Rastgelelik Panel Sitesi

ᒍ حا≾Й て@ᛠ..↾ Ḷヅ৬ ᒍ≾Ɲ⥙

(El Hûsnu Hatte-îi Bakeyya Lesenng) Hüsnü Hatt-î Bakiyye Dili


Volapük

Volapük alfabesinde 27 harf vardır.

Aa Ää Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Tt Uu Üü Vv Xx Yy Zz

Esperanto

Esperanto alfabesinde 28 harf vardır.

Aa Bb Cc Ĉĉ Dd Ee Ff Gg Ĝĝ Hh Ĥĥ Ii Jj Ĵĵ Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Ŝŝ Tt Uu Ŭŭ Vv Zz

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye alfabesinde 65 adet harf bulunmaktadır. Büyük - küçük harf ayrımı yoktur. 
⥌  با  Б  C  Ċ  Ɔ  ഥ  ഥ'  ᛠ  웃  Э  ∧  Ƒ  ౨  Г  ૭’’  G  Ɠ. ԋ  حا  て  で  I  ↾  ..↾  Ĵ  ك  ⊲  Ø   ᒍ  ˠ  M  ما  Ɲ  Й  O  П  〲  ર  મ  ཞ  ≾  じ  յሠ  ≾.  Ұ  Ꭷ  Ꭷ’  Ꭷ’’  ⱱ  ୨  Ϣ  ৬  ᕴ  ᓬ  X  ┤  @  ↓  የ  Ӭ   - ( ❞  -   〟)
Category: Yapay diller Blogu | Views: 22 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-28 | Comments (0)

ᒍ Г❞C↾ MᎧてБ⩊@❞ ৬ てᒍ〟(El güncei muhabbetun ya haylan) 
Türkçe: Yaratıcı ile konuşma günlüğü
Bâkiyye Lisanında yaratıcı ile konuşma, rabba niyaz nitelikleri bulunur. Bu hususta ise belli bir format ile bu yazım gerçekleştirilir. El Günce-i Muhabbetûn Ya Haylan'ın kendine özcü yazım ve anlatım usulü vardır. 

Bölümleri

 1. Başlık
 2. Ön Girdi: Yaratıcının adını anıp, adıyla başlangıç
 3. Künye: Tarih, Saat vb. 
 4. Tesbihat
 5. Şükran güncesi 
 6. Lafız 
 7. Nükte
 8. Dua
 9. Vecih: usulihat
 10. Devriye
 11. Şerh-i Hal
 12. Netice ve Niyaz

Format

BAŞLIK
 
ÖN GİRDİ (Besmele)                                                                                                                 (Tarih-Saat)
"TESBİHAT"
 
SELAMLAMA
ŞÜKRAN GÜNCESİ.... 
...................................................................................................................................................................
NÜTE                               - ------------------------------------------------------------------------------- - LAFIZ
"DUA"
BAŞ KISIM
GENELGE
OLGU
VURGU
AYDINLANMA - SONUÇ
DEVRİYE
ŞERH-İ HAL
NETİCE - NİYAZ
Category: A'dan Z'ye Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı | Views: 17 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-28 | Comments (0)

Bâkiyye Lisanında Kelime Okunuşu Türkçe Karşılığı
حا Selam, merhaba
୨웃Ɲ Vavtayn Vatan
∧ᒍ⩊ԋ Eallah Allah
MᎧてM@ Muhamet Muhammet
MӬ୨ᒍӬ Mâvlâ Mevla
Ɔk Deki de ki, söyle
≾.⊲ Aşk Aşk
Ok Ok
ېI Yay yay
@ At At (binek hayvanı)
X↾ Aksi Aksi, ters
ᕴ↓ Yok Yok, mevcut değil
Ø Kul Kul, Köle, Allah'ın kulu
ح Hay Yaratıcı, tanrı, 
Ɔ৬ Diye diye
ᒍ↾ Ali Ali
با Bu Bu, Şu,
Tay Yavru at
ԋ He Evet
خ Hha Anladım, anlaşıldı
..↾ iiy iyi, güzel, hoş
El Dokunma, tutma organı el
Эᒍ El Yabancı
ما Men Ben
Men Uzaklaştırma, dışlama, men etme,
Er Erkek, Bay
Ray Demir yolu
X Aks Olarak
@ Et Et
س Sin Sen
Г❞ Gün Gün
Category: Örnek Çalışmalar - (Misalen iş) | Views: 16 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-28 | Comments (0)

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı, özellikle yüze ilahi yaratıcıya niyaz, dua ve ithafta bulunmak üzere geliştirilmiştir. Bu hususta birtakım kurallar kendine özgü içermektedir. 
Şahıs Zamiriح (hay)
Artikeli: ې  -  (ya veya ay)
Yardımcı Fiili: ἶჰན  - ط (ist - dır)
* Geniş zaman haricinde "Ϣર" (war) kullanılmaz. 
* Asla şahıs eki fiil içerisinde kullanılmaz
 Normal Cümle Yapısı
-  (veririm): ما Ϣર ⱱરMЭ⟓  (Men var vermek) 
- (vereceğim): ما ϢરƆ ⱱર⥌CĴما. (Men verde verecejmen)
- (verdin): س ϢᎧરƆ ⱱરƆյሠ. (Sen wurde verdisen)

İlahi Niyaz Cümle Yapısı
-  (verir): ح ϢરⱱરMЭヅ. (Hay war vermek)
- (verecej): ح ⱱર⥌CĴ. (Hay verecej)
- (verdi):  ح ⱱરƆ. (Hay verdi)

* ἶჰན (ist) ve ط (dır) yapısı kullanılabilmektedir. 
ح ἶჰན ∧ᒍ⩊ԋ. (Hay ist allah) 
Türkçe: Hay olan Allah'tır. 
ح ∧ᒍ⩊ԋ'ط. (Hay Allah'dır)
Türkçe: Hay olan Allah'tır.)

