• Oku
 • Yeni Ekle

Hûrayca

Diğer vikilerden daha özgür!

Bu maddenin geliştirilmesi gerekmektedir.

Madde yeterli ve kapsamlı bilgiye sahip değil. Daha fazla katkı ve içerikle geliştirilmesi gerekiyor.


Kelime Anlamı: “Ay kadar bağımsız, özgür, berrak ve parıltılı dil, özgür olma arzusu, özgür olmayı isteme dili”, demektir.
"Hûrayca"
Hûrayca

Belgeyi İndir (582.4 Kb)

Al Bakiyye yapay dilinin bir Lehçesidir.
Dış Kaynaklar

Hûrayca Kelime Anlamı: “Ay kadar bağımsız, özgür, berrak ve parıltılı dil” demektir. Ay gibi özgür

Betikelhûrayca Kelime Anlamı: Ay gibi özgür, ay kadar bağımsız dilin temel kitabı.

Hûrayca, Ural-Altay dil ailesine mensup Türkçe kökenli Al Bakiyye yapay dili temel alınarak geliştirilmiş anlatım dilidir. Olabildiğine basit, anlaşılabilir ve bir o kadarda kapsamlı bir anlatım-yazım dili olması amaçlanmıştır. “Betikelhûrayca” isimli bu dilbilgisi, edebiyatı ve öğrenim kılavuz kitabının temel anlatım dili Türkçedir., Al Bakiyye, Almanca, Esperanto ve İngilizce gibi diğer dillerden kısmen karşılaştırmalı, örneklemeli anlatım sunulmaya çalışılmaktadır. Gelişim ve değişim yapıldıkça bu eser güncellenmektedir. Al Bakiyye yapay dilinin bir Lehçesidir. 

Hûrayca Nedir?

Latin harflerinden oluşan kendisine özgü alfabesi bulunan anlatım-yazım odaklı yapay dildir. Al Bakiyye ve Türkçe kökenli olarak özgür yazımı desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. Kapsamlı ve gelişmiş Al Bakiyye yapay dilinin yazım, ortam ve aktarımında yaşanılabilecek zorlukları daha basite indirmeyi, en yaygın kullanılan latin harfleri ile daha berrak bir sesletim ve dilbilgisi kuralları oluşturmayı amaçlayan yapay dildir. Sözcük varlığı büyük oranda Türkî dillerden, aktarma terimlerden, Arapça, Farsça, Almanca ve İngilizceden türetme yöntemiyle alınarak geliştirilmektedir. Sözcük haznesinin temelini ise büyük oranda Al Bakiyye dili sözcükleri oluşturur. 

Hûrayca, Al Bakiyye yapay dilinin sahip olduğu özel Damlahatname, Şükran Güncesi gibi edebî türleri ve diğer Roman, Şiir, Fıkra, Drama vb. türleri de destekleyecek türde geliştirilmektedir. 

Bu dilin en önemli özelliği ise olabildiğince özgür olması ve yazarın, anlatıcının keyfine göre kullanılabilir olmasıdır. Standart birtakım kurallar oluşturulmuş olsa da tüm standart kurallar yazar ve anlatıcı inisiyatifindedir. Standart resmi alfabesi Latin harflerinden oluşan kendi özgü alfabesi olsa da dileyen kişi Arap, Göktürk, Yunan, Al Bakiyye vb. diğer alfabelerle de yazabilir. Cümle, sözcük yapıları da özgürcedir. Yazar istediği şekilde cümle dizilimi yapabilir. 

Dilin İsimlendirilmesi: Türkçe karşılığı ile aynı olup Hûrayca şeklindedir. Diğer dillere kelime anlamının karşılığı olarak çevrilebileceği gibi, doğrudan “Hurayca” şeklinde de kullanılabilir. Bu durumda İngilizcede; “Hurayish”, veya “Huray Language” Almanca'da “Hurayisch” veya “Huray Sprache” şeklinde kullanılabilir. 

Türkçede ise “Huray dili, Hurayca, Hûrayca, Lisan-ı Huray” şeklinde kullanılabilir. Al Bakiyye dilinde yazım ve kullanımı ise, “ᏖમC” (HûRayCa) şeklindedir. 

Temel Özellikleri (Hûrayca Tökez Ñûtelikeyn)

Aşağıdaki özellikler standart Hûrayca için geçerlidir. Diğer alfabeler ile yazılanlarda değişiklikler olabilir. 

 • Harflerin kendi başlarına özel okunuşları vardır. 

 • Büyük-küçük harf ayrımı bulunur. 

 • Soldan sağa doğru yazılır.

 • Cümle dizilimi özgürcedir. 

 • Esas fiil ile birleşen ve birleşmeyen yardımcı fiiller vardır; ist, dır, war. 

 • Cümle ve sözcük yapısına göre değişen artikeller (belirteç) vardır; Lâ, Ya, Ol, Ey, El, -i / yi. 

 • Artikel ve sözcüklerde cinsiyet ayrımı bulunmaz.

 • Yaratıcı için özel şahıs zamiri vardır; Hay. 

 • Olumlu, olumsuz, ünlem ve soru cümle yapıları mevcuttur. 

 • Zaman ve kip ayrımı vardır.

 • Sondan, baştan, ortadan eklemeli ve sözcük içi türemeli, değişmeli sözcük oluşum özelliği bulunur. 

