Artık yeni bir Wiki alt yapımız var. Yakın zamanda bu panel sadece Firma Wiki olarak kullanılacaktır. Lütfen daha özgür bilgi için yeni Rastgelelik Wiki'yi destekleyin. • Oku
 • Yeni Ekle

Tüm Üniversite Bölümleri

Diğer vikilerden daha özgür!

Bu maddeye kaynak belirtilmelidir.


Türkiye Üniversitelerinde bulunan tüm üniversite bölümleri listelenmiştir.

En Çok Tercih Edilen 3 Lisans Bölümü

 1. Tıp
 2. Hukuk
 3. Bilgisayar Mühendisliği

En Çok Tercih Edilen 3 Önlisans Bölümü

 1. İlk ve Acil Yardım
 2. Anestezi
 3. Tıbbi Labaratuvar Teknikerleri

Tüm Üniversite Bölümleri

 1. Aci̇l Yardim Ve Afet Yöneti̇mi̇(Fakülte)
 2. Aci̇l Yardim Ve Afet Yöneti̇mi̇(Yüksekokul)
 3. Adli̇ Bi̇li̇mler
 4. Adli̇ Bi̇li̇şi̇m Mühendi̇sli̇ği̇ 
 5. Adli̇ Bi̇li̇şi̇m Mühendi̇sli̇ği̇(M.T.O.K.)
 6. Ağaç İşleri̇ Endüstri̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 7. Ai̇le Ve Tüketi̇ci̇ Bi̇li̇mleri̇
 8. Aktüerya Bi̇li̇mleri̇(Fakülte)
 9. Aktüerya Bi̇li̇mleri̇(Yüksekokul)
 10. Alman Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 11. Almanca Müterci̇m Ve Tercümanlik(Fakülte)
 12. Almanca Müterci̇m Ve Tercümanlik(Yüksekokul)
 13. Almanca Öğretmenli̇ği̇
 14. Ameri̇kan Kültürü Ve Edebi̇yati
 15. Antrenörlük Eği̇ti̇mi̇(Fakülte)
 16. Antrenörlük Eği̇ti̇mi̇(Yüksekokul)
 17. Almanca Müterci̇m Ve Tercümanlik(Fakülte)
 18. Arap Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 19. Arapça Müterci̇m Ve Tercümanlik(Fakülte)
 20. Arapça Müterci̇m Ve Tercümanlik(Yüksekokul)
 21. Arapça Öğretmenli̇ği̇
 22. Arkeoloji̇
 23. Arkeoloji̇ Ve Sanat Tari̇hi̇
 24. Arnavut Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 25. Astronomi̇ Ve Uzay Bi̇li̇mleri̇
 26. Ayakkabi Tasarimi Ve Üreti̇mi̇
 27. Azerbaycan Türkçesi̇ Ve Edebi̇yati
 28. Bahçe Bi̇tki̇leri̇
 29. Balikçilik Teknoloji̇si̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 30. Bankacilik
 31. Bankacilik Ve Fi̇nans
 32. Bankacilik Ve Si̇gortacilik(Fakülte)
 33. Bankacilik Ve Si̇gortacilik(Yüksekokul)
 34. Basim Teknoloji̇leri̇(Yüksekokul)
 35. Basin Ve Yayin
 36. Bati Di̇lleri̇
 37. Beden Eği̇ti̇mi̇ Ve Spor Öğretmenli̇ği̇(Fakülte)
 38. Beden Eği̇ti̇mi̇ Ve Spor Öğretmenli̇ği̇(Yüksekokul)
 39. Beslenme Ve Di̇yeteti̇k(Fakülte)
 40. Beslenme Ve Di̇yeteti̇k(Yüksekokul)
 41. Bi̇lgi̇ Güvenli̇ği̇ Teknoloji̇si̇(Fakülte)
 42. Bi̇lgi̇ Güvenli̇ği̇ Teknoloji̇si̇(Yüksekokul)
 43. Bi̇lgi̇ Ve Belge Yöneti̇mi̇
 44. Bi̇lgi̇sayar Bi̇li̇mleri̇
 45. Bi̇lgi̇sayar Mühendi̇sli̇ği̇
 46. Bi̇lgi̇sayar Mühendi̇sli̇ği̇(M.T.O.K.)
 47. Bi̇lgi̇sayar Teknoloji̇si̇ Ve Bi̇li̇şi̇m Si̇stemleri̇
 48. Bi̇lgi̇sayar Ve Öğreti̇m Teknoloji̇leri̇ Öğretmenli̇ği̇
 49. Bi̇li̇m Tari̇hi̇
 50. Bi̇li̇şi̇m Si̇stemleri̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 51. Bi̇li̇şi̇m Si̇stemleri̇ Mühendi̇sli̇ği̇(M.T.O.K.)
 52. Bi̇li̇şi̇m Si̇stemleri̇ Ve Teknoloji̇leri̇(Fakülte)
