Rastgelelik Panel Sitesi

با≾.てƝ (Başhan) » İsmin Hâleri ve Yapım Ekleri
5:42 AM
İsmin Hâleri ve Yapım Ekleri
İsmin Hâleri ve Yapım Ekleri   (Barq = Ev) 
Bilgisayar Hattı: باર⊲
En: Home
De: Haus
Yalın Hâli    (Barq)
Belirtme (i)  /   /  (Barqı / Barqng)
Yönelme (e)  -   (Barqa)
Bulunma (de)  (Barqda)
Ayrılma (den)  (Barqdan)
İlgi (in/ın)  (Barqın)
Vasıta (yla) (Barqlen)
Eşitlik /-e göre (ce, çe)  (Barqca) (Eve göre)
Aitlik (ki) k k (Barqdaki)
Sıralama (ng)  (Bereng) Birinci
Çoğul (ler, lar)  (Barqlar) 
Çoğul toplu (an)  (Eren) Ermiş, aydınlanmış olan kişiler
Çoğul beşer (at)  (Hayvanat) Hayvanlar
Sorgu (mı, mu, mü, mi)   (Mı Barq) Ev mi?
Soy devamı (î, -di)  -   (Ahmedîİ) Ahmet'in soyundan gelen
Mülke aitlik (iyye)   (Ahmediye) Ahmet'e ait olan
- olan kişi (men)  (Acezmen) Aciz, çaresiz olan kişi
Olumsuz (na)  (Nahoş) Hoş ve güzel olmayan
Olumsuz (sız, siz)  (Mutsuz) mutlu olmayan
Süreklilik (ber)  (Berdevam) devam eden, süren
Yer-zaman (gâh)  (Eshergâh) seher vakti, 
Olumsuzluk (bi)  (Biçare(ı) Çaresiz, çaresi olmayan
Yer, aidiyet (estan)  (Tüerkeystayn) Türkistan, türklere ait olan
Eylemci (kâr)  (Saynatkâr) Sanat icra eden kişi
Nitelik (mend)  (Dertmend) Derdi olan kişi
     
Bölüm: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Dilbilgisi | Okunma: 33 | Ekleyen: jungnet | Etiket: yapay dil ismin halleri, olumsuzluk eki, yapım ekleri, ismin halleri, soru eki, vasıta eki, ilgi eki, nitelik eki | Değer: 0.0/0
Paydaşlar: 0
avatar
close