Artık yeni bir Wiki alt yapımız var. Yakın zamanda bu panel sadece Firma Wiki olarak kullanılacaktır. Lütfen daha özgür bilgi için yeni Rastgelelik Wiki'yi destekleyin. • Oku
 • Yeni Ekle

Türkçenin Özellikleri

Diğer vikilerden daha özgür!

Bu maddenin geliştirilmesi gerekmektedir.

Madde yeterli ve kapsamlı bilgiye sahip değil. Daha fazla katkı ve içerikle geliştirilmesi gerekiyor.


Ural-Altay dil ailesinin, Altay koluna mensup, kendi özgü grubunu oluşturan dillerdendir.
"Türkçenin Özellikleri"
Türkçenin Özellikleri

Türkçe Almancada; “Türkisch”, İngilizce ise; “Turkish” olarak isimlendirilmektedir. Türkçede ‘W, Q, X’ harfleri bulunmamaktadır. ‘â, î, û’ gibi incelme işaretiyle kullanılan harfler vardır; Mekân, Figûr, Tarihî...

Moğolca, Korece, Japonca, Mançuca ve Tunguzca gibi Altay dillerinden ayrıldıktan sonra en eski Türkçe dönemi Hun, Avar, Hazar ve Bulgar Türk dillerinden başlamaktadır. Dünyanın en eski ve köklü dillerinden olup, en eski yazılı kaynaklara sahip dilidir. Kitabeler ve yazıtlarıyla kendine özgü yazı, alfabe ve lisansı bulunan köklü dildir. Türkçenin ilk evresi 6 – 13. yüzyıllar arasında Göktürk Metinleriyle başlamıştır. Akabinde Uygur, Karahanlı metinleriyle en eski Türkçe kaynaklar doğmuştur.
Orta Türkçe Evresinde Karahanlı Türkçesinden Çağatay Türkçesi doğmaya başlamıştır. 3. Yeni Türkçe Döneminde ise Anadolu Selçukluları İle birlikte Çağatay Türkçesinin Oğuz Ağzı, resmi ve edebi lisan olarak kullanılmıştır. Oğuz ağzı, zamanla lehçe olmuştur.
20. yüzyıldan beri de Türk bölgelerinde konuşulan Türkçe, 20’den fazla yazı dilinde varlığını korumaya devam ediyor. Bugün Türk dillerinin Oğuz kolunda Türkçe, Azerice, Gagavuzca, Türkmençe ve Anadolu Tatar ile Kırım Tatar Türkçeleri bulunur. Diğer Kazak, Kırgız, Tatar, Nogay, Uygur, Altay ve Özbek gibi diğer Türk dilleri ise Kuzey-Doğu Türkçesine mensuptur.
Türk Dilleri arasından en yaygın coğrafyada konuşulan, en fazla edebi esere ve kaynağa sahip olan, en etkin kullanımda bulunan lehçe Osmanlı Türkçesinin devamı olan Türkiye Türkçesidir. Türkiye, Kıbrıs, Balkanlar, Yunanistan ve Makedonya, Saraybosna, İran, Irak, Suriye, Almanya, Belçika, Hollanda, Amerika, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Amerika ve bazı Arap ülkelerinde konuşulmaktadır. Modern Türkiye Türkçesinde Latin harflerinden geliştirilmiş 29 özgü Türk harfi vardır ve kelimeler yazıldığı gibi okunur. En Eski Orhun ve Uygur yazıtlarından, günümüz Osmanlı ve Modern Türkçe yapısını bünyesinde barındıran, küreselleşmeye en iyi özgünlükle uyum sağlayabilmiş Türk lisandır.[1]

 

