• Oku
 • Yeni Ekle

Al Bakiyye Yapay Dili (ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙)

Diğer vikilerden daha özgür!

Al Bakiyye yapay dili her açıdan özgür yazışma, konuşma ve düşünme üzerine odaklı bir dildir.


Al Bakiyye (ᒍ Ḷ⟓৬ ) yapay dili Ural-Altay Dil ailesine mensup Göktürk-Orhun, Osmanlı ve diğer tüm Türk Lehçeleriyle bütünleşmiş yapay dildir. /albakiyye-sozluk ile ilgili kavram incelemesi için Rastgelelik Sözlük'e bakabilirsiniz.
"Al Bakiyye Yapay Dili (ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙)"
Al Bakiyye Yapay Dili (ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙)

Belgeyi İndir (3.46 Mb)

Bu çalışma, Türkî kökenli yapay dil olan Bakiyye diline dair kapsamlı dilbilgisi, edebiyatı ve öğretimine yönelik kılavuz niteliğinde bilgiler barındırmaktadır. Türkçe temel anlatım dili olarak ele alınmıştır.

Al Bakiyye yapay dili (ᒍ Ḷ⟓৬ ), Türkî - Altay dil grubuna dayanarak geliştirilmiştir. En önemli niteliği kendine özgü yazım ve okuma sisteminin, yaratıcıya has şahıs ekinin ve başka dillerde olmayan pasif-edilgen yapısının olmasıdır. 

Bakiyye Lisanı Nedir?

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı (Klasik Al Bakiyye), Ural-Altay Dil Ailesine mensup Göktürk-Orhun, Osmanlı ve diğer tüm Türk Lehçeleriyle bütünleşmiş dil kültürünü sabit ve kalıcı kılmak, Türk lisanlarındaki sesleri ve kültürü korumak amacıyla süsleme, güzelleştirme niteliğinde geliştirilmiş Türkçe kökenli yapay bir dildir. Mevcut kültürlerin dil vasıtasıyla aktarımının en sağlıklı ve uzun ömürlü olduğu bilinen bir gerçektir. Bu yüzden yazılı, kalıcı ve canlı bir aktarım gerçekleştirmek adına Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı geliştirilmeye başlanmıştır. Sözcük varlığı büyük oranda Türkçe, Göktürkçe, Diğer Türk Lehçeleri, Arapça, Farsça ve Osmanlıcadır. Ayrıca Fransızca, İngilizce, Almanca, Moğolca, Ölü Mezopotamya Dilleri ve Anadolu Dillerine ait sözcük varlığına da sahiptir.

Al Bakiyye Temel Özellikleri

 1. Kendine özgü Klasik Al Bakiyye alfabesinde bütün damgaların (harflerin) kendine özgü okunuşu ve kullanım alanı bulunmaktadır ve büyük – küçük harf ayrımı bulunmaz. Soldan sağa doğru yazılır. Figurat hattında üstten aşağı veya aşağıdan yukarı doğru yazım da bulunur.
 2. 4 farklı alfabe standart olarak kabul edilmiştir ve alfabe kısıtlaması, belli bir alfabe kullanım şartı bulunmaz. İsteyen istediği alfabe ile Al Bakiyye yapay dilni yazabilir.
 3. Türkî dillerde olduğu gibi cümle dizilimi özgürcedir. (Klasik Al Bakiyye: Sadece yardımcı fiil + fiil kuralı uygulanmalıdır. Yardımcı fiil temel cümlede her daim esas fiilden hemen önce olmalıdır.) (Standart Al Bakiyye: Cümle dizilimi ve söz dizilimi tamamen özgürcedir. Soru eki olmadığında cümle yardımcı fiille başlamalıdır, gibi birkaç temel kural vardır. Bunun dışında kurulum özgürcedir. 

