Artık yeni bir Wiki alt yapımız var. Yakın zamanda bu panel sadece Firma Wiki olarak kullanılacaktır. Lütfen daha özgür bilgi için yeni Rastgelelik Wiki'yi destekleyin.  • Oku
  • Yeni Ekle

Karşılaştırmalı Cümle Yapısı

Diğer vikilerden daha özgür!

Bu maddenin geliştirilmesi gerekmektedir.

Madde yeterli ve kapsamlı bilgiye sahip değil. Daha fazla katkı ve içerikle geliştirilmesi gerekiyor.

Daha fazla örnek cümle işlenmesi, konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Örnek cümleler belirterek katkıda bulunabilirsiniz.


Türkçe, Almanca, İngilizce ve al Bakiyye dili karşılaştırmalı cümle yapısı

Language is a social art.

Türkçe, Almanca ve İngilizceden ayrı cümle ve kelime yapısına sahiptir. Al Bakiyye dili ise biraz daha farklı cümle yapısına sahip dillerdendir. Türkçe ve al Bakiyye dili daha serbest ve esnek yapıda kullanım gösterirken, İngilizce biraz daha kurallı ve düzen gerektirmektedir. Almanca ise kuralları daha katı ve esnekliği dahi kurala bağlanmış dillerdendir.
Bütün dillerde Özne ve Yüklem bulunur. Bir eylem ve bu eylemi yapan kişi olmalıdır. Almanca ve İngilizcede Özne zorunluluğu varken, Türkçede zorunluluk bulunmaz, dahası "gizli özne" formuyla kullanılabilir. Daha çok gizli özne biçiminde kendini gösterir. Kelimeler  Türkçede sondan eklemeli türerken, Almanca ve İngilizcede nadiren sondan eklemeli, büyük oranda baştan eklerle eklemeli bir yapı göstermektedir. Al Bakiyye dilinde ise sondan ve baştan eklemeli her iki form da mevcuttur. 
Almanca Cümle Yapısı: Özne + Yardımcı Fiil veya Yüklem + Nesne + Cümlenin Diğer Öğeleri.

Ich komme.
İngilizce Cümle Yapısı: Özne + Yardımcı Fiil + Yüklem + Nesne + Cümlenin Diğer Öğeleri.
I come
Türkçe Cümle Yapısı: Özne veya Gizli Özne + Nesne + Cümlenin Diğer Öğeleri + Yüklem.
Geliyorum.
Al Bakiyye Cümle Yapısı: Dizilim serbestçedir. Özne veya yüklem cümlenin istenilen yerinde kullanılabilir. Sadece sıfat-isim, yardımcı fiil-esas fiil birbirinden ayrılmayacak şekilde olmalıdır.
Min war gela. / Gela war min. / War gelamin. 
 
İki farklı cümle türü vardır; İsim cümlesi, Fiil cümlesi. İsim cümlelerinde bir durum, fiil cümlelerinde ise bir eylem söz konusudur. Almanca ve İngilizcede isim cümleleri yardımcı fiil işlevi gösteren “ToBe” ile yapılır. ToBe, Almancada “haben – sein” İngilizcede ise “am, is, are” olarak kendini gösterir. Türkçede ise yazım zorunluluğu olmasa da “-dır” eki bu işlevi üstlenmiştir. A Bakiyye dilinde ise "ist, war" ve ek işlevi görebilen "-dır" eki yardımcı fiil olarak kullanılır. 
Bu bir kalemdir. (Bu kalem.)
Almanca: Es ist einen Kuli. (IST, Almancada “Sein”  yardımcı fiilinin III. Tekil şahsa göre çekimlenmiş halidir.
İngilizce: It is a pencile. (IS, İngilizcede “ToBe”dir ve III. Tekil şahsın yardımcı fiilidir.
Türkçe: Kalemdir. (Türkçede verilecek mesaja ve cümle içerisindeki dolguya göre yazım sağlanabilir. Bu bir kalemdir, Bu kalemdir, Kalemdir bu, Kalem, Bu kalem... gibi birçok kullanımı mevcuttur. Esnekliği bakımında zenginlik gösterir.)
Al Bakiyye: Ol ist ber el Yazgaç. /  Ol ber Yazgaçdır. (IST, al Bakiyye dilinde yardımcı fiil konumundadır ve tüm şahıs zamirlerinde aynıdır. Şahıslara göre çekimlenmez. Türkçe gibi farklı kullanım ve ifade çeşiti vardır. Almanca ve İngilizce gibi kendine özgü ayrıca yardımcı fiil yapısı da mevcuttur.) 
Gidiyorsun. (Sen gidiyorsun.)
Almanca: Du gehst. (Gehen fiilinin II. Şahsa göre çekimlenmiş halidir.)
İngilizce: You go.
Türkçe: Gidiyorsun. (Sen, şahıs zamiri gizli özne konumundadır.)
Al Bakiyye: Sin war gida. / Sin war giding. (Anlık yapılan eylemlerde "fiil+ing", daimi ve şimdiki an eylemlerinde "fiil+a" formu kullanılır. Geniş zaman ve şimdiki zaman formu genellikle geniş zaman kuralıyla verilir.)