 53. Bi̇li̇şi̇m Si̇stemleri̇ Ve Teknoloji̇leri̇(Yüksekokul)
 54. Bi̇tki̇ Koruma
 55. Bi̇tki̇sel Üreti̇m Ve Teknoloji̇leri̇
 56. Bi̇yoenformati̇k Ve Geneti̇k
 57. Bi̇yoki̇mya
 58. Bi̇yoloji̇
 59. Bi̇yoloji̇ Öğretmenli̇ği̇
 60. Bi̇yomedi̇kal Mühendi̇sli̇ği̇
 61. Bi̇yomedi̇kal Mühendi̇sli̇ği̇(M.T.O.K.)
 62. Bi̇yomühendi̇sli̇k
 63. Bi̇yosi̇stem Mühendi̇sli̇ği̇
 64. Bi̇yoteknoloji̇
 65. Boşnak Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 66. Bulgar Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 67. Bulgarca Müterci̇m Ve Tercümanlik
 68. Cevher Hazirlama Mühendi̇sli̇ği̇
 69. Coğrafya
 70. Coğrafya(Açiköğreti̇m)
 71. Coğrafya Öğretmenli̇ği̇
 72. Çağdaş Türk Lehçeleri̇ Ve Edebi̇yatlari
 73. Çağdaş Yunan Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 74. Çalişma Ekonomi̇si̇ Ve Endüstri̇ İli̇şki̇leri̇
 75. Çalişma Ekonomi̇si̇ Ve Endüstri̇ İli̇şki̇leri̇(Açiköğreti̇m)
 76. Çerkez Di̇li̇ Ve Kültürü
 77. Çevi̇ri̇bi̇li̇mi̇
 78. Çevre Mühendi̇sli̇ği̇
 79. Çi̇n Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 80. Çi̇nce Müterci̇m Ve Tercümanlik
 81. Çi̇zgi̇ Fi̇lm Ve Ani̇masyon
 82. Çocuk Geli̇şi̇mi̇(Açiköğreti̇m)
 83. Çocuk Geli̇şi̇mi̇(Fakülte)
 84. Çocuk Geli̇şi̇mi̇(Yüksekokul)
 85. Deni̇z Bi̇li̇mleri̇ Ve Teknoloji̇si̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 86. Deni̇z Ulaştirma İşletme Mühendi̇sli̇ği̇(Fakülte)
 87. Deni̇z Ulaştirma İşletme Mühendi̇sli̇ği̇(Yüksekokul)
 88. Deni̇zci̇li̇k İşletmeleri̇ Yöneti̇mi̇
 89. Deri̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 90. Di̇ji̇tal Oyun Tasarimi
 91. Di̇l Ve Konuşma Terapi̇si̇(Fakülte)
 92. Di̇l Ve Konuşma Terapi̇si̇(Yüksekokul)
 93. Di̇lbi̇li̇mi̇
 94. Di̇ş Heki̇mli̇ği̇
 95. Doğu Di̇lleri̇
 96. Ebeli̇k(Fakülte)
 97. Ebeli̇k(Yüksekokul)
 98. Eczacilik
 99. Egzersi̇z Ve Spor Bi̇li̇mleri̇
 100. Egzersi̇z Ve Spor Bi̇li̇mleri̇(Açiköğreti̇m)
 101. Ekonometri̇
 102. Ekonomi̇
 103. Ekonomi̇ Ve Fi̇nans
 104. El Sanatlari
 105. El Sanatlari(M.T.O.K.)
 106. Elektri̇k Mühendi̇sli̇ği̇
 107. Elektri̇k-elektroni̇k Mühendi̇sli̇ği̇
 108. Elektri̇k-elektroni̇k Mühendi̇sli̇ği̇(M.T.O.K.)
 109. Elektroni̇k Mühendi̇sli̇ği̇
 110. Elektroni̇k Ti̇caret Ve Yöneti̇mi̇
 111. Elektroni̇k Ve Haberleşme Mühendi̇sli̇ği̇
 112. Elektroni̇k Ve Haberleşme Mühendi̇sli̇ği̇(M.T.O.K.)
 113. Endüstri̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 114. Endüstri̇yel Tasarim
 115. Endüstri̇yel Tasarim
 116. Endüstri̇yel Tasarim Mühendi̇sli̇ği̇
 117. Endüstri̇yel Tasarim Mühendi̇sli̇ği̇(M.T.O.K.)
 118. Enerji̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 119. Enerji̇ Si̇stemleri̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 120. Enerji̇ Si̇stemleri̇ Mühendi̇sli̇ği̇(M.T.O.K.)
 121. Enerji̇ Yöneti̇mi̇
 122. Ergoterapi̇(Fakülte)
 123. Ergoterapi̇(Yüksekokul)
 124. Ermeni̇ Di̇li̇ Ve Kültürü(Ermeni̇ce)
