Rastgelelik Viki: Arama Sonuçları

Diğer vikilerden daha özgür!

Sonuç Sayısı: 100

Rastgelelik Viki

ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙

ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙ ჰŧ ⰘじᎧḺ ᓬᎧ ᒍӬ Ꭷરᒍ-⥌ᒍ웃 ᛠᒍ Ḷર⊲ Бર ᒍ≾Ɲ⥙ Ӄ ჰŧ ৬⟓Ḻર I O≾MƝᒍ↾, Г↓ᛠᎧ’ર⟓-Oર↓❞ ƆGરӃ ৬⟓ ᛠᎧ’ર⟓ ᒍ≾Ɲ⥙ᒍ〟.

Gründliche Persönliche Pflege

Wenn wir persönliche Pflege sagen, denken die Menschen, dass es Hautpflege ist. Jedoch ist das gründliche persönliche Pflege nicht.

Geheimnisse der Schönheit

Wie alles, gibt es Geheimnisse der Schönheit. Heute ist die Schönheit, Pfelege und Make-up unverzichtbares Element des Lebens für die Menschen, besondere Frauen.

Fußpflege

Die Füße ziehen die Müdigkeit und die größte Belastung des Tages an. Wie anderes Glied brauchen Füße zu ruhen.

Al Bakiyye Çevrim İçi Yazım Klavyesi

Al Bakiyye harfleri Bilgisayar ve Mobil cihazlarda görüntülenebilir düzeyde tasarlanmıştır.

Al Bakiyye Dilinde Yabancı İsim, Sözcük ve Yapıların Yazım - Kullanım Kuralı ve Noktalamalar

Al Bakiyye dilinde her noktalama ve karakter kullanılamaz. Yalnızca belli karakterlerin kullanımı mümkündür. Tüm sözcükler kendine özgü tarz ve sesletime göre yazılırken, yabancı sözcükler tüm harf karşılıklarıyla yazılır.

Al Bakiyye Dilinde Günler, Aylar, Mevsimler ve Renkler

Al Bakiyye dilinde gün, mevsim ve ay isimleri Göktürkçe'den esinlenilerek geliştirilmiştir.

Ya Rabba Niyaz Kuralları ve “Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı” Etimolojisi

Diğer dillerde pek olmayan bir özellik Al Bakiyye dilinde mevcuttur. Yalnızca yaratıcı için bazı kural ve yapılar oluşturulmuştur.

Al Bakiyye Dilinde Zamanlar

Bakiyye lisanında 5 zaman ve 8 kip bulunur. Zaman yapıları basittir.

Al Bakiyye Dilinde İsim Türetme ve Sözcük - Cümle Dizilimi

Cümle dizilimi yazara bırakılmıştır. Belli bir kural yoktur. Ancak basit 3 kural; yardımcı fiiller esas fiillerden, sıfatlarda isimlerden asla ayrılmaz ve tüm isimler artikel ile kullanılır.

Al Bakiyye Dilinde Fiil Mastarları ve Zaman-Mekan Zarfları

Al Bakiyye dilinde fiil mastar ekleri sondan ve baştan eklemeli olarak kullanılabilecek yapıdadır. Sondan eklemeli ekler fiile bitişik, baştan eklemeli ekler ise ayrı yazılır.
Son değişiklik: İlgi zamirleri başlığı eklendi.

Al Bakiyye Dilinde Sayılar ve Saatler

Al Bakiyye dilinde sayılar bitişik yazılır ve tüm saat cümleleri isim cümlesi olarak kabul edilip, "ჰŧ" (ist) yardımcı fiili ile kullanılır.

Al Bakiyye Dilinde Zaman Belirteçleri ve İyelik - Soru Zamirleri

Zaman belirteçleri ve iyelik zamirleri büyük oranda Türkçe, Anadolu Ağızlarından esinlenilerek geliştirilmiştir.
Son değişiklik: Soru Adılları ve Belirsiz Zamirler Başlığı Eklendi.

Al Bakiyye Dilinde Bağlaç, İlgeç ve Edatlar

Al Bakiyye dilinde bağlaçların bazıları simge (Damğa) ile gösterilir. Virgül gibi imgeler "ve" olarak okunur.

Al Bakiyye Edilgen Çatı, Pasif, Emir Kipi ve Yalın-Esas Fiil

Al Bakiyye yapay dilinde diğer dillerde olmayan MAN pasif yapısı mevcuttur.

Al Bakiyye Dilinde Fiiller ve Olumsuz Ekler

Al Bakiyye dili baştan, ortadan ve sondan eklemeli/eklemesiz dil yapısına sahiptir.

Al Bakiyye Cümle Çeşitleri

Al Bakiyye yapay dilinde birden fazla ve farklı yapıda cümle çeşidi mevcuttur.

Al Bakiyye Dilinde Şahıs Zamirleri ve Belirteçler (Бᒍરᛠλ ⱱ ⥌Ɔᒍ❞MЭƝ)

Al bakiyye dilinde yaratıcı için ayrı bir şahıs zamiri vardır. 6 adet de artikel (belirteç) mevcuttur.

Al Bakiyye Dilinde Sıfatlar (≾↾Ƒ@〟)

İsimlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlayan; onları niteleyen ve belirten kelimelere sıfat denir.
Son değişiklik: Sıfat tamlaması başlığı açıldı.

Al Bakiyye Dilinde Taşıt - Ülke/Ulus Ekleri ve Var Yapısı

Al Bakiyye dilinde taşıtlara özel oluşum ekleri mevcuttur. Diğer dillerden sözcük alımı yapılamaz, taşıt eylemi ve faaliyet alanına göre türetme yapılır.
Son değişiklik: Ülke-Ulus ve kıta ekleri başlığı eklendi.


BETA Sürümdür.

Tartışma