Artık yeni bir Wiki alt yapımız var. Yakın zamanda bu panel sadece Firma Wiki olarak kullanılacaktır. Lütfen daha özgür bilgi için yeni Rastgelelik Wiki'yi destekleyin.  • Oku
  • Yeni Ekle

Abece – Alfabe - Damgalık

Diğer vikilerden daha özgür!

Bir dilde her biri bir sese karşılık gelen harf – damlalar dizisidir.

Kelime kökeni Fransızca olan “Alfabe” sözcüğünün Türkiye Türkçesindeki asıl karşılığı “ABECE” olarak bilinmektedir. Ancak elbette ki, çoğu kişi “Alfabe” sözcüğünü kullanmaktadır. Aslına bakılacak olursa atası Yunancadır ki, birçok sözcük öbeğinin atası, dedesi diyebileceğimiz dildir Yunanca. (álpha bēta άλφα βητα); Yunanca “Alfa”  ve “Beta” kelimelerinin birleşmesiyle Fransızca’da canbulmuş ve Fransa’nın gerek kültür, gerek sanat alanında dünyayı kasıp kavurduğu 1800’lü yıllarda birçok bölgeye yayılmış, birçok dili etkilemiştir, tıpkı “kültür” sözcüğünde olduğu gibi. Almanca; “das Alphabet”, İngilizce “The Alphabet” olarak karşılık bulmuştur. Öz Türkçe karşılığı ise “Damgalık” sözcüğüdür. Al Bakiyye yapay dilinde ise "Tamğaluk" (웃MGᒍ↓) olarak geçer. 
“İlk alfabenin doğuşu çivi yazısıyla olmuştur.”
Dünyada bilinen ve kullanılan bazı alfabeler; Uygur Abecesi, Göktürk Abecesi, Kiril Abecesi,  Arap Alfabesi, Latin Alfabesi, Çin Alfabesidir. Türkçe, Latin harflerinden oluşturulmuş 29 harfli Modern Türk Abecesi ile yazılmaktadır.
Türk, İngiliz ve Alman dilleri Latin kökenli harfleri kullanmaktadır. Türkçede W, Q, X harfleri yokken, Almanca ve İngilizcede de Ş, Ç, Ğ, İ harfleri bulunmamaktadır. Latin harfleri kullanılmasına rağmen kendilerine özgü damgaları vardır. Misal; Almanca: ä ve ß; İngilizce: w, q, x ve Türkçe: ş, ı, ö, ü, ç, ğ...
Alfabe, Sümer Uygarlığının ilk icadı olan Çivi Yazısı ile doğmuştur. Türkler tarih boyunca birçok alfabeyi kullanmıştır. Göktürk, Uygur, Arap, Kiril, Latin, Çin Alfabeleri bunlardan birkaçıdır.

Türk Alfabesi (Abecesi)

1 Kasım 1928’de harf inkilâbı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş modern Türk alfabesidir. 29 harften meydana gelmektedir. 8 Ünlü, 21 Ünsüz harften oluşur. Türkçeye özgü, diğer Almanca ve İngilizce gibi dillerde olmayan incelme işareti vardır. Bu incelme işareti ile yabancı kökenli bazı sözcüklerin telaffuzları kolaylaştırılmıştır. Bu harfler, a – ı – u üzerinde kullanılmaktadır. Bazı kaynaklar kaldırıldığını söylese de TDK (Türk Dil Kurumu) verilerinde kaldırıldığına dair bir ibare bulunmamaktadır ki, Türkçe için gerekli bir unsurdur. Türkçede büyük harfler diğer alfabelerden ayrı normal ses olarak okunur ve okundukları gibi kelime içerisinde sesletim gösterirler. Büyük küçük yazım kuralı vardır.

Alman Alfabesi (Das deutsche Alphabet)

Özel karakterlerle beraber Almancada 30 harf bulunmaktadır. Almanca Latin kökenli harflerden oluşan ve kendisine özgü iki harfi de bünyesinde barındıran alfabe ile yazılmaktadır. 26 tane harf, 4 de özel karakter mevcuttur. Almancada Türkçe gibi noktalı (umlaut) harfler vardır. Ayrıca kendisine özgü A umlaut (Noktalı A) [ä][1]*? ve şarf Es veya Beta diye tabir edilen çift -se sesini betimleyen [ß][2]*? harf vardır. Alfabe üzerinde noktalı harfler gösterilmez. A, O, U harflerinin yalnızca noktalı halleri vardır. Büyük küçük yazım vardır. Ancak bir tek şarf Es (Beta) harfı olan ß her zaman küçük yazılmaktadır. Almancada küçük yazılan “i” harfinin büyüğü “I” şeklindedir. Büyük yazılan “İ” harfi yoktur.
Almancada “Ş, Ç, İ, Ğ” harfleri yoktur. Bu tarf Türkçe adlar ise noktasız olarak; “S, C, I, G” haliyle yazılır. İngilizcedeki gibi Alman alfabesinde de “W, Q, X” harfleri bulunmaktadır. Bazı sesleri karşılayan harfler olmasa da Almancada birkaç harf ile ilgili sesi karşılama özelliği bulunur. Ş = sch, Ç = tsch, H (Kalın) = ch.
 
