• Oku
  • Yeni Ekle

Al Bakiyye Dilinde İsim Türetme ve Sözcük - Cümle Dizilimi

Diğer vikilerden daha özgür!

Cümle dizilimi yazara bırakılmıştır. Belli bir kural yoktur. Ancak basit 3 kural; yardımcı fiiller esas fiillerden, sıfatlarda isimlerden asla ayrılmaz ve tüm isimler artikel ile kullanılır.

Al Bakiyye Dilinde İsim Türetme ve Sözcük - Cümle Dizilimi

Sözcük - Cümle Dizilimi

Bakiyye dilinde cümle ve kelime dizilişi oldukça özgürcedir. Cümlenin öğeleri istenildiği sıra ve yerde kullanılabilir. Tonlama, vurgu ve kafiye ekseninde istenildiği gibi dizilebilir. Sadece temel kural şudur; yardımcı fiil esas fiilden, sıfatlar isimlerden ayrılmaz. Bu bütün dahilinde cümlenin istenilen alanında kullanılabilir. 

Örnek: Kız Kardeşim genellikle geceleri TV seyreder.

  1. ḶCM Ϣર じમᒍMЭ⟓ ГƝᒍƆ ᒍӬ じર@ГĊ. (Bacem war seyreylemek genelde la seyretgeç)

  2. Ϣર じમᒍMЭ⟓  ГƝᒍƆ ḶCM ᒍӬ じર@ГĊ. (War seyreylemek genelde bacem la seyretgeç)

Bağıl kelimeler: 

Ϣર じમᒍMЭ⟓ (war seyreylemek) - Yardımcı fiil ve esas fiildir. Konumu ne olursa olsun birbirinden ayrılmaz. 

ᒍӬ じર@ГĊ (La seyretgeç) - Belirteç ve isimdir. Konumu ne olursa olsun birbirinden ayrılmaz. 

Serbest yazım ve kullanım olanağına sahiptir.

İsim Türetme

Bakiyye dilinde birden fazla isim türetme yöntemi ve eki bulunur. 

Ekler - Sondan: “luk, lık, kayt, çi, daş, lü, üş, iş, an, dır, gaç, ga, gi, ak, im, in, gah, istan, zar, kede, sar, dan, ban, van, kar, gar, ger, çe, î, iyye, siz, si, uç, iç, um, gun, li, el, abil, cık, cik, ca, taş, ar, er, eş, sel, te, tı, tü, aç, cileyin, ak, ek, ok, ka, gil, kıl, kek, ken, kan, men, man, la, lu, layın, leyin, emsi, rak, rek, sak, sek, ıt, et, at, me, ma, dır, dir, ağan, eğen, maca, mece, ip, up, üp, ap, ken, ling, ment ...”

Ekler - Baştan: “anti, bi, co, in, monu, re, trans, piriy …”

Birkaç Örnek

gözlük, Televizyon, Radyo, telefon...

ГȪᓬᒍ↓ (Gözlük), じર@ГĊ (Seyretgeç), ᛠƝᒍ@ГĊ (Tenletgeç), ⊲❞Й≾.MƝᛠ° (Konnuşment)

Hayvan ismi türetme eki: “ᒍƝ” (Lan) // ⥌≾ᒍƝ, ૭’’ḺᒍƝ, ≾↾રᛠᒍƝ… (Aslan, Gaplan, Sırtlan...)

Madde değeri: 310

Al Bakiyye Dilinde İsim Türetme ve Sözcük - Cümle Dizilimi: Katkılar

Bu alan maddeye ait ek katkıları içerir.

Henüz bu maddeye katkı sağlanmamıştır. Maddeye katkı sağlayarak gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.
Lütfen bu alana yorum, tartışma konusu ve reklam eklemeyiniz. Görüş ve önerilerinizi "Tartışma" bölümüne ekleyebilirsiniz.

Toplam Katkı Sayısı: 0
avatar

Tartışma

| Anahtar Kelimeler: gözlük, tenletgeç, konnuşment, seyretgeç, cümle dizilimi, sözcük dizilimi, hayvan ismi türetme, isim türetme, isim türetme ekleri Okunma: 31 | Güncellik: 2020-08-06 | Değer: 0.0/0

Madde Başlığı: Al Bakiyye Dilinde İsim Türetme ve Sözcük - Cümle Dizilimi
Madde Kimliği: 1593992300
Sayfa Kimlik Kodu: 111
Robotların İndekslemesi: İzin Veriliyor (Varsayılan).
Son değişikliği görüntüleyen kullanıcı sayısı: 31
Rastgelelik Viki Öğe Kimliği: RW1114entry
Madde Kategori ve Grupları: Kategori / Alan / Bölüm; Yapay Dil Portalı, Al Bakiyye Portalı, Dil-Alfabe-Dilbilim
Madde Şablonu:
Madde Dili: Türkçe
Sayfa Dili: Türkçe
Madde Oluşum Tarihi: 2020-07-06
Katkı Sayısı: 0
Tabii Sunucu ve Veri: Rastgelelik Arama Motoru > WB Alt Sistemi / R-uNet alt yapısı.
Sürüm: 1.4-111
Kalıcı Madde Adı: Al Bakiyye Dilinde İsim Türetme ve Sözcük - Cümle Dizilimi
Kalıcı Madde Sayfa URL: http://wb.rastgelelik.com/albakiyye-isimturetme-cumledizim
Belge URL: Henüz bir belge eklenmemiş.
Diğer Sosyal Ağlarda Paylaşım:
RSS Bağlantısı: http://wb.rastgelelik.com/viki/rss/
Madde Resmi+URL: Görsel materyal eklenmemiş.

"Al Bakiyye Dilinde İsim Türetme ve Sözcük - Cümle Dizilimi" isimli bu maddeye katkı sağlayarak gelişimini sağlayabilirsiniz.