 125. Eski̇ Yunan Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 126. Fars Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 127. Fars Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 128. Felsefe
 129. Felsefe(Açiköğreti̇m)
 130. Felsefe Grubu Öğretmenli̇ği̇
 131. Fen Bi̇lgi̇si̇ Öğretmenli̇ği̇
 132. Fi̇lm Tasarimi Ve Yazarliği
 133. Fi̇lm Tasarimi Yöneti̇mi̇
 134. Fi̇lm Tasarim Ve Yönetmenli̇ği̇
 135. Fi̇nans Ve Bankacilik(Fakülte)
 136. Fi̇nans Ve Bankacilik(Yüksekokul)
 137. Fi̇zi̇k
 138. Fi̇zi̇k Mühendi̇sli̇ği̇
 139. Fi̇zi̇k Öğretmenli̇ği̇
 140. Fi̇zyoterapi̇ Ve Rehabi̇li̇tasyon(Fakülte)
 141. Fi̇zyoterapi̇ Ve Rehabi̇li̇tasyon(Yüksekokul)
 142. Fotoğraf
 143. Fotoğraf Ve Vi̇deo
 144. Fotoni̇k
 145. Fransiz Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 146. Fransizca Müterci̇m Ve Tercümanlik
 147. Fransizca Öğretmenli̇ği̇
 148. Gastronomi̇ Ve Mutfak Sanatlari(Fakülte)
 149. Gastronomi̇ Ve Mutfak Sanatlari(Fakülte)(M.T.O.K.)
 150. Gastronomi̇ Ve Mutfak Sanatlari(Yüksekokul)
 151. Gayri̇menkul Geli̇şti̇rme Ve Yöneti̇mi̇(Fakülte)
 152. Gayri̇menkul Geli̇şti̇rme Ve Yöneti̇mi̇(Yüksekokul)
 153. Gazeteci̇li̇k
 154. Geleneksel Türk Sanatlari(M.T.O.K.)
 155. Gemi̇ İnşaati Ve Gemi̇ Maki̇neleri̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 156. Gemi̇ Maki̇neleri̇ İşletme Mühendi̇sli̇ği̇(Fakülte)
 157. Gemi̇ Maki̇neleri̇ İşletme Mühendi̇sli̇ği̇(Yüksekokul)
 158. Gemi̇ Ve Deni̇z Teknoloji̇si̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 159. Gemi̇ Ve Yat Tasarimi
 160. Geneti̇k Ve Bi̇yomühendi̇sli̇k
 161. Geneti̇k Ve Yaşam Bi̇li̇mleri̇ Programlari
 162. Geomati̇k Mühendi̇sli̇ği̇
 163. Gerontoloji̇
 164. Gida Mühendi̇sli̇ği̇
 165. Gida Teknoloji̇si̇(Fakülte)
 166. Gida Teknoloji̇si̇(Yüksekokul)
 167. Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k
 168. Görsel İleti̇şi̇m Tasarimi
 169. Görsel Sanatlar
 170. Görsel Sanatlar(M.T.O.K.)
 171. Görsel Sanatlar Ve İleti̇şi̇m Tasarimi
 172. Grafi̇k
 173. Grafi̇k Sanatlar(Açiköğreti̇m)
 174. Grafi̇k Tasarimi
 175. Grafi̇k Tasarimi(M.T.O.K.)
 176. Gümrük İşletme(Yüksekokul)
 177. Gürcü Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 178. Halkbi̇li̇mi̇
 179. Halkla İli̇şki̇ler
 180. Halkla İli̇şki̇ler Ve Reklamcilik(Açiköğreti̇m)
 181. Halkla İli̇şki̇ler Ve Reklamcilik(Fakülte)
 182. Halkla İli̇şki̇ler Ve Reklamcilik(Yüksekokul)
 183. Halkla İli̇şki̇ler Ve Tanitim
 184. Halkla İli̇şki̇ler Ve Tanitim(Açiköğreti̇m)
 185. Hari̇ta Mühendi̇sli̇ği̇
 186. Havacilik Elektri̇k Ve Elektroni̇ği̇(Fakülte)
 187. Havacilik Elektri̇k Ve Elektroni̇ği̇(Yüksekokul)
 188. Havacilik Ve Uzay Mühendi̇sli̇ği̇
 189. Havacilik Yöneti̇mi̇(Açiköğreti̇m)
 190. Havacilik Yöneti̇mi̇(Fakülte)
 191. Havacilik Yöneti̇mi̇(Yüksekokul)
 192. Hayvansal Üreti̇m Ve Teknoloji̇leri̇
 193. Hemşi̇reli̇k(Fakülte)
