• Oku
  • Yeni Ekle

Al Bakiyye Dilinde Zaman Belirteçleri ve İyelik - Soru Zamirleri

Diğer vikilerden daha özgür!

Zaman belirteçleri ve iyelik zamirleri büyük oranda Türkçe, Anadolu Ağızlarından esinlenilerek geliştirilmiştir.

Al Bakiyye Dilinde Zaman Belirteçleri ve İyelik Zamirleri

Zaman Belirteçleri

Zaman belirteçleri Bakiyye dilinde serbest kullanım özelliğine sahiptir. Cümlenin vurgulanmak istenilen alanında kullanılabilir. 

Bakiyye

Okunuş

Türkçe 

Й ⥌Ɲ

Nu Aan

Ne zaman

Й ⊲ ⥌Ɲ

Nu kal aan

Ne kadar Zaman

⊲Ċ ⟓ᓬ

Kaç keyz

Kaç kez

৬⊲〟Ɔ

Yakında

Yakında

⧽Ɔ〟 じ❞મ

Oldan Sonray

Ondan sonra

⥌≾.MƆ

Aeşemdi

Şu anda

ᛠ❞I〟

Tüneyin

Dün

ḶГ❞

Bugün

Bugün

⥌≾.MƆ৬ ⊲ഥર

Aeşemdeye kaldar

Şimdiye kadar

๛↓Ċ

Sıkça

Sık sık/Sıkça

Бર ⟓ᓬ

Ber Keyz

Birkez

Ḷᓬ〟

Bazen

Bazen

ર ≾Ƒર

Er sefer

Her sefer

⥌≾.MƆ

Aeşimdi

Şimdi

⥌୨ᒍ〟

Evlen

Öğlen

じ❞મ

Sonray

Sonra

ᛠ❞I〟Э ⊲ഥર

Tüneyine kaldar

Düne kadar

ഥ⥌↾Ⱈ

Daa’imen

Daima

ᒍƝГ

Lenge

Uzun zaman

Йഥ

Nudıy

Nadir

⥌મ-๛મ

Aray-Sinray

Ara sıra

ર Г❞

Er gün

Her gün

ર で୨웃

Er Havrtay

Her hafta

İyelik Zamirleri

Bakiyye dilinde aitlik ve iyelik zamirleri, şahıs zamirinin sonuna “in” getirilerek yapılır. 

 

ŞAHIS ZAMİRİ

İYELİK ZAMİRİ

 

て (Hay) Sadece Allah için kullanılır.

て〟(Hayın) 

Ben

Ⱈ (Men)

Ⱈ〟 (Menin)

Sen

๛ (Sin)

๛〟 (Sinin)

O

⧽ (Ol)

⧽❞ (Olun)

Biz

Бᓬ (Biz) / Mᓬ (Miz)

Бᓬ〟 (Bizin) / Mᓬ〟(Mizin)

Siz

๛ᓬ (Siz)

๛ᓬ 〟(Sizin)

Onlar

⧽ᒍર (Ollar)

⧽ᒍર❞ (Ollarun)

Sizler 

๛ᓬᒍર (Sizler)

๛ᓬᒍર〟(Sizlerin)

Soru Adılları

Al Bakiyye

Okunuş

Türkçe

Й

Ne

Й ⥌Ɲ

Nû Aan

Ne zaman

Йમ

Nûray

Nere

ЙમƆ

Nûrayda

Nerede

ЙમƆ〟

Nûraydan

Nereden

Йમ..↾

Nûrayii

Neresi

ЙમГ

Nûrayga

Nereye

Й⊲

Nûkal

Ne kadar

ƝI৬ ⧽M⥌๛

Niye olmasın

Neden olmasın

ЙĊ↓

Nûçik

Nasıl

Й๛

Nûsin

Nasıl

⊲ƝГ

Kangı

Hangi

⟓↾M

Kim

Kim

Belirsiz Zamirler

Al Bakiyye

Okunuş

Türkçe

M⥌Ɲ

Maan

  •  

Бરཞ

Berriy

Birisi, herhangi birisi

⟓↾M≾Э, ԋĊ ⟓↾M≾Э

Kimse, heç kimse

Kimse, hiç kimse

Ĵર⊲

Jarkal

Herkes

ર⊲ƝГ

Erkangı

Herhangi

でM⥌๛..↾

Hamasii

Hepsi

Бર Ұ

Ber şay

Bir şey

Бર ⊲Ċ

ber kaç

Bir kaç

Бર⥌ഥ’

Beraz

Biraz

БરĊOで

Berçoh

Bir çok

Ȫᓬ..↾

Özi

Kendisi

ȪᛠӃ

Öteki

Öteki

БરཞӃ

Berriyki

Beriki

ƆGરӃ

Değerki

Diğeri

Madde değeri: 340

Al Bakiyye Dilinde Zaman Belirteçleri ve İyelik - Soru Zamirleri: Katkılar

Bu alan maddeye ait ek katkıları içerir.

Henüz bu maddeye katkı sağlanmamıştır. Maddeye katkı sağlayarak gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.
Lütfen bu alana yorum, tartışma konusu ve reklam eklemeyiniz. Görüş ve önerilerinizi "Tartışma" bölümüne ekleyebilirsiniz.

Toplam Katkı Sayısı: 0
avatar

Son değişiklik: Soru Adılları ve Belirsiz Zamirler Başlığı Eklendi.

Tartışma

| Anahtar Kelimeler: iyelik zamirleri, zaman belirteçleri Okunma: 34 | Güncellik: 2020-08-06 | Değer: 0.0/0

Madde Başlığı: Al Bakiyye Dilinde Zaman Belirteçleri ve İyelik - Soru Zamirleri
Madde Kimliği: 1593991475
Sayfa Kimlik Kodu: 108
Robotların İndekslemesi: İzin Veriliyor (Varsayılan).
Son değişikliği görüntüleyen kullanıcı sayısı: 34
Rastgelelik Viki Öğe Kimliği: RW1084entry
Madde Kategori ve Grupları: Kategori / Alan / Bölüm; Yapay Dil Portalı, Al Bakiyye Portalı, Dil-Alfabe-Dilbilim
Madde Şablonu:
Madde Dili: Türkçe
Sayfa Dili: Türkçe
Madde Oluşum Tarihi: 2020-07-06
Katkı Sayısı: 0
Tabii Sunucu ve Veri: Rastgelelik Arama Motoru > WB Alt Sistemi / R-uNet alt yapısı.
Sürüm: 1.4-108
Kalıcı Madde Adı: Al Bakiyye Dilinde Zaman Belirteçleri ve İyelik Zamirleri
Kalıcı Madde Sayfa URL: http://wb.rastgelelik.com/albakiyye-zaman-belirtec-iyelik-zamiri
Belge URL: Henüz bir belge eklenmemiş.
Diğer Sosyal Ağlarda Paylaşım:
RSS Bağlantısı: http://wb.rastgelelik.com/viki/rss/
Madde Resmi+URL: Görsel materyal eklenmemiş.

"Al Bakiyye Dilinde Zaman Belirteçleri ve İyelik - Soru Zamirleri" isimli bu maddeye katkı sağlayarak gelişimini sağlayabilirsiniz.