Gerek Türkçe, gerek al Bakiyye, gerek de Almanca ve İngilizce olsun isim ve fiil cümlelerinin birçok formu vardır. Düz cümle, yan cümle, soru cümlesi, olumsuz cümle, devrik cümle, geçişli cümle, aktif veya pasif cümle, emir cümlesi, birleşik cümle, şartlı cümle, relatif cümle gibi formları vardır. Her biri kendi içerisinde farklılıklar göstermektedir.

Madde değeri: 2940

Karşılaştırmalı Cümle Yapısı: Katkılar

Bu alan maddeye ait ek katkıları içerir.

Henüz bu maddeye katkı sağlanmamıştır. Maddeye katkı sağlayarak gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.
Lütfen bu alana yorum, tartışma konusu ve reklam eklemeyiniz. Görüş ve önerilerinizi "Tartışma" bölümüne ekleyebilirsiniz.

Toplam Katkı Sayısı: 0
avatar

Tartışma

| Anahtar Kelimeler: cümle yapıları, almanca cümle yapısı, ingilizce cümle yapısı, Türkçe cümle yapıları, Karşılaştırmalı Cümle Yapısı Okunma: 294 | Güncellik: 06.12.2020 | Değer: 0.0/0

Madde Başlığı: Karşılaştırmalı Cümle Yapısı
Madde Kimliği: 1604645758
Sayfa Kimlik Kodu: 193
Robotların İndekslemesi: İzin Veriliyor (Varsayılan).
Son değişikliği görüntüleyen kullanıcı sayısı: 294
Rastgelelik Viki Öğe Kimliği: RW1934entry
Madde Kategori ve Grupları: Kategori / Alan / Bölüm; Karşılaştırmalı Dil Portalı, Dil-Alfabe-Dilbilim
Madde Şablonu: Geliştirilmesi Gereken Madde
Madde Dili: Türkçe
Sayfa Dili: Türkçe
Madde Oluşum Tarihi: 06.11.2020
Katkı Sayısı: 0
Tabii Sunucu ve Veri: Rastgelelik Arama Motoru > WB Alt Sistemi / R-uNet alt yapısı.
Sürüm: 1.4-193
Kalıcı Madde Adı: Henüz kalıcı madde adı oluşturulmamış.
Kalıcı Madde Sayfa URL: http://wb.rastgelelik.com/viki/cat/dil_alfabe/karsilastirmali_cumle_yapisi/4-1-0-193
Belge URL: Henüz bir belge eklenmemiş.
Diğer Sosyal Ağlarda Paylaşım:
RSS Bağlantısı: http://wb.rastgelelik.com/viki/rss/
Madde Resmi+URL: Görsel materyal eklenmemiş.

"Karşılaştırmalı Cümle Yapısı" isimli bu maddeye katkı sağlayarak gelişimine yardımcı olabilirsiniz.