 194. Hemşi̇reli̇k(Yüksekokul)
 195. Hi̇drojeoloji̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 196. Hi̇ndoloji̇
 197. Hi̇ti̇toloji̇
 198. Hukuk
 199. Hungaroloji̇
 200. İbrani̇ Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 201. İç Mi̇marlik
 202. İç Mi̇marlik Ve Çevre Tasarimi
 203. İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Programlari
 204. İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Programlari
 205. İkti̇sat
 206. İkti̇sat(Açiköğreti̇m)
 207. İlahi̇yat
 208. İleti̇şi̇m
 209. İleti̇şi̇m Bi̇li̇mleri̇
 210. İleti̇şi̇m Sanatlari
 211. İleti̇şi̇m Tasarimi Ve Yöneti̇mi̇
 212. İleti̇şi̇m Tasarimi
 213. İlköğreti̇m Matemati̇k Öğretmenli̇ği̇
 214. İmalat Mühendi̇sli̇ği̇
 215. İngi̇li̇z Di̇lbi̇li̇mi̇
 216. İngi̇li̇z Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 217. İngi̇li̇z Ve Rus Di̇lleri̇ Ve Edebi̇yatlari
 218. İngi̇li̇zce Müterci̇m Ve Tercümanlik(Fakülte)
 219. İngi̇li̇zce Müterci̇m Ve Tercümanlik(Yüksekokul)
 220. İngi̇li̇zce Öğretmenli̇ği̇
 221. İngi̇li̇zce, Fransizca Müterci̇m Ve Tercümanlik
 222. İnsan Kaynaklari Yöneti̇mi̇(Fakülte)(Açiköğreti̇m)
 223. İnsan Kaynaklari Yöneti̇mi̇(Fakülte)
 224. İnsan Kaynaklari Yöneti̇mi̇(Yüksekokul)
 225. İnşaat Mühendi̇sli̇ği̇
 226. İnşaat Mühendi̇sli̇ği̇(M.T.O.K.)
 227. İslam Bi̇li̇mleri̇
 228. İslam İkti̇sadi Ve Fi̇nans
 229. İslami̇ İli̇mler
 230. İspanyol Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 231. İstati̇sti̇k
 232. İstati̇sti̇k Ve Bi̇lgi̇sayar Bi̇li̇mleri̇
 233. İş Sağliği Ve Güvenli̇ği̇(Açiköğreti̇m)
 234. İş Sağliği Ve Güvenli̇ği̇(Fakülte)
 235. İş Sağliği Ve Güvenli̇ği̇(Yüksekokul)
 236. İşletme
 237. İşletme(Açiköğreti̇m)
 238. İşletme Mühendi̇sli̇ği̇
 239. İtalyan Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 240. Japon Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 241. Japonca Öğretmenli̇ği̇
 242. Jeofi̇zi̇k Mühendi̇sli̇ği̇
 243. Jeoloji̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 244. Kamu Yöneti̇mi̇
 245. Kamu Yöneti̇mi̇(Açiköğreti̇m)
 246. Kanatli Hayvan Yeti̇şti̇ri̇ci̇li̇ği̇
 247. Karşilaştirmali Edebi̇yat
 248. Kazak Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 249. Kentsel Tasarim Ve Peyzaj Mi̇marliği
 250. Ki̇mya
 251. Ki̇mya Mühendi̇sli̇ği̇
 252. Ki̇mya Öğretmenli̇ği̇
 253. Ki̇mya-bi̇yoloji̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 254. Klasi̇k Arkeoloji̇
 255. Kontrol Ve Otomasyon Mühendi̇sli̇ği̇
 256. Kore Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 257. Kurgu, Ses Ve Görüntü Yöneti̇mi̇
 258. Kuyumculuk Ve Mücevher Tasarimi(Fakülte)
 259. Kuyumculuk Ve Mücevher Tasarimi(Yüksekokul)
 260. Kültür Varliklarini Koruma Ve Onarim
 261. Kültür Ve İleti̇şi̇m Bi̇li̇mleri̇
 262. Küresel Si̇yaset Ve Uluslararasi İli̇şki̇ler