[1] *? “Bilgisayarda Bu Karakteri Çıkarmak İçin;” ALT+132
[2] *? “Bilgisayarda Bu Karakteri Çıkarmak İçin;” ALT+225
Almancada ayrıca bazı harflerin yan yana gelmesiyle telaffuzda bazı değişiklikler oluşur ve bazı sesler bu şekilde ortaya çıkarılır.

İngiliz Alfabesi (English alphabet)

26 Latin harfinden oluşmaktadır. Yazılışı ve okunuşu farklılık gösteren dildir ve bu şekilde sesletimlerin yer aldığı alfabeye sahiptir. 21 ünsüz, 5 ünlüden oluşur. Türkçeden farklı olarak “W, X, Q” harfleri vardır. “ö, i, ü, ä” gibi noktalı harfler bulunmamaktadır. Ayrıca Türkçede bulunan “Ş, Ç, Ğ” gibi harfler de yoktur. Türkçe ve Almanca gibi büyük küçük yazım kuralı vardır. İngilizcede de Almanca gibi büyük -İ- harfi yoktur. Küçük yazımda “i”, büyük yazımda ise “I” kullanılmaktadır.

“Türkçe, Almanca ve İngilizce Alfabelerde bulunan ve bulunmayan bazı sesler, bazı harfler vardır. Türkçede yazılmayan ama telaffuzda değişen birçok ses mevcuttur. Nazal N (Kefi Nuni), Açık E, Kalın H, Gırtlak G gibi bu sesler yazımda belirtilmeyip, telaffuzda belirtilmektedir. Ancak bazı kesimler, bu sesleri de harf olarak betimlemektedir. (ŋ, ñ, é, Ң) İngilizce ve Almancada bulunmayan noktalı sesler noktasız olarak yazılır ve okunur: Çiğdem=Cigdem.”

Al Bakiyye Dili 4 Standart Alfabesi 

Klasik Al Bakiyye Alfabesi:
⥌ Ḷ Б C Ċ Ɔ ഥ ഥ' ᛠ 웃 Э ∧ Ƒ ౨ Г ૭’’ G Ǧ ԋ Ꮦて で I ↾ ..↾  Ĵ ⟓ ⊲ Ø ᒍ ૪ M Ⱈ Ɲ Й O ⧽ Ȫ П Ḻ ર મ ཞ Ӭ ≾ じ ๛ β ≾. Ұ Ꭷ Ꭷ’ Ꭷ’’ ⱱ ୨ Ϣ ৬ ᕴ ᓬ X ⥙ λ @ ↓ የ ჰŧ
Latin Kökenli Hûrayca Alfabesi:
Temel harfler: A B C D E F G H X I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Özel Harfler: Â Ê Ç Ğ Ɠ İ Î Ñ Ö Ř Ş Ü Û
Arabî Alfabesi:

Göktürk Alfabesi:

Görseller

Madde değeri: 3865

Abece – Alfabe - Damgalık: Katkılar

Bu alan maddeye ait ek katkıları içerir.

Henüz bu maddeye katkı sağlanmamıştır. Maddeye katkı sağlayarak gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.
Lütfen bu alana yorum, tartışma konusu ve reklam eklemeyiniz. Görüş ve önerilerinizi "Tartışma" bölümüne ekleyebilirsiniz.

Toplam Katkı Sayısı: 0
avatar

Tartışma

| Anahtar Kelimeler: abece, damğalık, alfabe, Alman alfabesi, ingiliz alfabesi, türk alfabesi Okunma: 386 | Güncellik: 06.12.2020 | Değer: 5.0/1

Madde Başlığı: Abece – Alfabe - Damgalık
Madde Kimliği: 1604641326
Sayfa Kimlik Kodu: 191
Robotların İndekslemesi: İzin Veriliyor (Varsayılan).
Son değişikliği görüntüleyen kullanıcı sayısı: 386
Rastgelelik Viki Öğe Kimliği: RW1914entry
Madde Kategori ve Grupları: Kategori / Alan / Bölüm; Dil-Alfabe-Dilbilim
Madde Şablonu:
Madde Dili: Türkçe
Sayfa Dili: Türkçe
Madde Oluşum Tarihi: 06.11.2020
Katkı Sayısı: 0
Tabii Sunucu ve Veri: Rastgelelik Arama Motoru > WB Alt Sistemi / R-uNet alt yapısı.
Sürüm: 1.4-191
Kalıcı Madde Adı: Henüz kalıcı madde adı oluşturulmamış.
Kalıcı Madde Sayfa URL: http://wb.rastgelelik.com/viki/cat/dil_alfabe/abece_alfabe_damgalik/4-1-0-191
Belge URL: Henüz bir belge eklenmemiş.
Diğer Sosyal Ağlarda Paylaşım:
RSS Bağlantısı: http://wb.rastgelelik.com/viki/rss/
Madde Resmi+URL: Görsel materyal eklenmemiş.

"Abece – Alfabe - Damgalık" isimli bu maddeye katkı sağlayarak gelişimine yardımcı olabilirsiniz.