГ❞Ɔ ഥᎧરGƝ ⥌ƆM..↾ Эԋᛠ৬ર  (El babın ögünde durgan adam-i ehteyar) - bir tek belirteçe bağlı tek isimdir. Tek özne vasfı gösterir. 

Madde değeri: 240

Al Bakiyye Dilinde Fiil Mastarları ve Zaman-Mekan Zarfları: Katkılar

Bu alan maddeye ait ek katkıları içerir.

Henüz bu maddeye katkı sağlanmamıştır. Maddeye katkı sağlayarak gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.
Lütfen bu alana yorum, tartışma konusu ve reklam eklemeyiniz. Görüş ve önerilerinizi "Tartışma" bölümüne ekleyebilirsiniz.

Toplam Katkı Sayısı: 0
avatar

Son değişiklik: İlgi zamirleri başlığı eklendi.

Tartışma

| Anahtar Kelimeler: mekan zarfları, fiil mastarları, zaman zarfları Okunma: 24 | Güncellik: 2020-08-06 | Değer: 0.0/0

Madde Başlığı: Al Bakiyye Dilinde Fiil Mastarları ve Zaman-Mekan Zarfları
Madde Kimliği: 1593991842
Sayfa Kimlik Kodu: 110
Robotların İndekslemesi: İzin Veriliyor (Varsayılan).
Son değişikliği görüntüleyen kullanıcı sayısı: 24
Rastgelelik Viki Öğe Kimliği: RW1104entry
Madde Kategori ve Grupları: Kategori / Alan / Bölüm; Yapay Dil Portalı, Al Bakiyye Portalı, Dil-Alfabe-Dilbilim
Madde Şablonu:
Madde Dili: Türkçe
Sayfa Dili: Türkçe
Madde Oluşum Tarihi: 2020-07-06
Katkı Sayısı: 0
Tabii Sunucu ve Veri: Rastgelelik Arama Motoru > WB Alt Sistemi / R-uNet alt yapısı.
Sürüm: 1.4-110
Kalıcı Madde Adı: Al Bakiyye Dilinde Fiil Mastarları ve Zaman-Mekan Zarfları
Kalıcı Madde Sayfa URL: http://wb.rastgelelik.com/albakiyye-fiilmastar-zaman-zarf
Belge URL: Henüz bir belge eklenmemiş.
Diğer Sosyal Ağlarda Paylaşım:
RSS Bağlantısı: http://wb.rastgelelik.com/viki/rss/
Madde Resmi+URL: Görsel materyal eklenmemiş.

"Al Bakiyye Dilinde Fiil Mastarları ve Zaman-Mekan Zarfları" isimli bu maddeye katkı sağlayarak gelişimini sağlayabilirsiniz.