 263. Kürt Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 264. Lati̇n Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 265. Leh Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 266. Loji̇sti̇k Yöneti̇mi̇(Fakülte)
 267. Loji̇sti̇k Yöneti̇mi̇(Yüksekokul)
 268. Maden Mühendi̇sli̇ği̇
 269. Maki̇ne Mühendi̇sli̇ği̇
 270. Maki̇ne Mühendi̇sli̇ği̇(M.T.O.K.)
 271. Mali̇ye
 272. Mali̇ye(Açiköğreti̇m)
 273. Malzeme Bi̇li̇mi̇ Ve Mühendi̇sli̇ği̇
 274. Malzeme Bi̇li̇mi̇ Ve Nanoteknoloji̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 275. Malzeme Bi̇li̇mi̇ Ve Teknoloji̇leri̇
 276. Matemati̇k
 277. Matemati̇k Mühendi̇sli̇ği̇
 278. Matemati̇k Öğretmenli̇ği̇
 279. Matemati̇k Ve Bi̇lgi̇sayar Bi̇li̇mleri̇
 280. Medya Ve Görsel Sanatlar
 281. Medya Ve İleti̇şi̇m
 282. Mekatroni̇k Mühendi̇sli̇ği̇
 283. Mekatroni̇k Mühendi̇sli̇ği̇(M.T.O.K.)
 284. Metalurji̇ Ve Malzeme Mühendi̇sli̇ği̇
 285. Metalurji̇ Ve Malzeme Mühendi̇sli̇ği̇(M.T.O.K.)
 286. Meteoroloji̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 287. Mi̇marlik
 288. Moda Tasarimi(Fakülte)
 289. Moda Tasarimi(Fakülte)(M.T.O.K.)
 290. Moda Tasarimi(Yüksekokul)
 291. Moleküler Bi̇yoloji̇ Ve Geneti̇k
 292. Moleküler Bi̇yoteknoloji̇
 293. Muhasebe Ve Deneti̇m
 294. Muhasebe Ve Fi̇nans Yöneti̇mi̇(Fakülte)
 295. Muhasebe Ve Fi̇nans Yöneti̇mi̇(Yüksekokul)
 296. Mühendi̇sli̇k Programlari
 297. Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Programlari
 298. Müterci̇m-tercümanlik
 299. Müzeci̇li̇k
 300. Nanobi̇li̇m Ve Nanoteknoloji̇
 301. Nanoteknoloji̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 302. Nükleer Enerji̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 303. Odyoloji̇(Fakülte)
 304. Odyoloji̇(Yüksekokul)
 305. Okul Öncesi̇ Öğretmenli̇ği̇
 306. Opti̇k Ve Akusti̇k Mühendi̇sli̇ği̇
 307. Organi̇k Tarim İşletmeci̇li̇ği̇
 308. Orman Endüstri̇si̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 309. Orman Mühendi̇sli̇ği̇
 310. Ortez Ve Protez
 311. Otel Yöneti̇ci̇li̇ği̇
 312. Otomoti̇v Mühendi̇sli̇ği̇
 313. Otomoti̇v Mühendi̇sli̇ği̇(M.T.O.K.)
 314. Özel Eği̇ti̇m Öğretmenli̇ği̇
 315. Pazarlama(Fakülte)
 316. Pazarlama(Yüksekokul)
 317. Perfüzyon(Fakülte)
 318. Perfüzyon(Yüksekokul)
 319. Petrol Ve Doğalgaz Mühendi̇sli̇ği̇
 320. Peyzaj Mi̇marliği
 321. Pi̇lotaj(Fakülte)
 322. Pi̇lotaj(Yüksekokul)
 323. Poli̇mer Malzeme Mühendi̇sli̇ği̇
 324. Poli̇ti̇ka Ve Ekonomi̇
 325. Protohi̇storya Ve Ön Asya Arkeoloji̇si̇
 326. Psi̇koloji̇
 327. Psi̇koloji̇k Danişmanlik Ve Rehberli̇k
 328. Psi̇koloji̇k Danişmanlik Ve Rehberli̇k Öğretmenli̇ği̇
 329. Radyo, Televi̇zyon Ve Si̇nema
 330. Rayli Si̇stemler Mühendi̇sli̇ği̇
 331. Rehberli̇k Ve Psi̇koloji̇k Danişmanlik
 332. Reklam Tasarimi Ve İleti̇şi̇mi̇
 333. Reklamcilik
 334. Reklamcilik(Açiköğreti̇m)
 335. Rekreasyon(Açiköğreti̇m)
 336. Rekreasyon(Fakülte)
 337. Rekreasyon(Yüksekokul)
 338. Rekreasyon Yöneti̇mi̇(Fakülte)
