Rastgelelik Panel Sitesi

با≾.てƝ (Başhan) » Hüsnü Hattı-î Bâkiyye Lisanı Nedir?
2:37 AM
Hüsnü Hattı-î Bâkiyye Lisanı Nedir?
Hüsnü Hattı-î Bâkiyye Lisanı Nedir?
Hüsnü Hattı-î Bâkiyye Lisanı, süsleme, güzelleştirme, gizleme maksatlı geliştirilmiş yapay bir dildir. Diğer yapay dillere nazaran birçok alfabeden parçacıklar alınarak kendine özgü oluşturulmuş alfabesi vardır ve alfabe, bu dilin bel kemiğidir. Yazım ve üslup alfabeye göre şekillenmektedir. En yalın haliyle Hüsnü Hattı-î Bâkiyye Lisanı bireysel olarak geliştirilmiş yapay dil ve yazı çeşididir. 

Toplamda 65 harf, 6 özel karakterli abeceden oluşan alfabe - yazı sistemi bulunur. Düz, şiirsel, kaliografik ve fügürat tarzı yazım olanağı mevcuttur. Tanrıya "Şükran Güncesi" yazmak için uygun niteliklerde geliştirilmiştir. 59 normal sesletim, 4 ilave sesletim, 1 sorgu ve 1 adet de ilgi harfi bulunur. 
 • Bütün harflerin kendine özgü okunuşu ve kullanım alanı bulunur. 
 • Büyük-küçük harf ayrımı bulunmaz
 • Cümle dizilimi özgürcedir.
 • fille birleşen ve birleşmeyen yardımcı fill vardır. 
 • 4 adet artikeli bulunur. (Ya/Ay, Lâ, El/Al, i/yi) 
 • Cinsiyet ayrımı artikellerde bulunmayıp, olgu farkı mevcuttur. 
 • Tanrı - yaratıcı için ayrılan ek, kural ve şahıs eki vardır. 
 • 8 şahıs zamiri vardır. 
 • 9 noktalama ve sesletim damgası vardır.
 • 8 İsmin hali vardır.
 • Olumlu-olumsuz yapı mevcuttur.
 • Zaman ve kip ayrımı vardır. 
 • Sondan, baştan eklemeli yapıya sahiptir. 
 • Özel ifade ekleri bulunur.
 • birçok şekilde cümle kurulum olanağı vardır. 
 • "Ya Rabba Niyaz" adlı özel form ve kurallama vardır. 
 • Sıralı belirteç eki (harfi) vardır.
 • Harf dışı belli manalara gelen simgeler mevcuttur. 
 • Harflerin birkaç farklı tarzda süslü yazım biçimi bulunmaktadır.
 • Eş değerde özgü harfler vardır. 
 • Harf sesletiminde büyük oranda ünlü harfler yazılmaz.
 • Çoğunlukla sözcük sonunda ünlü gösterilir.
 • Çoğunlukla büyük ünlü uyumu vardır.
 • Özel yapım ekleri mevcuttur. 
 • Soldan sağa doğru yazılmaktadır ancak hat tarzında üstten aşağı veya aşağıdan yukarıya da yazılabilmektedir. 
Bölüm: A'dan Z'ye Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı | Okunma: 18 | Ekleyen: jungnet | Etiket: yapay dil, Hüsnü Hattı-î Bâkiyye Lisanı Nedir?, türk yapay dilleri, bakiyye lisanı özellikleri, bakice | Değer: 5.0/1
Paydaşlar: 0
avatar
close