Fonoloj-Alfabe ve Yazım

Klasik Al Bakiyye (Eski Sürüm) alfabesi, kendisine özgü olarak geliştirilen Al Bakiyye Alfabesidir. Standart Al Bakiyye (Son-Yeni Sürüm) için ise alfabe kısıtlaması bulunmaz. İsteyen istediği alfabe ile yazabilir. Öğrenim ve paylaşımları kolaylaştırabilmek adına 4 temel alfabe standart olarak kabul edilmiştir: Al Bakiyye, Arap (Osmanlı), Göktürk ve Latin (Hûray). 

Klasik Al Bakiyye Alfabesi Sessiz&Sesli Harfler

⥌ Ḷ Б C Ċ Ɔ ഥ ഥ' ᛠ 웃 Э ∧ Ƒ ౨ Г ૭’’ G Ǧ ԋ Ꮦて で I ↾ ..↾  Ĵ ⟓ ⊲ Ø ᒍ ૪ M Ⱈ Ɲ Й O ⧽ Ȫ П Ḻ ર મ ཞ Ӭ ≾ じ ๛ β ≾. Ұ Ꭷ Ꭷ’ Ꭷ’’ ⱱ ୨ Ϣ ৬ ᕴ ᓬ X ⥙ λ @ ↓ የ ჰŧ 
 

Б

C

Ċ

Ɔ

ഥ'

Э

Ƒ

Г

૭’’

G

Aa

Bu

Bi

Ci

Çi

Di

Dıy

Zıy

Te

Tay

E

Ae

Ef

Fa

Ge

Gaf

Ğe

a

b

b

c

ç

d

ž

t

ţ

ě

æ

f

f

g

ɠ

ğ

Ǧ

ԋ

I

.. ↾

Ĵ

Ø

M

Ɲ

Ğa

He

Hay

Ha

Ay

I

İy

Jey

Key

Kal

Kul

El

Lam

Em

Men

En

Ğ

h

h

h

kh

I

ı - i

i

j

k

q

l

l

m

m

n

Й

O

Ȫ

П

Ӭ

β

≾.

Ұ

 

O

Ol

Ö

Pi

Pa

Er

Ray

Riy

â

Es

Say

Sin

SS

Şay

 

ň

o

o

ö

p

p

r

r

ȑ

â

s

š

s

ß

ş

ş

 

Ꭷ’

Ꭷ’’

Ϣ

X

λ

@

ჰŧ

 

U

Ü

Ȗ

Vi

Vav

Wah

Ya

Yut

Zed

Aks

Nang

Nanç

Et

Ok

İst

 

u

ü

ȗ

v

v

w

y

ÿ

z

x

 

 

@

q

m

st

 

Klasik Al Bakiyye Alfabesi  Sesli Harfler

Э .. ↾ O  
Ӭ Ꭷ’ Ꭷ’’ Ȫ      

Dilbilgisi ve Kurallar

Al Bakiyye
ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙
Türü Sanatsal-Sistematik
Çekim yapısı Çekimli
Dil ailesi Ural-Altay
Eklem yapısı Sondan-Baştan
Cinsiyet ayrımı Yok
Benzer diller Türkçe, Osmanlıca, Macarca, Almanca
İlah şahıs eki Var: て (Hay)
2020 Verilerine göre +6200 kelimelik sözlüğü mevcut.
Yazım Yönü Kullanılan alfabe kuralları geçerlidir.
Zaman Formu 5 Zaman
Belirteç Var (৬-I,  ᒍӬ, ᒍ,  ⧽,  ..↾)
Yardımcı Fiil Var (ჰŧ - , Ϣર, ഥ, ƆGᒍ, Ɲર)
Soru Eki Var (የ)
Yazı Fontu
Tamamlama  %96
 [qab] art-x-albakiye 
Geliştirici M. B. TAPAN
Örnek Cümle (Klasik Al Bakiyye Yazısı): Бર↓ ЙᎧƝ@ Ӄ ୨M Ⱈᓬ 1000 Ḷ@↾Ḷ@ ḺГᎧⱱλ ᓬΛ Ḷ ᒍӬ ⧽Ꭷλ.     
Latin Al Bakiyye Yazısı: Beruk ñâunat kio vam miz 1000 Bet-ibat paguvenç za bu lâ Olunç.
Çeviri: Bu dava için 1000 Avro ödeme teminatına
ihtiyacımız olduğunu lütfen unutmayın.