 339. Rekreasyon Yöneti̇mi̇(Fakülte)(M.T.O.K.)
 340. Rekreasyon Yöneti̇mi̇(Yüksekokul)
 341. Rus Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 342. Rus Di̇li̇ Ve Edebi̇yati Öğretmenli̇ği̇
 343. Rus Ve İngi̇li̇z Di̇lleri̇ Ve Edebi̇yatlari
 344. Rusça Müterci̇m Ve Tercümanlik(Fakülte)
 345. Rusça Müterci̇m Ve Tercümanlik(Yüksekokul)
 346. Sağlik Yöneti̇mi̇(Açiköğreti̇m)
 347. Sağlik Yöneti̇mi̇(Fakülte)
 348. Sağlik Yöneti̇mi̇(Yüksekokul)
 349. Sanat Tari̇hi̇
 350. Sanat Ve Kültür Yöneti̇mi̇
 351. Sanat Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programlari
 352. Sermaye Pi̇yasasi(Fakülte)
 353. Sermaye Pi̇yasasi(Yüksekokul)
 354. Seyahat İşletmeci̇li̇ği̇
 355. Seyahat İşletmeci̇li̇ği̇ Ve Turi̇zm Rehberli̇ği̇
 356. Sinif Öğretmenli̇ği̇
 357. Si̇gortacilik(Fakülte)
 358. Si̇gortacilik(Yüksekokul)
 359. Si̇gortacilik Ve Aktüerya Bi̇li̇mleri̇
 360. Si̇gortacilik Ve Ri̇sk Yöneti̇mi̇
 361. Si̇gortacilik Ve Sosyal Güvenli̇k
 362. Si̇nema Ve Di̇ji̇tal Medya
 363. Si̇nema Ve Televi̇zyon
 364. Si̇noloji̇
 365. Si̇yasal Bi̇li̇mler
 366. Si̇yaset Bi̇li̇mi̇
 367. Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Kamu Yöneti̇mi̇
 368. Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Kamu Yöneti̇mi̇(Açiköğreti̇m)
 369. Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Uluslararasi İli̇şki̇ler
 370. Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Uluslararasi İli̇şki̇ler(Açiköğreti̇m)
 371. Sosyal Bi̇lgi̇ler Öğretmenli̇ği̇
 372. Sosyal Hi̇zmet(Fakülte)(Açiköğreti̇m)
 373. Sosyal Hi̇zmet(Fakülte)
 374. Sosyal Hi̇zmet(Yüksekokul)
 375. Sosyal Ve Si̇yasal Bi̇li̇mler
 376. Sosyoloji̇
 377. Sosyoloji̇(Açiköğreti̇m)
 378. Spor Yöneti̇ci̇li̇ği̇
 379. Spor Yöneti̇ci̇li̇ği̇(Fakülte)
 380. Spor Yöneti̇ci̇li̇ği̇(Yüksekokul)
 381. Su Bi̇li̇mleri̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 382. Su Ürünleri̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 383. Sümeroloji̇
 384. Süryani̇ Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 385. Süt Teknoloji̇si̇
 386. Şehi̇r Ve Bölge Planlama
 387. Taki Tasarimi
 388. Tapu Kadastro
 389. Tarim Ekonomi̇si̇
 390. Tarim Maki̇neleri̇ Ve Teknoloji̇leri̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 391. Tarim Ti̇careti̇ Ve İşletmeci̇li̇ği̇
 392. Tarimsal Bi̇yoteknoloji̇
 393. Tarimsal Geneti̇k Mühendi̇sli̇ği̇
 394. Tarimsal Yapilar Ve Sulama
 395. Tari̇h
 396. Tari̇h(Açiköğreti̇m)
 397. Tari̇h Öğretmenli̇ği̇
 398. Tari̇h Öncesi̇ Arkeoloji̇si̇
 399. Tarla Bi̇tki̇leri̇
 400. Teknoloji̇ Ve Bi̇lgi̇ Yöneti̇mi̇
 401. Teksti̇l Mühendi̇sli̇ği̇
 402. Teksti̇l Mühendi̇sli̇ği̇(M.T.O.K.)
 403. Teksti̇l Tasarimi
 404. Teksti̇l Tasarimi(M.T.O.K.)
 405. Teksti̇l Ve Moda Tasarimi(Açiköğreti̇m)
 406. Teksti̇l Ve Moda Tasarimi(Fakülte)
 407. Teksti̇l Ve Moda Tasarimi(Yüksekokul)
