• Oku
  • Yeni Ekle

Al Bakiyye Dilinde Bağlaç, İlgeç ve Edatlar

Diğer vikilerden daha özgür!

Al Bakiyye dilinde bağlaçların bazıları simge (Damğa) ile gösterilir. Virgül gibi imgeler "ve" olarak okunur.

Al Bakiyye Dilinde Bağlaç, İlgeç ve Edatlar

Bağlaçlar

Bazı bağlaçlar tek bir “damğa” ile gösterilmektedir. Bakiyye dili bağlaç bakımından oldukça zengindir. Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Almanca dillerinden sözcük ve bağlaç yapılarına sahiptir. 

Bakiyye 

Okunuş

Türkçe

M̃, ౨⊲ᛠ, ᒍӬ⟓〟, ৬ᒍЙ, ⥌Ḷ⥌

Amma, fakalte, lakeyin, yalnu, aba, 

Ama, fakat, lakin, yalnız, 

ЙƆ〟, Ḷ ≾БПᒍ〟, Ḷ ЙƆᒍ〟ḶЙ❞ ↾Ċ❞, てᛠર ↾Ċ❞, Бᒍk, て૭’’ʷ@Ɲ, Ϣર❞, Ϣ≾てᒍБ, ഥરᎧM, Ɔ≾てᒍБ, Ɔ≾ⱱГ〟

Nuden, bu sebeplen, bu nudenlen, bu yüzden, bunun içün, hater içün, belki, heggeten… 

Warun, Weshalbe, darum, deshalbe, deswegen

Neden, bu sebeple, bu nedenle, bu yüzden, bunun için, buna göre, hatırın için, belki, gerçekten...

ⱱ, ᎧƝ

ve, un, 

ve, 

Ċ❞⟓, ƆƝ, ϢIᒍ, Ɔ⥌, 

Çünkey, den, wayel, da

Çünkü

↾Ċ❞

içün

İçin

ഥ’OƝƆર〟, Б૪⟓≾, ᕴ↓β∧ 

zonderen, bilamkes, yoksa

aksine,

Ƒ, ≾Э, ϢƝ, Ұ@

Ef, Esse, Wen, şayet, 

eğer, şayet, ise

I⟓Ɲ,  ⥌ᒍ≾〟

ayken, alsen

-iken

-Ɔ〟Эⱱʷᒍ, -Ɔ〟Бཞ,  -Ɔ〟⥌てર

den evvel, den beri, den ahır

den önce, den beri, den sonra

૭''રҰ〟, OḶϢᒍ, OḶҰ〟

garşın, obwol, obşayen, 

-e rağmen

БᒍЭC, ƆM

Belece, dem

Böylelikle

Ӄ

kio / ki / kiol

ki

/

yada, ve ya, 

veya, yahut, yada

ԋM ... ԋMƆ

hem...hemde

hem...hem de

⥌ƝҰ↾ᛠ@, ৬રƝG

anşıtat, yerinğe, 

yerine

⟓Ⱈ

keymen

gibi

Ɔ৬

diya

diye

X, ⧽મ↓

aks, olrayak

olarak

ᒍ〟

ilen

ile

İlgeçler - Tamlamalar - Ulaçlar - Bağ Eylem - Bağ Fiil

Türkçe

Bakiyye

-ip (ıp, up, üp)

⊲⊲↾Ḻ 

(Kalkıp)

-arak (-erek)

Ḷ⊲ર↓

(bakarak)

-madan (-meden)

ГᒍMЭƆ〟

(gelmeden)

-maksızın (-meksizin)

ГᒍMЭ⟓๛ᓬ〟

(gelmeksizin)

-dıkça (-dikçe, -tıkça, -tikçe)

ГᒍƆ↓Ċ

(Baktıkça)

-ınca (-ince)

ГᒍƝC

(Gelence)

-alı (-eli)

Гᒍ⥌ᒍ↾

(Geleli)

-ken

Гᒍર ↾⟓〟

(Geler iken)

-a ( ... -a ... -a)

Ḷᛠ⥌ Ċ⊲⥌

(bataa çıka)

-e (... -e …. -e)

ГᒍЭ ГƆ

(Gele Gede)

... -r ... -maz ( ... -r ... -mez)

⥌ᒍર ⥌ᒍM⥌ᓬ

(Alar almaz)

-asıya (-esiye)

Ȫᒍ≾↾৬

(Ölesiye)

-casına (-cesine)

Ḷ⊲રC๛Й

(Bakarcasınnu)

Edatlar

Tüm edatlar; “iç, üst, ög, yan, çip üz, alt, ara” olup, kullanım esnasında birtakım eklerle zenginleşerek kullanılır. Bakiyye dilinde temel isimle sondan eklemeli ve baştan eklemeli olarak iki farklı yapıda edat kullanımı mevcuttur. Baştan eklemeli yapılarda isimden ayrı yazılır ve isim yalın haldedir. 

