Rastgelelik Panel Sitesi

با≾.てƝ (Başhan) » Zamanlar ve Kipler
1:27 AM
Zamanlar ve Kipler
Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanında 5 ana zaman bulunur. Bunlar; Geniş Zaman, Şimdiki Zaman, -dili Geçmiş Zaman, -mişli Geçmiş Zaman ve Gelecek Zamandır. Bunlara ilaveten bir de kipler vardır. 

Zamanlar 

ZAMAN ADI YARDIMCI FİİL & EK YAPI FORM (FİİL: sevmek)
Geniş Zaman Ϣર (war) Ek: MЭヅ (mek), M∧⊲ (mak) 
Ϣર (war) Ek:  (er, ar)
Ϣર ≾ⱱMЭヅ(war sevmek)
Ϣર ≾ⱱર(war sever)
Şimdiki Zaman  (seviirr) 
Gelecek Zaman ϢરƆ (werde) Ek: ⥌CĴ (ecej)    (werde sevecej)
-dili Geçmiş (Hikaye) Zaman ϢᎧરƆ (wurde) Ek: Ɔ (di)    (wurde sevdi)
-mişli Geçmiş (Duyulan) Zaman ϢOરƆ (worde) Ek:  (mış, miş)    (worde sevmiş)

Kipler

KİP ADI YARDIMCI FİİL & EK YAPI FORM
Şart - Dilek Kipi  - Ek: β (ssa)  (sevse) 
İstek Kipi  - Ek: I (ay)  (sevay)
Edilgen - Pasif - Ek: (ın, in)  /  (el, al)  (sevel) 
Misal: (alındı) -   (bahaldı) TR: Alındı, bakıldı.
Şart - Koşul Kipi - Ek:  (ese)  Yapı: fiil + zaman eki + şahıs eki + ese):  (Severmenese)
TR: Sever isem ben
Tezlik Kipi Ϣર / ϢરƆ (war / werde) -
Ek: ↾ⱱર (iver) 
   (war seviver) 
Emir Kipi  - Ek ve yardımcı fiil kullanılmaz, fiile ek getirilmez.  !
Sürdürüm Kipi - Ek: ᕴOમ (yor)    (sevyor)
     

Misal: (Geniş zaman olumlu I. tekil şahıs çekimli cümle)
TR: Alırım. 
EN: I take.
DE: Ich gebe. 
Bâkiyye

    .    
Bilgisayar Hattı: ما Ϣર ᒍM∧⊲.
Okunuşu: Men war almaq.
 
Bölüm: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Dilbilgisi | Okunma: 16 | Ekleyen: jungnet | Etiket: emir kipi, dil bilgisi zamanlar, kipler, şimdiki zaman, zamanlar, geniş zaman, gelecek zaman, Edilgen yapı, tezlik kipi, emir cümlesi | Değer: 5.0/1
Paydaşlar: 0
avatar
close