 408. Televi̇zyon Haberci̇li̇ği̇ Ve Programciliği(Fakülte)
 409. Televi̇zyon Haberci̇li̇ği̇ Ve Programciliği(Yüksekokul)
 410. Tip
 411. Tip Mühendi̇sli̇ği̇
 412. Ti̇yatro Eleşti̇rmenli̇ği̇ Ve Dramaturji̇
 413. Tohum Bi̇li̇mi̇ Ve Teknoloji̇si̇
 414. Toprak Bi̇li̇mi̇ Ve Bi̇tki̇ Besleme
 415. Turi̇zm İşletmeci̇li̇ği̇(Fakülte)
 416. Turi̇zm İşletmeci̇li̇ği̇(Yüksekokul)
 417. Turi̇zm Rehberli̇ği̇(Fakülte)
 418. Turi̇zm Rehberli̇ği̇(Yüksekokul)
 419. Turi̇zm Ve Otel İşletmeci̇li̇ği̇
 420. Türk Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 421. Türk Di̇li̇ Ve Edebi̇yati(Açiköğreti̇m)
 422. Türk Di̇li̇ Ve Edebi̇yati Öğretmenli̇ği̇
 423. Türk Halkbi̇li̇mi̇
 424. Türk İslam Arkeoloji̇si̇
 425. Türkçe Öğretmenli̇ği̇
 426. Türkoloji̇
 427. Tütün Eksperli̇ği̇
 428. Uçak Bakim Ve Onarim(Fakülte)
 429. Uçak Bakim Ve Onarim(Yüksekokul)
 430. Uçak Elektri̇k Ve Elektroni̇ği̇
 431. Uçak Gövde Ve Motor Bakimi(Fakülte)
 432. Uçak Gövde Ve Motor Bakimi(Yüksekokul)
 433. Uçak Mühendi̇sli̇ği̇
 434. Ukrayna Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 435. Uluslararasi Ekonomi̇k İli̇şki̇ler
 436. Uluslararasi Fi̇nans
 437. Uluslararasi Fi̇nans Ve Bankacilik
 438. Uluslararasi Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k
 439. Uluslararasi İli̇şki̇ler
 440. Uluslararasi İli̇şki̇ler(Açiköğreti̇m)
 441. Uluslararasi İşletme Yöneti̇mi̇
 442. Uluslararasi Tip
 443. Uluslararasi Ti̇caret(Fakülte)
 444. Uluslararasi Ti̇caret(Yüksekokul)
 445. Uluslararasi Ti̇caret Ve Fi̇nans
 446. Uluslararasi Ti̇caret Ve Fi̇nansman(Fakülte)
 447. Uluslararasi Ti̇caret Ve Fi̇nansman(Yüksekokul)
 448. Uluslararasi Ti̇caret Ve İşletmeci̇li̇k(Fakülte)
 449. Uluslararasi Ti̇caret Ve İşletmeci̇li̇k (Yüksekokul)
 450. Uluslararasi Ti̇caret Ve Loji̇sti̇k(Açiköğreti̇m))
 451. Uluslararasi Ti̇caret Ve Loji̇sti̇k(Fakülte)
 452. Uluslararasi Ti̇caret Ve Loji̇sti̇k(Yüksekokul)
 453. Uluslararasi Ulaştirma Si̇stemleri̇
 454. Urdu Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 455. Uzay Bi̇li̇mleri̇ Ve Teknoloji̇leri̇
 456. Uzay Mühendi̇sli̇ği̇
 457. Uzay Ve Uydu Mühendi̇sli̇ği̇
 458. Veteri̇nerli̇k
 459. Yaban Hayati Ekoloji̇si̇ Ve Yöneti̇mi̇
 460. Yapay Zeka Mühendi̇sli̇ği̇
 461. Yapay Zeka Ve Veri̇ Mühendi̇sli̇ği̇
 462. Yazilim Geli̇şti̇rme
 463. Yazilim Mühendi̇sli̇ği̇
 464. Yazilim Mühendi̇sli̇ği̇(M.T.O.K.)
 465. Yeni̇ Medya(Fakülte)
 466. Yeni̇ Medya(Yüksekokul)
 467. Yeni̇ Medya Ve İleti̇şi̇m
 468. Yerel Yöneti̇mler
 469. Yi̇yecek Ve İçecek İşletmeci̇li̇ği̇
 470. Yöneti̇m Bi̇li̇mleri̇ Programlari
 471. Yöneti̇m Bi̇li̇şi̇m Si̇stemleri̇(Fakülte)(Açiköğreti̇m)
 472. Yöneti̇m Bi̇li̇şi̇m Si̇stemleri̇(Fakülte)
 473. Yöneti̇m Bi̇li̇şi̇m Si̇stemleri̇(Yüksekokul)
 474. Yunan Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 475. Zaza Di̇li̇ Ve Edebi̇yati
 476. Zi̇raat Mühendi̇sli̇ği̇ Programlari
 477. Zootekni̇