Baştan Eklenen

Sondan Eklenen

ᓬᎧ, ᛠᎧ (Zu, Tu)

Э, ∧, ৬, (e, a, ya, ye)

ḶI (Bay) - tarafından/yanında

৬〟Ɔ (yanında)

M↾ᛠ, ϢIᛠ (mit, wit)

ᒍ〟(len)

-

Ɔ〟 Бཞ (-den beri)

-

Ꭷᓬર〟Ɔ(üzerinde)

-

Бཞ๛Ɔ (berisinde)

Й৬ર (Nuyar)

৬Ɲ〟Ɔ (yanında), ĊП〟Ɔ (çipinde)

↾Ɲ (in), Ƒ..↾ (Efiy)

↾Ċ〟Ɔ (içinde)

ᎧƝᛠર (Unter)

⥌ᒍᛠ〟Ɔ (altında)

-

ȪГ❞Ɔ (Ögünde)

   

Örnekler: TR - Eve gidiyorum.

  1. (Baştan): Ⱈ Ϣર Г@MЭ⟓ ᒍ Ḷર⊲∧ (Men war getmek el barqa)

  2. (Sondan): Ⱈ Ϣર Г@MЭ⟓ ᓬᎧ ᒍ Ḷર⊲. (Men war getmek zu el barq.) 

Örnekler: TR - Evin içinde senle Ahmet’i ve onun yanında da Mehmet’i gördüm.

  1. (Baştan): Ⱈ ϢᎧરƆ ⟓ȪરƆⰘ Ƒ..↾ ৬ Ḷર⊲  ⥌てM@..↾ ๛ᒍ〟ⱱ ⧽Й❞ ĊП〟Ɔ ⧽ MЭԋM@. 

  2. (Sondan): Ⱈ ϢᎧરƆ ⟓ȪરƆⰘ ৬ Ḷર⊲〟↾Ċ〟Ɔ ⥌てM@..↾ Ϣ↾ᛠ ๛ ⱱ MЭԋM@..↾ Й৬ર ⧽Й❞. 

Madde değeri: 1330

Al Bakiyye Dilinde Bağlaç, İlgeç ve Edatlar: Katkılar

Bu alan maddeye ait ek katkıları içerir.

Henüz bu maddeye katkı sağlanmamıştır. Maddeye katkı sağlayarak gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.
Lütfen bu alana yorum, tartışma konusu ve reklam eklemeyiniz. Görüş ve önerilerinizi "Tartışma" bölümüne ekleyebilirsiniz.

Toplam Katkı Sayısı: 0
avatar

Tartışma

| Anahtar Kelimeler: edatlar, baştan eklemeli ilgeçler, ilgeçler, bağlaçlar, sondan eklemeli edatlar Okunma: 133 | Güncellik: 06.08.2020 | Değer: 0.0/0

Madde Başlığı: Al Bakiyye Dilinde Bağlaç, İlgeç ve Edatlar
Madde Kimliği: 1593990882
Sayfa Kimlik Kodu: 107
Robotların İndekslemesi: İzin Veriliyor (Varsayılan).
Son değişikliği görüntüleyen kullanıcı sayısı: 133
Rastgelelik Viki Öğe Kimliği: RW1074entry
Madde Kategori ve Grupları: Kategori / Alan / Bölüm; Yapay Dil Portalı, Al Bakiyye Portalı, Dil-Alfabe-Dilbilim
Madde Şablonu:
Madde Dili: Türkçe
Sayfa Dili: Türkçe
Madde Oluşum Tarihi: 06.07.2020
Katkı Sayısı: 0
Tabii Sunucu ve Veri: Rastgelelik Arama Motoru > WB Alt Sistemi / R-uNet alt yapısı.
Sürüm: 1.4-107
Kalıcı Madde Adı: Al Bakiyye Dilinde Bağlaç, İlgeç ve Edatlar
Kalıcı Madde Sayfa URL: http://wb.rastgelelik.com/albakiyye-baglac-ilgec-edat
Belge URL: Henüz bir belge eklenmemiş.
Diğer Sosyal Ağlarda Paylaşım:
RSS Bağlantısı: https://wb.rastgelelik.com/viki/rss/
Madde Resmi+URL: Görsel materyal eklenmemiş.

"Al Bakiyye Dilinde Bağlaç, İlgeç ve Edatlar" isimli bu maddeye katkı sağlayarak gelişimine yardımcı olabilirsiniz.