Cümle: ৬ મḶ, Ϣર ما ≾ⱱMЭ⟓ յሠ⥙.
Okunuşu: Ya Rab, war men sevmek senng. 
Türkçesi: Allah'ım seni seviyorum (severim). 
Category: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Dilbilgisi | Views: 14 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-28 | Comments (0)

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı kendine özgü bir alfabeye sahip olup, el yazması, hat yazısı ve bilgisayar yazısı olmak üzere 3 ayrı karakter sistemine sahiptir. Birbirlerinden pek farklı olmayan bu harfler, hat yazısında süsleme, el yazmasında normal harflerin kullanımı ve bilgisayar yazısında ise tüm bilgisayar ve bağlantılarda okunabilir olması açısından geliştirilmiştir. 

Bilgisayar Yazısı: 

⥌  Ḷ  Б  C  Ċ  Ɔ  ഥ  ഥ'    웃  Э  ∧  Ƒ  ౨  Г  ૭’’  G  Ɠ. ԋ  حا  て  で  I  ↾  ..↾  Ĵ  ك  ⊲  Ø   ᒍ  ˠ  M  ما  Ɲ  Й  O  П  〲  ર  મ  ཞ  ≾  じ  յሠ  ≾.  Ұ  Ꭷ  Ꭷ’  Ꭷ’’  ⱱ  ୨  Ϣ  ৬  ᕴ  ᓬ  X  ┤  @  ↓  የ  Ӭ   -  ❞  -   〟 
Bağlaç ve Noktalamalar:
♍  ⩊  .  ,  :  =  + / k
Category: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Dilbilgisi | Views: 20 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-27 | Comments (0)

k - ki
ⱱ - ve
Ɔ - de
♍ - Amma (ama)
/ - veya, yada
X -  aks (olarak)
↾Ċ❞ - içün (çünkü)
 (ヅما)  - keymen (gibi)
 (Ɔ〟) -den, -dan, 
 - ⊲રҰƝ  - karşın (-e karşı)
ヅӬて-  kâh 
hu dıy (৬حاഥ) -  yahud
 (て@⩊) hatta
 (Ɔ৬) - diye
... Dahası - ᒍ∧ⱱ » (elave)
Category: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Dilbilgisi | Views: 21 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-25 | Comments (0)

Türkçe: 
"Bugün saat 9.00'da uyandım. Televizyonu açıp seyrettim. Her sabah kahvaltımı yaparım. Şimdi okula gideceğim. Vaktim olursa bir kahve içebilirim. Ancak önce eşimi aramalıyım."

English:
"I get up today at 9.00 o'clock. I opened the TV and watched it. Every morning I have breakfast. I will go to school now. If I have more time, I can drink a  cup of coffee. But firstly I have to call my wife."

Deutsch: 
"Ich bin um 9.00 Uhr aufgestanden. I habe den Fernseher aufgemacht und geschauet. Jeder Morgen mache ich frühstück. Ich werde nun in die Schule gehen. Wenn ich mehrere Zeit habe, kann ich ein Tasse Kaffee trinken. Aber zuerst soll ich meine Fraue anuffen."

Bâkiyye (): 
Bilgisayar Hattı: 
ḶГ❞ じ@ 9.00'Ɔ ϢᎧરƆ Ꭷ৬ƝƆما.  ᒍӬ じર@ГĊ..↾ ⥌Ċ〲 ϢᎧરƆ ḶでƆما. ર じḶてϢર ما ৬〲M∧⊲ ৬ ⊲て୨ᒍ♈. ↾MƆ ϢરƆ Г@⥌CĴما ↓Ø∧. 
୨૭’’ƆM ⧽ર≾Э⟓Ɲ ↾ĊБᒍરما Бર ᒍӬ ૭’’Ƒⱱ. ♍ ∧ⱱᒍ ર⥌Mᒍ↾ما ৬ ≾.M⥙.

(Aralıklı Yazım)
"  09.00'  ... Dahası - ᒍ∧ⱱ » (elave)
Category: Örnek Çalışmalar - (Misalen iş) | Views: 25 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-25 | Comments (0)

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanında 5 ana zaman bulunur. Bunlar; Geniş Zaman, Şimdiki Zaman, -dili Geçmiş Zaman, -mişli Geçmiş Zaman ve Gelecek Zamandır. Bunlara ilaveten bir de kipler vardır. 

Zamanlar 

... Dahası - ᒍ∧ⱱ » (elave)
Category: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Dilbilgisi | Views: 23 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-25 | Comments (0)

(Nue mutlu Türkem diyene)
Ne Mutlu Türkü Diyene... HARFLER
    
Category: Örnek Çalışmalar - (Misalen iş) | Views: 18 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-24 | Comments (0)

1 2 »
close