Rastgelelik Panel Sitesi

با≾.てƝ (Başhan) » ې મḶ⩊ Ɲ↾৬ᓬ (Ya Rabba Niyaz)
1:43 AM
ې મḶ⩊ Ɲ↾৬ᓬ (Ya Rabba Niyaz)
Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı, özellikle yüze ilahi yaratıcıya niyaz, dua ve ithafta bulunmak üzere geliştirilmiştir. Bu hususta birtakım kurallar kendine özgü içermektedir. 
Şahıs Zamiriح (hay)
Artikeli: ې  -  (ya veya ay)
Yardımcı Fiili: ἶჰན  - ط (ist - dır)
* Geniş zaman haricinde "Ϣર" (war) kullanılmaz. 
* Asla şahıs eki fiil içerisinde kullanılmaz
 Normal Cümle Yapısı
-  (veririm): ما Ϣર ⱱરMЭ⟓  (Men var vermek) 
- (vereceğim): ما ϢરƆ ⱱર⥌CĴما. (Men verde verecejmen)
- (verdin): س ϢᎧરƆ ⱱરƆյሠ. (Sen wurde verdisen)

İlahi Niyaz Cümle Yapısı
-  (verir): ح ϢરⱱરMЭヅ. (Hay war vermek)
- (verecej): ح ⱱર⥌CĴ. (Hay verecej)
- (verdi):  ح ⱱરƆ. (Hay verdi)

* ἶჰན (ist) ve ط (dır) yapısı kullanılabilmektedir. 
ح ἶჰན ∧ᒍ⩊ԋ. (Hay ist allah) 
Türkçe: Hay olan Allah'tır. 
ح ∧ᒍ⩊ԋ'ط. (Hay Allah'dır)
Türkçe: Hay olan Allah'tır.)

Cümle: ৬ મḶ, Ϣર ما ≾ⱱMЭ⟓ յሠ⥙.
Okunuşu: Ya Rab, war men sevmek senng. 
Türkçesi: Allah'ım seni seviyorum (severim). 
Bölüm: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Dilbilgisi | Okunma: 9 | Ekleyen: jungnet | Etiket: yapay dil, özel ilahi dil, rabba niyaz, Ya Rabba Niyaz | Değer: 0.0/0
Paydaşlar: 0
avatar
close