Bakiyye Dili, soldan sağa kendi harf sistemi ve yazım tarzıyla beraber tercih edilen her alfabe ile yazılabilir. 

Tanımlama - Artikel ve Yardımcı fiil yapısı mevcuttur.

İsimler (⥌ഥᒍર)

Bakiyye dilinde 2 çeşit isim vardır; Özel isim ve cins isim. İsimlerin tekil, yalın, çekimli, çekimsiz, çoğul durumları bulunur. Bakiyye lisanında Özel isimler dahil tüm isimler belirtenç (Tanımlayıcı-Artikel) alır. 4 farklı çoğul yapma yapısı bulunur. İsim cümlelerinde yardımcı fiil “ჰŧ -ഥ” olarak kullanılır.

Çoğul Yapma Ekleri

 • ᒍર (ler - lar) : ⥌ƆMᒍર (Adamlar) - Adamlar
 • @ (at) : БᒍГ@ (Belgeat) – Belgeler
 • ГӬƝ (Gêân) : ⥌ƆM..↾ГӬƝ (Adamîgêân) - Ademoğulları
 • I〟(Eyin) : ⥌ƆMI〟(Adameyn) - Adamlar
 • Ɲ (En) / 〟(en - in): Ḷર⊲Ɲ (Barken) - Evlikler / : Ḷર⊲〟 (Barkın) - Evlikler

Örnekler

Klasik Al Bakiyye Yazımı: ᒍ ᛠᒍ..↾Ḷ⟓৬ ჰŧ Бર 5 ⊲❞≾.MƝ ⧽ϢƝ じ❞ᛠᒍ. Ḷ ᛠᒍ Oર ᛠMGᒍ↓ ϢᎧરƆ M⥌Ɲ Гᒍ≾.O ḶI MЭⱱᒍᎧ’@ Ḷ⟓ 웃ḺƝ. ᒍ ↾C⥌ᓬ@ ჰŧ БCᒍ M↾ Mરᛠ ⧽ ৬↓ΛƆM↾৬〟.
Latinî Al Bakiyye Yazımı:  El Til-ibakiyye ist ber 5 konuşmen olwan Suntil. Bu til or damğaluk wurde man geleşo bay Mevlüt Baki Tapan. El İcaazet ist bical mi mert ol Yekademiyan.
Türkçe Çeviri: Al Bakiyye dili, +5 kişinin konuştuğu bir yapay dildir. Bu dil ve alfabesi Mevlüt Baki Tapan tarafından oluşturulmuştur. Lisansı ücretsiz ve tüm insanlar içindir.