Türkçe, Farsça ve Arapçadan tarih boyunca beslenmiş ve kendi özgü yapısını geliştirmiş bir dildir. Modern dönemlerde ise Fransızca ve İngilizceden beslenmiştir. Bu denli zengin ve güçlü yönleriyle birçok dili de etkilemiş ve beslemiştir. Bunlardan bazıları şunlardır;
 • Sırpça ve Hırvatça: 8.742 Türkçe kelime vardır.[2]
 • Macarca: Macarcadaki Türkçe sözcükler üç tabakalıdır. Hun-Hazar-Bulgar tabakası, Peçenek-Uz-Kuman ve Kıpçak tabakası, son olarak da Osmanlı tabakası olmak üzere 3 tabakalıdır. Osmanlı tabakasından 2.008 sözcük Macarcada bulunmaktadır.
 • Romance: 3000 Türkçe sözcük vardır.
 • Bulgarca: 5000 Türkçe sözcük yer almaktadır.
 • Rusça: 300 Türkçe kökenli isim bulunmaktadır. Rusçada Türkçe sözcüklere ilişkin bir çalışma henüz yapılmamıştır. Ancak 10.000 civarı sözcük olduğu düşünülmektedir.
 • Farsça: %80’i arapça sözcükten oluşan Fars dilinde 2000’e yakın Türkçe kelime bulunmaktadır. [3]
 • Arapça: Cezayir Arapçasında 634, Edebi Arap Dilinde 539 Türkçe kelime bulunmaktadır. Sudan Arapçasında 259, genel manada ise Arap diline 941 sözcük Türkçeden geçmiştir.
 • Arnavutça: 10.000 Türkçe sözcük bulunmaktadır.
 • Yunanca: 7000 civarı Türkçe kelime olduğu tahmin ediliyor.
 • Ermenice: 4.000 Türkçe sözcük vardır. Eksik bir çalışmaya göre bu veri verilmiştir. Ancak tahminler 10.000’den fazla Türkçe kelimenin Ermenicede olduğudur.
Almanca-İngilizce ve Türkçe
Üç dilinde kendine özgü bazı durumları ve benzerlikleri şunlardır;
 • Almanca ve İngilizce aynı dil ailesindendir.
 • Almanca ve Türkçe yazıldığı gibi okunur.[4]
 • Almancada ä ve ß harfleri vardır. İngilizce ve Türkçede yoktur.
 • İngilizce ve Almancada w, q, x harfleri vardır. Türkçede yoktur.
 • Türkçede inceltme işaretiyle kullanılan harfler vardır; â, û, î. İngilizce ve Almancada yoktur.
 • Almanca ve Türkçede fiiller çekimlenmektedir. İngilizcede çekimlenmemektedir.
 • Almanca ve İngilizce ses uyumlu dillerden değildir. Türkçe ses uyumlu dillerdendir.
 • Almancada her ismin cinsiyet belirten tanımlayıcısı vardır; “der,  die, das”. İngilizcede ise cinsiyet ayrımı olmayan tanımlayıcı vardır; “the”. Türkçede ise belirteç ve cinsiyet ayrımı söz konusu değildir.
 • İngilizce ve Almancada soru eki yoktur. Türkçede ise soru eki bulunur; “mı, mu, mü?”
 • Türkçe sondan eklemelidir, İngilizce ve Almanca değildir.
 • Almanca ve İngilizcede bazı sesleri birden fazla harf karşılar. Türkçede ise her sesin bir karşılığı vardır. Misal;
  • Türkçe: Ş – Ç
  • Almanca: SCH – TSCH
  • İngilizce: Sh – CH
 • Almanca ve İngilizce cümle yapıları benzerdir; Özne + Yüklem + Nesne... Türkçede ise tamamen farklıdır ve daha özgür bir yapı söz konusudur; Özne+Nesne+Yüklem.
 • İngilizcede 12, Almancada 6 ve Türkçede 5 zaman-kip yapısı vardır.
 • Almanca ve İngilizcede özne kullanımı zorunludur. Türkçede ise zorunluluk yoktur.
 • İngilizcede ismin sonuna “-s” veya “-es” getirilerek çoğul yapılır. Almancada ise birden fazla çoğul yapma eki vardır. Bazıları; “-n, -er, -s” vb. Türkçede ise “-ler, -lar” ekleri ile çoğul yapılmaktadır. Ayrıca Osmanlı Türkçesinden modern Türkçeye geçen Arapça ve Farsça kökenli çoğul yapma, tamlama sözcükleri de bulunur; Hayvanat vb.
 • Esperanto dil sayılardaki gibi bazı alanlar Türkçe sistemine benzerlik gösterse de kelime ve mantık açısından daha çok Almanca ve İngilizce gibi Avrupa Dillerine yakındır. Türk yapımı Nomuli yapay dili de benzer nitelikte Avrupa Dillerine daha çok benzerlik gösterir. Ancak Bakiyye dili ise büyük oranda Türkî dillere yakınlık göstermektedir ve Öz Türkçe ve Osmanlı Türkçesi ile büyük oranda güçlendirilmiştir.

