Rastgelelik Panel Sitesi

با≾.てƝ (Başhan) » Hüsnü Hattı-î Bâkiyye Lisanı Abecesi
2:54 AM
Hüsnü Hattı-î Bâkiyye Lisanı Abecesi
Hüsnü Hattı-î Bâkiyye Lisanı Abecesi
Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı kendine özgü bir alfabeye sahip olup, el yazması, hat yazısı ve bilgisayar yazısı olmak üzere 3 ayrı karakter sistemine sahiptir. Birbirlerinden pek farklı olmayan bu harfler, hat yazısında süsleme, el yazmasında normal harflerin kullanımı ve bilgisayar yazısında ise tüm bilgisayar ve bağlantılarda okunabilir olması açısından geliştirilmiştir.
El Hattı Bilgisayar Hattı Okunuşu Türkçe Karşılığı
A - E a - e
با Bu b
Б Б Bi b
C C Ci c
Ċ Ċ Çi ç
Ɔ Ɔ Di d
ط Dıy d
ظ ഥ' Zıy d
Te t
Tay t
Э Э E (açık) e
EA ea
Ƒ Ƒ Ef f
Fa f
Г Г Ge g
૭’’ Gaf g
G G yumuşak ğ
Ɠ. G gırtlak ğ
حا حا h
ԋ He (Hemz ince) h
ح Ha h
خ Ha (kalın) h
I Ay ı
İ i
..↾ ..↾ iiy i
Ĵ Ĵ Jey j
ك Key k
Kal q
Ø Ø Kul q
ل El l
ˠ  Lam l
M M Em m
ما ما Men m
Ɲ En n
Й Й Nû (nazal)  
O O O o
П П Pi p
پا Pa p
Er r
Ray r
Rii (yutkun) r
Es s
پا Say (peltek) s
յሠ Sin (keskin) s
≾. ş
Ұ Ұ Şay ş
U u
Ꭷ’ Ü ü
Ꭷ’’ Û û
ⱱ  Ve v
و Vav v
ѡ Ϣ  Wah w
ي Ya y
Yut y
Zed z
X X Aks x
Nang ng
@ @ Et @
Ok ok
م Mim mu mu
Ӭ Ӭ Ä/Â İnce şapkalı a-e) ä-â
ün, un ün - un
〟- in, ın ın - in
♍  amma ama
Çiftlem Çift okuma
k k ki ki
+ + artı artı
/ / Veya ya da
       

 
Bölüm: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Dilbilgisi | Okunma: 32 | Ekleyen: jungnet | Etiket: bakiyye alfabesi, yapay dil harfleri, alfabe, yapay dil alfabesi, Hüsnü Hattı-î Bâkiyye Lisanı Abeces, abece | Değer: 5.0/1
Paydaşlar: 0
avatar
close