• Oku
  • Yeni Ekle

Al Bakiyye Dilinde Yabancı İsim, Sözcük ve Yapıların Yazım - Kullanım Kuralı ve Noktalamalar

Diğer vikilerden daha özgür!

Al Bakiyye dilinde her noktalama ve karakter kullanılamaz. Yalnızca belli karakterlerin kullanımı mümkündür. Tüm sözcükler kendine özgü tarz ve sesletime göre yazılırken, yabancı sözcükler tüm harf karşılıklarıyla yazılır.

Yabancı İsim, Sözcük ve Yapıların Yazım - Kullanım Kuralı

Önemli Noktalamalar

Bakiyye lisanında birkaç temel noktalama işareti vardır. Bunlar asasî olarak kullanılır. Diğerleri ise gerektiğinde kullanılmaktadır. Esasî noktalama işaretleri bakiyye lisanına özgüdür. 

  • ʷ (Çiftlem): Genellikle sessiz harfleri çift okutmak için kullanılır. Öncesindeki harfi ikikez vurgulu okutur. ∧ᒍʷԋ (Allah)

  • ° (Dursak): Öncesindeki harfi keser. Kesip, akabindeki harf ile devam ettirir. Uzun olan sesleri, vurgulu sesleri vb.  ayırmada veya kendine özgü sesletimi durdurmada kullanılır. ⥌⊲°ḶḶ (Ak’baba). 

  • . (Noktay): Cümle sonu, kısaltma vb. durumlarda kullanılır. て ∧ᒍʷԋ°ഥ. (Hay Allah’tır.)

  • , (Okmay): Virgül mahiyetindedir. Ḷર⊲, @, ⧽ ⱱ ๛ (Barq, At, Ol ve Sen)

Diğer Noktalama İşaretleri: ; ^ + - * / % & {} () [] ? = _ - ! : > < | 

Yabancı İsim, Sözcük ve Yapıların Yazım - Kullanım Kuralı

Birçok dilde olduğu gibi Bakiyye yapay dilinde de yabancı sözcük, isim ve yapıların yazımına ilişkin birtakım kurallar vardır. Bakiyye dilindeki tüm sözcükler ve yapılar harflerin kendi öz ölçüsü ve özelliğine göre yazılır. Ancak yabancı kökenli, Bakiyye diline geçmemiş olan isim ve sözcükler ise Latin harfleriyle yazılan dillerde birebir harf karşılıklarıyla, diğer harflerle yazılanlarda ise okunuşuna göre uygun harflerle yazılır. Harflerin öznitelikleri değil, sadece karşılıkları kullanılır. 

Örnek: “Schneider Mark” Almanca kökenli bir isim olup, Bakiyye dilinde her harfin karşılığı sadece yazılarak aktarım sağlanır. 

Schneider Mark: ≾CԋƝЭ↾રƆЭર M∧ર⊲ 

NASA: Ɲ∧≾∧ 

Bu yüzden Bakiyye Olu Sözlük’e eklenmemiş isimler yabancı özel isim kuralına göre yazılır. 

Kemal: ⟓ЭM∧ᒍ

Jena: ĴЭƝ∧

Julia: ĴᎧᒍi∧

Coca Cola: COC∧ COᒍ∧

*** Esas dildeki yazım harflerine göre yazılıp, yazıldığı veya okunduğu gibi söylenebilir.

Arapça, Osmanlıca, Farsça, Çince, Japonca ve Rusça gibi farklı alfabe kullanan dillerdeki yabancı sözcükler ise okunuşlarına uygun olarak yazılır. 

Örnek: (Fa) خدا sözcüğü Farsçada “Hûda” olarak okunur. Buna göre ise Bakiyye dilindeki ses karşılıkları kullanılarak yazılıp, okunur. 

خدا - (Hûda) : ᏖƆ∧ 

Örnek: (Ar) السلام عليكم sözcüğü Arapçada “esselamın Aleyküm” olarak okunmaktadır. Buna göre ise Bakiyye dilindeki ses karşılıkları kullanılarak yazılır ve okunur. 

السلام عليكم  : ≾Эᒍ∧M❞ ∧ᒍЭ৬⟓Ꭷ’M (Esselamunaleyküm)

Madde değeri: 270

Al Bakiyye Dilinde Yabancı İsim, Sözcük ve Yapıların Yazım - Kullanım Kuralı ve Noktalamalar: Katkılar

Bu alan maddeye ait ek katkıları içerir.

Henüz bu maddeye katkı sağlanmamıştır. Maddeye katkı sağlayarak gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.
Lütfen bu alana yorum, tartışma konusu ve reklam eklemeyiniz. Görüş ve önerilerinizi "Tartışma" bölümüne ekleyebilirsiniz.

Toplam Katkı Sayısı: 0
avatar

Tartışma

| Anahtar Kelimeler: yazım kuralları, yabancı isimlerin yazımı, noktalamalar, yabancı yapıların yazımı Okunma: 27 | Güncellik: 2020-08-06 | Değer: 0.0/0

Madde Başlığı: Al Bakiyye Dilinde Yabancı İsim, Sözcük ve Yapıların Yazım - Kullanım Kuralı ve Noktalamalar
Madde Kimliği: 1593993581
Sayfa Kimlik Kodu: 115
Robotların İndekslemesi: İzin Veriliyor (Varsayılan).
Son değişikliği görüntüleyen kullanıcı sayısı: 27
Rastgelelik Viki Öğe Kimliği: RW1154entry
Madde Kategori ve Grupları: Kategori / Alan / Bölüm; Yapay Dil Portalı, Al Bakiyye Portalı, Dil-Alfabe-Dilbilim
Madde Şablonu:
Madde Dili: Türkçe
Sayfa Dili: Türkçe
Madde Oluşum Tarihi: 2020-07-06
Katkı Sayısı: 0
Tabii Sunucu ve Veri: Rastgelelik Arama Motoru > WB Alt Sistemi / R-uNet alt yapısı.
Sürüm: 1.4-115
Kalıcı Madde Adı: Yabancı İsim, Sözcük ve Yapıların Yazım - Kullanım Kuralı
Kalıcı Madde Sayfa URL: http://wb.rastgelelik.com/viki/cat/dil_alfabe/al_bakiyye_dilinde_yabanci_i_sim_sozcuk_ve_yapilarin_yazim_kullanim_kurali_ve_noktalamalar/4-1-0-115
Belge URL: Henüz bir belge eklenmemiş.
Diğer Sosyal Ağlarda Paylaşım:
RSS Bağlantısı: http://wb.rastgelelik.com/viki/rss/
Madde Resmi+URL: Görsel materyal eklenmemiş.

"Al Bakiyye Dilinde Yabancı İsim, Sözcük ve Yapıların Yazım - Kullanım Kuralı ve Noktalamalar" isimli bu maddeye katkı sağlayarak gelişimini sağlayabilirsiniz.