Kaynakça


[1] Site: “Türk Dil Tarihi” Turkdili.gen.tr, Kazım Mirşan. Erişim: 27.05.2018 (http://turkdili.gen.tr/tuerk-dili-tarihi.html )
[2] Site: “Sırp-Hırvatçdaki Türkçe Kelimeler” Antoloji.com, Hamit Kökdağ. Erişim: 27.05.2018 (https://www.antoloji.com/nedir/turkce)
[3] Ek Not: “Doerfer” Turkische und Mongolische elemente im Neupersischen, Wiesbaden, 1963, 1965, 1967, 1975) (https://www.antoloji.com/nedir/turkce/) Erişim: 27.05.2018
[4] !8 “Açıklama” Almancada bazı yabancı kökenli sözcükler dışında genellikle yazıldığı gibi teleffuz edilmektedir.

Madde değeri: 4425

Türkçenin Özellikleri: Katkılar

Bu alan maddeye ait ek katkıları içerir.

Henüz bu maddeye katkı sağlanmamıştır. Maddeye katkı sağlayarak gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.
Lütfen bu alana yorum, tartışma konusu ve reklam eklemeyiniz. Görüş ve önerilerinizi "Tartışma" bölümüne ekleyebilirsiniz.

Toplam Katkı Sayısı: 0
avatar

Tartışma

| Anahtar Kelimeler: Türkçenin özellikleri, turkish, türkçe, türk dili, Turkisch Okunma: 442 | Güncellik: 10.09.2020 | Değer: 5.0/1

Madde Başlığı: Türkçenin Özellikleri
Madde Kimliği: 1597095892
Sayfa Kimlik Kodu: 160
Robotların İndekslemesi: İzin Veriliyor (Varsayılan).
Son değişikliği görüntüleyen kullanıcı sayısı: 442
Rastgelelik Viki Öğe Kimliği: RW1604entry
Madde Kategori ve Grupları: Kategori / Alan / Bölüm; Karşılaştırmalı Dil Portalı, Dil-Alfabe-Dilbilim
Madde Şablonu: Geliştirilmesi Gereken Madde
Madde Dili: Türkçe
Sayfa Dili: Türkçe
Madde Oluşum Tarihi: 10.08.2020
Katkı Sayısı: 0
Tabii Sunucu ve Veri: Rastgelelik Arama Motoru > WB Alt Sistemi / R-uNet alt yapısı.
Sürüm: 1.4-160
Kalıcı Madde Adı: Türkçe
Kalıcı Madde Sayfa URL: http://wb.rastgelelik.com/turkcenin-ozellikleri
Belge URL: Henüz bir belge eklenmemiş.
Diğer Sosyal Ağlarda Paylaşım:
RSS Bağlantısı: http://wb.rastgelelik.com/viki/rss/
Madde Resmi+URL: /_bd/1/160.png (Boyut: 21.7 Kb)

"Türkçenin Özellikleri" isimli bu maddeye katkı sağlayarak gelişimine yardımcı olabilirsiniz.