Neden Bu Dil Geliştirildi

Hiç kimsenin yeni bir dile ihtiyacı olmadığını ve Esperanto gibi daha gelişmiş yapay dillerin ve Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Türkçe gibi elbetteki doğal dillerin olduğunu iyi biliyoruz. Fakat yine de biz bir dil, alfabe ve edebiyat geliştirdik. Tüm kullandığımız Türkçe, Osmanlıca, Göktürkçe, Almanca, İngilizce, Farsça ve Arapça gibi dillerdeki güzel sözcükleri, sistem ve kuralları bir bütün içinde kendi tarzımızla yeniden şekillendirmek istedik. Bu etkileşim ve kapsam dahilinde geliştirdiğimiz yazı, edebiyat ve dil sistemi ile konuşmadan ziyade daha çok edebi yazım dili, anlatım ve betimleme dili olmasını ümit ederek bu yola çıktık. Bu doğrultuda yapay dil geliştirme sanatını icra etmeye devam edeceğiz. 
Al Bakiyye Dilinde Bir Örnek
Al Bakiyye (Klasik Al Bakiyye Yazım): ᒍ ᛠᎧ’ર⟓〟 Ϣર❞ ⊲〟Й≾.Λ ৬ 웃ᒍ..↾ᛠᎧ’ર⟓ Oર ⧽ᒍર Ϣર❞ ᛠЭΛ Ȫᓬ↾ "ᛠᎧ’ર⟓". λΛ ᛠЭO MΛ⥌Ɲ "ᛠᎧ’ર⟓" Ƒ↾ ᒍ Ḷ⟓৬ 웃GᎧ.
Al Bakiyye (Latinî Yazım): El Türken waren konaşa ya Til-itürk or ollar waren têa özi "Türk". Nança têo man "Türk" efi Al Bakiyye tağu.
Türkçe: Türkler Türkçe konuşurlar ve onlar kendilerine "Türk" derler. Böylelikle Al Bakiyye'de de "Türk" olarak nitelendirilirler. 

Al Bakiyye Şive ve Lehçesi

Al Bakiyye yapay dili, "Klasik Al Bakiyye" olarak adlandırılmakta olup, ek olarak bir şive ve bir de lehçesi mevcuttur. Al Bakiyye alfabesi ve yazım kuralları ile yazılır. Fakat şive ve lehçesinde farklılık söz konusudur. Şive, Lehçe ve Klasik Al Bakiyye'nin bütünleştirilip, sistmleştirildiği en son sürüm ise "Standart Al Bakiyye" olarak nitelendirilir. Standart Al Bakiyye, artık al Bakiyye'nin tüm halini ve en son geçerli sürümünü içerir. Bu güncelleme neticesinde Al Bakiyye ilinde alfabe kısıtlaması veya belli bir alfabe şartı yoktur. İsteyen istediği alfabe ve yazım sistemi ile Al Bakiyye dilini yazabilir. 
 1. Klasik Al Bakiyye: Kendine özgü alfabe ve yazım sistemi mevcuttur. Zaman ve fiil çekim yapısı standart al bakiyye'den farklıdır. 
 2. Al Bakiyyetüneşvek: Latin harfleri ile özgür sesletime göre Klasik Al Bakiyye dilinin yazım ve kullanım sürümüdür. Al Bakiyye yapay dilinin şivesidir.
 3. Al Bakiyyetünhüer: Standart oluşturulmuş bir Latin kökenli alfabesi mevcuttur. Ancak yazım, alfabe vb. kural ve kısıtlama bulunmaz. Kişi istediği yazı sistemi ve alfabeyi kullanabilir, sesleri kendi lisanınca telafuz edebilir. Klasik Al Bakiyye'nin lehçesidir ve "Hûrayca" olarak nitelendirilir. Tamamen özgür bir dil ve anlatım amacı güder. Birkaç temel kural haricinde kısıtlayıcı kural yoktur. Cümle ve sözcük dizilimi özgürcedir. Birden fazla anlatım yöntemi vardır. Birden fazl olumsuzluk eki, sıfat tamlaması, artikel yapısı, sözcük kullanımı, ifade türü, çoğul eki, edat ve bağlaç yapısı mevcuttur. 
 4. Standart Al Bakiyye: Tüm şive, lehçe ve klasik al Bakiyye'nin bütünleştirildiği en son sürümdür. Al Bakiyye dilinin en son geçerli kurallar bütününü içerir. Alfabe şartı ve kısıtlaması olmayıp, öğrenim ve belli kaideleri kolayca belirtmek için 4 alfabe standart olarak kabul edilmiştir. 

