Artık yeni bir Wiki alt yapımız var. Yakın zamanda bu panel sadece Firma Wiki olarak kullanılacaktır. Lütfen daha özgür bilgi için yeni Rastgelelik Wiki'yi destekleyin.  • Oku
  • Yeni Ekle

Tez İstatistik Analiz

Diğer vikilerden daha özgür!

Bu maddenin geliştirilmesi gerekmektedir.

Madde yeterli ve kapsamlı bilgiye sahip değil. Daha fazla katkı ve içerikle geliştirilmesi gerekiyor.


Tez veya Türkçe tabiriyle sav, günümüzde Üniversite öğrencileri ya da öğretim görevlilerince hazırlanan bazen bir sınav kurulu önünde sunulan ve savunulan bilimsel eserlerdir.

Tez İstatistik Analizi

Birçok alanda çeşitli analiz (çözümleme) türü mevcuttur. Tezler için kullanılan analizler ise genellikle Kalitatif (Niteleyici) ve Kantitatif (Niceleyici) olarak ayrılabilir. Kalitatif Analiz, tezlerde sayısal olmayan sözel nitelikleri betimleyip, ifade eder. İçerik analizi Kalitatif analizlerden sayılmakta ve bu tarz tez istatistik analiz ise çoğunlukla sözel bölümler için uygulanmaktadır.
Kantitatif Analizler de sayısal verilerin ön planda olduğu tezler için kullanılan yöntemlerdendir. Tez içerisinde gereken deneylerden elde edilmiş sonuç ve bulguların analizine Kantitatif (Niceleyici) Analiz denilmektedir.
Tez İstatistik Analizi çalışmasına başlamadan evvel çalışma konusu (teması), veri toplama yöntemleri tam olarak kararlaştırılmalıdır. Çalışma konusu ve veri toplama yönteminin belirlenmesinin ardından tez istatistik analizi aşamasına geçilebilir.

Tez İstatistik Analiz Yönetme Belirlemesi

  • Literatür Taraması: Araştırma için Literatür (Edebiyat) taramasının yapılması,
  • İlgili Çalışmanın Amacı: Söz konusu çalışmanın neden yapılacağına ilişkin gayelerin belirlenmesi,
  • Araştırma Soruları: Araştırmacıya yöneltilecek sorular neler, hangi sorular araştırmacıya sorulacak, bu soruların belirlenmesi tez analiz yönetme konusunda belirlenmesi gerekenlerdir. Ancak bu sürecin sağlıklı işlenmesiyle verimli yönetme ve kaliteli sonuçlar elde etme mümkün olabilir.
Tez İstatistik Analizi için araştırma yönteminin belirlenmesinin ardından araştırmanın yapılacağı evren belirlenir. İlgili evren, çalışma gayesini en doğru ve iyi biçimde yansıtabilmelidir. Evrenden sonra örneklem belirlenir. Bu örneklem ise çalışmanın uygulama kümesini gösterir, ifade eder. Belirlenmiş metoda uygun bu örneklem grubuna uygulama yapılmaya başlanır. Toplanacak olan veriler sistematik olarak analizin yapılacağı program çeşidine göre veri girdisi yapılır.
Bugün akademik çalışmalarının büyük kısmı için SPSS Veri Analizi kullanılmaktadır. Veri girdisinden sonra çalışmaya uygun analiz türleri, toplanmış Literatür (Edebiyat) verileriyle kıyaslanacak biçimde uygulanır. Bu uygulamadan çıkan sonuçlar kıyasen Türkiye ve Dünya Literatürleriyle tartışılır. Tartışmanın neticesindeki kısımda elde edilen sonuçlar ise çalışma başlangıcında belirlenen gayelere uygun olduğu da bu kısımda belirtilir.
Ayrıca Tez İstatistik Analizinde yalnızca Analizi alanı ve konusunda yeterlilik, doğru sonuca ulaşımda yeterli değildir. Aynı zamanda Analizi uygulanan çalışma anabilim dalında da gerçek manada uzmanlık gerektirir. Anabilim dalında ve aynı zamanda analiz alanında uzman olunması, ancak istenilen ve olması gereken sonuçlara ulaştırır.
Veri Analizleri, Anket Hazırlama, Ölçek Analizleri İstatistik Yorumlama gibi daha birçok tür ve türevi bulunan İstatistik Analizin sadece bir kolu ve türüdür Tez İstatistik Analiz.
 

Kaynakça

  1. Site: "Tez İstatistik Analizi", SPSS Statistik, Erişim tarihi: 03.08.2020, http://spssistatistik.net/tez-istatistik-analizi/

Madde değeri: 3750

Tez İstatistik Analiz: Katkılar

Bu alan maddeye ait ek katkıları içerir.

Henüz bu maddeye katkı sağlanmamıştır. Maddeye katkı sağlayarak gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.
Lütfen bu alana yorum, tartışma konusu ve reklam eklemeyiniz. Görüş ve önerilerinizi "Tartışma" bölümüne ekleyebilirsiniz.

Toplam Katkı Sayısı: 0
avatar

Tartışma

| Anahtar Kelimeler: Tez İstatistik Analizi, tez, Tez Analizi Okunma: 375 | Güncellik: 03.09.2020 | Değer: 0.0/0

Madde Başlığı: Tez İstatistik Analiz
Madde Kimliği: 1596448205
Sayfa Kimlik Kodu: 146
Robotların İndekslemesi: İzin Veriliyor (Varsayılan).
Son değişikliği görüntüleyen kullanıcı sayısı: 375
Rastgelelik Viki Öğe Kimliği: RW1464entry
Madde Kategori ve Grupları: Kategori / Alan / Bölüm; Dil-Alfabe-Dilbilim, Kültür - Sanat
Madde Şablonu: Geliştirilmesi Gereken Madde
Madde Dili: Türkçe
Sayfa Dili: Türkçe
Madde Oluşum Tarihi: 03.08.2020
Katkı Sayısı: 0
Tabii Sunucu ve Veri: Rastgelelik Arama Motoru > WB Alt Sistemi / R-uNet alt yapısı.
Sürüm: 1.4-146
Kalıcı Madde Adı: Tez İstatistik Analizi
Kalıcı Madde Sayfa URL: http://wb.rastgelelik.com/tez-istatistik-analizi
Belge URL: Henüz bir belge eklenmemiş.
Diğer Sosyal Ağlarda Paylaşım:
RSS Bağlantısı: http://wb.rastgelelik.com/viki/rss/
Madde Resmi+URL: Görsel materyal eklenmemiş.

"Tez İstatistik Analiz" isimli bu maddeye katkı sağlayarak gelişimine yardımcı olabilirsiniz.