• Oku
  • Yeni Ekle

Al Bakiyye Dilinde Sıfatlar (≾↾Ƒ@〟)

Diğer vikilerden daha özgür!

İsimlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlayan; onları niteleyen ve belirten kelimelere sıfat denir.

Al Bakiyye Dilinde Sıfatlar (≾↾Ƒ@〟); 4 farklı sıfat yapma durumu vardır ve hangi türün seçileceği yazara bırakılmıştır. Kaide, edebi üslup ve sesletime uygun olarak özgürce seçilebilir.

Sıfatlar

İsmi nitelendiren özelliğe sahiptirler. 4 çeşit sıfat yapma durumu bulunur. 

  1. İsmin önüne getirilerek; “৬Й Ḷર⊲ (Yeni barq)” 

  2. İsmin sonuna getirilerek; “Ḷર⊲..↾ ৬Й (Barq-ı Yeni)”

  3. Artikelli İsimle bütünleşik; “Ḷર⊲ᒍ৬Й (Barqalyeni)”

  4. Sıfat-İsim bütünleşik; “৬Й❞Ḷર⊲ (Yenunbarq”)

Sıfat Derecelendirmesi: Sıfatın önüne ek getirilerek derecelendirme sağlandı. 

Yalın

Kıyas: ഥで (Daha)

Üstün: Ɲ (En)

 

Yalın Sıfat

Kıyas Sıfat 

Üstün Sıfat

てરᒍ↾ (Hayarlı)

ഥで てરᒍ↾ (Daha hayırlı)

Ɲ てરᒍ↾ (En hayırlı)

Örnek: Büyük bir ev ve yeni apartman almak için hayırlı bir adam ve bol paralı olmak lazım. 

Hayırlı adam: 

てરᒍ↾  ⥌ƆM (Hayarlı Adam)

⥌ƆM..↾ てર (Adam-ı Hayar)

⥌ƆMᒍてર (Adamalhayar)

てર❞⥌ƆM (Hayrunadam)

Sıfatlar - Sıfat Tamlamaları

Bakiyye dilinde sıfatlar iki şekilde kullanılırlar; isimden önce ve isimde sonra. Belirsiz sayı sıfatı, işaret sıfatı kullanıldığında isimlerde belirteç kullanılmaz. 

Бર ⥌ƆM (Ber Adam) - Bir Adam

Ḷ ⥌ƆM (Bu adam) - Bu Adam

Bunun haricindeki tüm isimlerde belirteç kullanılır ve sıfattan önce kullanılır. 

৬ Эԋᛠ৬ર ⥌ƆM (Ya ehteyar adam) - Yaşlı Adam

İsim Önü Sıfat Tamlaması: İsimden önce belirteçten sonra kullanılır. 

৬ Эԋᛠ৬ર ⥌ƆM (Ya ehteyar adam) - Yaşlı adam

İsim Sonu Sıfat Tamlaması: İsimden sonra bağdaşık olarak kullanılır ve belirteç ise en başta olur. İsim-Sıfat arası “i” sesi ile bağdaşıklık kurulur. 

৬ ⥌ƆM..↾ Эԋᛠ৬ર (Ya adam-i Ehteyar) - Yaşlı olan Adam

Çiftli Sıfat Kullanımı: Başta ve sonra iki şekilde de bir sıfat tamlaması kullanılabilmektedir. 

৬ Ꭷ’ƝᒍᎧ’ ⥌ƆM..↾ Эԋᛠ৬ર (Ya ünlü adam-i ehteyar) Yaşlı olan ünlü adam

Madde değeri: 2860

Al Bakiyye Dilinde Sıfatlar (≾↾Ƒ@〟): Katkılar

Bu alan maddeye ait ek katkıları içerir.

Henüz bu maddeye katkı sağlanmamıştır. Maddeye katkı sağlayarak gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.
Lütfen bu alana yorum, tartışma konusu ve reklam eklemeyiniz. Görüş ve önerilerinizi "Tartışma" bölümüne ekleyebilirsiniz.

Toplam Katkı Sayısı: 0
avatar

Son değişiklik: Sıfat tamlaması başlığı açıldı.

Tartışma

| Anahtar Kelimeler: sıfatlar, al bakiyye dilinde sıfatlar, sıfaten Okunma: 286 | Güncellik: 06.08.2020 | Değer: 0.0/0

Madde Başlığı: Al Bakiyye Dilinde Sıfatlar (≾↾Ƒ@〟)
Madde Kimliği: 1593991334
Sayfa Kimlik Kodu: 102
Robotların İndekslemesi: İzin Veriliyor (Varsayılan).
Son değişikliği görüntüleyen kullanıcı sayısı: 286
Rastgelelik Viki Öğe Kimliği: RW1024entry
Madde Kategori ve Grupları: Kategori / Alan / Bölüm; Yapay Dil Portalı, Al Bakiyye Portalı, Dil-Alfabe-Dilbilim
Madde Şablonu:
Madde Dili: Türkçe
Sayfa Dili: Türkçe
Madde Oluşum Tarihi: 05.07.2020
Katkı Sayısı: 0
Tabii Sunucu ve Veri: Rastgelelik Arama Motoru > WB Alt Sistemi / R-uNet alt yapısı.
Sürüm: 1.4-102
Kalıcı Madde Adı: Al Bakiyye Dilinde Sıfatlar (≾↾Ƒ@〟)
Kalıcı Madde Sayfa URL: http://wb.rastgelelik.com/albakiyye-sifatlar
Belge URL: Henüz bir belge eklenmemiş.
Diğer Sosyal Ağlarda Paylaşım:
RSS Bağlantısı: http://wb.rastgelelik.com/viki/rss/
Madde Resmi+URL: Görsel materyal eklenmemiş.

"Al Bakiyye Dilinde Sıfatlar (≾↾Ƒ@〟)" isimli bu maddeye katkı sağlayarak gelişimine yardımcı olabilirsiniz.