Rastgelelik Panel Sitesi

Ḷ≾.てƝ (Başhan) » A'dan Z'ye Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı
ᒍ Г❞C↾ MᎧてБ⩊@❞ ৬ てᒍ〟(El güncei muhabbetun ya haylan) 
Türkçe: Yaratıcı ile konuşma günlüğü
Bâkiyye Lisanında yaratıcı ile konuşma, rabba niyaz nitelikleri bulunur. Bu hususta ise belli bir format ile bu yazım gerçekleştirilir. El Günce-i Muhabbetûn Ya Haylan'ın kendine özcü yazım ve anlatım usulü vardır. 

Bölümleri

 1. Başlık
 2. Ön Girdi: Yaratıcının adını anıp, adıyla başlangıç
 3. Künye: Tarih, Saat vb. 
 4. Tesbihat
 5. Şükran güncesi 
 6. Lafız 
 7. Nükte
 8. Dua
 9. Vecih: usulihat
 10. Devriye
 11. Şerh-i Hal
 12. Netice ve Niyaz

Format

BAŞLIK
 
ÖN GİRDİ (Besmele)                                                                                                                 (Tarih-Saat)
"TESBİHAT"
 
SELAMLAMA
ŞÜKRAN GÜNCESİ.... 
...................................................................................................................................................................
NÜTE                               - ------------------------------------------------------------------------------- - LAFIZ
"DUA"
BAŞ KISIM
GENELGE
OLGU
VURGU
AYDINLANMA - SONUÇ
DEVRİYE
ŞERH-İ HAL
NETİCE - NİYAZ
Category: A'dan Z'ye Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı | Views: 17 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-28 | Comments (0)

Hüsnü Hattı-î Bâkiyye Lisanı, süsleme, güzelleştirme, gizleme maksatlı geliştirilmiş yapay bir dildir. Diğer yapay dillere nazaran birçok alfabeden parçacıklar alınarak kendine özgü oluşturulmuş alfabesi vardır ve alfabe, bu dilin bel kemiğidir. Yazım ve üslup alfabeye göre şekillenmektedir. En yalın haliyle Hüsnü Hattı-î Bâkiyye Lisanı bireysel olarak geliştirilmiş yapay dil ve yazı çeşididir. 

Toplamda 65 harf, 6 özel karakterli abeceden oluşan alfabe - yazı sistemi bulunur. Düz, şiirsel, kaliografik ve fügürat tarzı yazım olanağı mevcuttur. Tanrıya "Şükran Güncesi" yazmak için uygun niteliklerde geliştirilmiştir. 59 normal sesletim, 4 ilave sesletim, 1 sorgu ve 1 adet de ilgi harfi bulunur. 
 • Bütün harflerin kendine özgü okunuşu ve kullanım alanı bulunur. 
 • Büyük-küçük harf ayrımı bulunmaz
 • Cümle dizilimi özgürcedir.
 • fille birleşen ve birleşmeyen yardımcı fill vardır. 
 • 4 adet artikeli bulunur. (Ya/Ay, Lâ, El/Al, i/yi) 
 • Cinsiyet ayrımı artikellerde bulunmayıp, olgu farkı mevcuttur. 
 • Tanrı - yaratıcı için ayrılan ek, kural ve şahıs eki vardır. 
 • 8 şahıs zamiri vardır. 
 • 9 noktalama ve sesletim damgası vardır.
 • 8 İsmin hali vardır.
 • Olumlu-olumsuz yapı mevcuttur.
 • Zaman ve kip ayrımı vardır. 
 • Sondan, baştan eklemeli yapıya sahiptir. 
 • Özel ifade ekleri bulunur.
 • birçok şekilde cümle kurulum olanağı vardır. 
 • "Ya Rabba Niyaz" adlı özel form ve kurallama vardır. 
 • Sıralı belirteç eki (harfi) vardır.
 • Harf dışı belli manalara gelen simgeler mevcuttur. 
 • Harflerin birkaç farklı tarzda süslü yazım biçimi bulunmaktadır ... Dahası - ᒍ∧ⱱ » (elave)
Category: A'dan Z'ye Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı | Views: 24 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-24 | Comments (0)

close