Kaynakça

 1. Belge: "Al Bakiyye Türkçe Kılavuzu", Google Doc., 21.06.2020, https://docs.google.com/document/u/2/d/e/2PACX-1vSkxmnraN9jJDFUS-4YoyxBgBwqqiIb0DDbIAZxbWfWFrKPEQmA4tYOOvwaqD-bPc7cQNjgpKczS3qf/pub
 2. Artlitartinglang: "Al Bakiyye Yapay Dili", Artlitartinglang.rastgelelik.com, 21.06.2020, http://artlitartinglang.rastgelelik.com/publ/tr/2
 3. Al Bakiyye: "Al Bakiyye Resmi Sitesi", albakiyye.rastgelelik.com, 28.10.2020, http://albakiyye.rastgelelik.com 
 4. A'dan Z'ye Al Bakiyye: "Al Bakiyye Öğrenim Kılavuzu", Google Dokümanlar, 28.10.2020, https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSv7Ad1uQf2PtMfjUloDsFF9AVcwjN2zeg71FAoT_1qm3bZ9dYofK0PjAVYMnjtyTNHeljvKxR6XMOq/pub 

Yardımcı Kaynaklar

 1. Al Bakiyye Ulu Sözlük
 2. Klavyeler
 3. Klasik Al Bakiyye Resmi Sitesi
 4. Dilbilgisi
 5. Standart Al Bakiyye Resmi Sitesi (Güncel Sürüm)
 

Madde değeri: 4274

Al Bakiyye Yapay Dili (ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙): Katkılar

Bu alan maddeye ait ek katkıları içerir.

Henüz bu maddeye katkı sağlanmamıştır. Maddeye katkı sağlayarak gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.
Lütfen bu alana yorum, tartışma konusu ve reklam eklemeyiniz. Görüş ve önerilerinizi "Tartışma" bölümüne ekleyebilirsiniz.

Toplam Katkı Sayısı: 0
avatar

Son değişiklik: Standart Al Bakiyye verilerine göre yeniden düzenlendi.

Dosyaya Ait Önizleme | Belgeyi İndir


Belge formatı HTML ve PDF olmayanlar ön izleme yapılmaksızın indirilir.

Tartışma

| Anahtar Kelimeler: yapay dil, bakiyye, conlang, Al Bakiyye, bakiyye dili Okunma: 427 | Güncellik: 29.10.2020 | Değer: 4.0/2

Madde Başlığı: Al Bakiyye Yapay Dili (ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙)
Madde Kimliği: 1603904153
Sayfa Kimlik Kodu: 28
Robotların İndekslemesi: İzin Veriliyor (Varsayılan).
Son değişikliği görüntüleyen kullanıcı sayısı: 427
Rastgelelik Viki Öğe Kimliği: RW284entry
Madde Kategori ve Grupları: Kategori / Alan / Bölüm; Yapay Dil Portalı, Al Bakiyye Portalı, Dil-Alfabe-Dilbilim
Madde Şablonu: **Manuel Bilgi Kutusu
Madde Dili: Türkçe
Sayfa Dili: Türkçe
Madde Oluşum Tarihi: 21.06.2020
Katkı Sayısı: 0
Tabii Sunucu ve Veri: Rastgelelik Arama Motoru > WB Alt Sistemi / R-uNet alt yapısı.
Sürüm: 1.4-28
Kalıcı Madde Adı: Henüz kalıcı madde adı oluşturulmamış.
Kalıcı Madde Sayfa URL: http://wb.rastgelelik.com/albakiyye
Belge URL: http://wb.rastgelelik.com/viki/0-0-0-28-20
Diğer Sosyal Ağlarda Paylaşım:
RSS Bağlantısı: https://wb.rastgelelik.com/viki/rss/
Madde Resmi+URL: /_bd/0/28.png (Boyut: 14.1 Kb)

"Al Bakiyye Yapay Dili (ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙)" isimli bu maddeye katkı sağlayarak gelişimine yardımcı olabilirsiniz.