Madde değeri: 2800

Tüm Üniversite Bölümleri: Katkılar

Bu alan maddeye ait ek katkıları içerir.

Henüz bu maddeye katkı sağlanmamıştır. Maddeye katkı sağlayarak gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.
Lütfen bu alana yorum, tartışma konusu ve reklam eklemeyiniz. Görüş ve önerilerinizi "Tartışma" bölümüne ekleyebilirsiniz.

Toplam Katkı Sayısı: 0
avatar

Tartışma

| Anahtar Kelimeler: önlisans bölümler, bölümler, en çok tercih edilen lisans bölümle, üniversite bölümleri, lisans bölümleri Okunma: 280 | Güncellik: 10.07.2021 | Değer: 0.0/0

Madde Başlığı: Tüm Üniversite Bölümleri
Madde Kimliği: 1623315657
Sayfa Kimlik Kodu: 209
Robotların İndekslemesi: İzin Veriliyor (Varsayılan).
Son değişikliği görüntüleyen kullanıcı sayısı: 280
Rastgelelik Viki Öğe Kimliği: RW2097entry
Madde Kategori ve Grupları: Kategori / Alan / Bölüm; Dizin-Liste
Madde Şablonu: **Manuel Bilgi Kutusu
Madde Dili: Türkçe
Sayfa Dili: Türkçe
Madde Oluşum Tarihi: 10.06.2021
Katkı Sayısı: 0
Tabii Sunucu ve Veri: Rastgelelik Arama Motoru > WB Alt Sistemi / R-uNet alt yapısı.
Sürüm: 1.7-209
Kalıcı Madde Adı: Henüz kalıcı madde adı oluşturulmamış.
Kalıcı Madde Sayfa URL: http://wb.rastgelelik.com/viki/cat/dizin_list/tum_universite_bolumleri/7-1-0-209
Belge URL: Henüz bir belge eklenmemiş.
Diğer Sosyal Ağlarda Paylaşım:
RSS Bağlantısı: http://wb.rastgelelik.com/viki/rss/
Madde Resmi+URL: Görsel materyal eklenmemiş.

"Tüm Üniversite Bölümleri" isimli bu maddeye katkı sağlayarak gelişimine yardımcı olabilirsiniz.