Rastgelelik Panel Sitesi

Ḷ≾.てƝ (Başhan) » Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Dilbilgisi
Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı, özellikle yüze ilahi yaratıcıya niyaz, dua ve ithafta bulunmak üzere geliştirilmiştir. Bu hususta birtakım kurallar kendine özgü içermektedir. 
Şahıs Zamiriح (hay)
Artikeli: ې  -  (ya veya ay)
Yardımcı Fiili: ἶჰན  - ط (ist - dır)
* Geniş zaman haricinde "Ϣર" (war) kullanılmaz. 
* Asla şahıs eki fiil içerisinde kullanılmaz
 Normal Cümle Yapısı
-  (veririm): ما Ϣર ⱱરMЭ⟓  (Men var vermek) 
- (vereceğim): ما ϢરƆ ⱱર⥌CĴما. (Men verde verecejmen)
- (verdin): س ϢᎧરƆ ⱱરƆյሠ. (Sen wurde verdisen)

İlahi Niyaz Cümle Yapısı
-  (verir): ح ϢરⱱરMЭヅ. (Hay war vermek)
- (verecej): ح ⱱર⥌CĴ. (Hay verecej)
- (verdi):  ح ⱱરƆ. (Hay verdi)

* ἶჰན (ist) ve ط (dır) yapısı kullanılabilmektedir. 
ح ἶჰན ∧ᒍ⩊ԋ. (Hay ist allah) 
Türkçe: Hay olan Allah'tır. 
ح ∧ᒍ⩊ԋ'ط. (Hay Allah'dır)
Türkçe: Hay olan Allah'tır.)

Cümle: ৬ મḶ, Ϣર ما ≾ⱱMЭ⟓ յሠ⥙.
Okunuşu: Ya Rab, war men sevmek senng. 
Türkçesi: Allah'ım seni seviyorum (severim). 
Category: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Dilbilgisi | Views: 14 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-28 | Comments (0)

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı kendine özgü bir alfabeye sahip olup, el yazması, hat yazısı ve bilgisayar yazısı olmak üzere 3 ayrı karakter sistemine sahiptir. Birbirlerinden pek farklı olmayan bu harfler, hat yazısında süsleme, el yazmasında normal harflerin kullanımı ve bilgisayar yazısında ise tüm bilgisayar ve bağlantılarda okunabilir olması açısından geliştirilmiştir. 

Bilgisayar Yazısı: 

⥌  Ḷ  Б  C  Ċ  Ɔ  ഥ  ഥ'    웃  Э  ∧  Ƒ  ౨  Г  ૭’’  G  Ɠ. ԋ  حا  て  で  I  ↾  ..↾  Ĵ  ك  ⊲  Ø   ᒍ  ˠ  M  ما  Ɲ  Й  O  П  〲  ર  મ  ཞ  ≾  じ  յሠ  ≾.  Ұ  Ꭷ  Ꭷ’  Ꭷ’’  ⱱ  ୨  Ϣ  ৬  ᕴ  ᓬ  X  ┤  @  ↓  የ  Ӭ   -  ❞  -   〟 
Bağlaç ve Noktalamalar:
♍  ⩊  .  ,  :  =  + / k
Category: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Dilbilgisi | Views: 20 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-27 | Comments (0)

k - ki
ⱱ - ve
Ɔ - de
♍ - Amma (ama)
/ - veya, yada
X -  aks (olarak)
↾Ċ❞ - içün (çünkü)
 (ヅما)  - keymen (gibi)
 (Ɔ〟) -den, -dan, 
 - ⊲રҰƝ  - karşın (-e karşı)
ヅӬて-  kâh 
hu dıy (৬حاഥ) -  yahud
 (て@⩊) hatta
 (Ɔ৬) - diye
... Dahası - ᒍ∧ⱱ » (elave)
Category: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Dilbilgisi | Views: 21 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-25 | Comments (0)

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanında 5 ana zaman bulunur. Bunlar; Geniş Zaman, Şimdiki Zaman, -dili Geçmiş Zaman, -mişli Geçmiş Zaman ve Gelecek Zamandır. Bunlara ilaveten bir de kipler vardır. 

Zamanlar 

... Dahası - ᒍ∧ⱱ » (elave)
Category: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Dilbilgisi | Views: 23 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-25 | Comments (0)

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanında 8 şahıs zamiri bulunmaktadır. Diğer dillerden farklı olarak sadece yaratıcıyı, Allah için kullanılan bir şahıs zamiri bulunur. Bu zamir, Hay  zamiridir. Ayrıca bu dilde yardımcı filller bulunur. Şahıslara göre kullanılan yardımcı filler vardır.  ... Dahası - ᒍ∧ⱱ » (elave)
Category: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Dilbilgisi | Views: 23 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-24 | Comments (0)

  (Barq = Ev) 
Bilgisayar Hattı: باર⊲
En: Home
De: Haus ... Dahası - ᒍ∧ⱱ » (elave)
Category: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Dilbilgisi | Views: 38 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-24 | Comments (0)

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı 4 ayrı belirteçe (Artikel) sahiptir. İsimlerin veya isim cümleciğinin başında kullanılır. 
  ... Dahası - ᒍ∧ⱱ » (elave)
Category: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Dilbilgisi | Views: 22 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-24 | Comments (0)

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı kendine özgü bir alfabeye sahip olup, el yazması, hat yazısı ve bilgisayar yazısı olmak üzere 3 ayrı karakter sistemine sahiptir. Birbirlerinden pek farklı olmayan bu harfler, hat yazısında süsleme, el yazmasında normal harflerin kullanımı ve bilgisayar yazısında ise tüm bilgisayar ve bağlantılarda okunabilir olması açısından geliştirilmiştir. ... Dahası - ᒍ∧ⱱ » (elave)
Category: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Dilbilgisi | Views: 38 | Added by: jungnet | Date: 2019-05-24 | Comments (0)

close