 • Tüm seslerin harf karşılığı vardır ve yazılır. Yazıldığı gibi okunur. 

 • Kökten sözcük türetmede kapsamlı ek ve yöntem bulunur. Ancak bol miktarda da eş anlamlı ve benzer yapılı sözcüklere de sahiptir. 
  Eklerle yeni sözcük oluşumu olduğu gibi, çoğunlukla birden fazla kelime ile anlatım yöntemi de bulunur. 

Gelişim Süreci ve Amacı (Hûrayca Evre-igelişim or Umag)

Hûrayca, Al Bakiyye yapay dilinden sonra geliştirilmeye başlanmış özgürlük dilidir. Dille bazı kurum ve kuruluşların getirdiği kural ve kısıtlamalardan uzak kalmak, yazarın kendisini daha iyi ifade edebilmesine imkan sunmak için özgür bir dil olarak geliştirilmeye başlandı. Al Bakiyye dili büyük oranda tamamlandığında bazı eksiklikler hissedildi. Bu eksikliği Al Bakiyye şivesi geliştirerek gidermeye çalışıldı fakat Al Bakiyye dilinin yapısından kaynaklı öğrenilmesi, yazılması ve kullanılması zor. Bu yüzden bütün platformlarda kolayca yazılabilen, herkes tarafından okunabilen ve öğrenmesi kolay bir dil gerektiğine karar verildi. İlk olarak alfabe çalışması yapıldı. Latin harflerinden bir dizge oluşturuldu. Çünkü dünyanın büyük kısmı Latin harflerine aşinadır. Kelimelerin büyük kısmı Al Bakiyye dilinden türetildi ve temel kök olarak Türkçe ve Altay dilleri tercih edildi. Bazı yapılar kullanımı ve öğrenimi kolay olması için Almanca ve İngilizce gibi dillerden türetildi. Zengin ve özgür bir kullanım kazanması için Farsça ve Arapça gibi dillerden esinlenildi. Sürekli gelişimi devam eden diğer yapay diller gibi varlığını koruyacaktır. 

Amacı: Hûraycanın temel amacı yazar ve anlatıcılara özgürlük kazandırmaktır. Belli dil kurallarına bağlı kalmadan istediği gibi yazım ve anlatım yapmasını sağlamak, anlamda hiçbir kayıp yaşanmadan okuyucuya konuyu aktarabilme başarmaktır.​

Alfabe - Sesletim (Tamğaluk - Sesletim)

Yazar ve anlatıcının özgür iradesine bırakılmış bir yazım söz konusudur ancak temel standart yazım için Latin alfabesi tercih edilmiştir ve harfler birbirleri ile birleşmezler. Ancak yazar, isterse Hûraycayı Arap, Rus, Çin, Göktürk, Al Bakiyye gibi alfabelerle veya Emoji, İkon, Simge gibi ifade türleri ile de kullanabilir. 

Standart Hûray dili alfabesi soldan sağa doğru yazılır. Toplam 39 adet harften oluşmaktadır. 

Temel Harfler: A B C D E F G H X I J K L M N O P R S T U V W Y Z

Ek Harfler: Â Ê Ç Ğ Ɠ İ Î Ñ Ö Ř Ş Ü Û 

İsimler (Aden)

Not: Tüm artikel alan isimlerin ilk harfi büyük yazılır. 

2 tür isim vardır; Özel isim ve Cins isim. Bunların tekil, çoğul, çekimli ve çekimsiz yapıları vardır. Hûraycada tüm isimler artikellerle kullanılabilecek ve fiil görevi üstlenebilecek yapıdadır. Yazar ve anlatıcı anlatım tarzına uygun artikel seçebilir. İsimler diğer yapay diller gibi belli harf veya eklerle bitecek diye bir kaide yoktur. Çeşitli yöntem ve özelliklerle çok sayıda isim barındırmaktadır. Cinsiyet ayrımı bulunmaz. 

İsimlerin cinsiyeti 3 şekilde belirtilebilir; 

 • Sıfatlarla, 

 • Özel isimlerle,

 • Eklerle: Dişilere “e” veya “çe” getirilir.

Müdür: Zaysan, Zaysane / Kral: Kıral - Kıralçe

İsim cümlelerinde yardımcı fiiller: “İst” ve “dır”. 

Birleşik İsimler

İki ayrı isim ek almadan birleştirilir; Çocukevi: Balabarq / Bilgisayar: Bilkusaygaç

Çoğul İsimler (Adenelçoğul)

Çoğul yapma ekleri: 

 • -ler, -lar: Adamlar - İnsanlar

 • -at: Algazgırat - Hayvanlar topluluğu

 • -gêân: Adamîgêân - İnsanlar (Bir nesil-soy devamcılarını daha çok belirtir ama normal isimler için de kullanılabilir.)

 • -eyn: Çarağayn - Ayakkabılar (Daha çok çift olan isimler için kullanılır.)

 • -en, -in: Barken - Evler 

İsmin Halleri (Adın Yağdayen)

Yalın Hal

-

Ya Barq

Ev

Belirtme (i)

iy, siy, riy

Barqiy

Evi

Yönelme (e)

a - e

Ya Barqa

Eve

Bulunma (de)

fi

Ya Barqfi

Evde

Ayrılma (den)

fin / fik

Ya Barqfin

Evden

İlgi (in/ın)

ın - in

Ya Barqın

Evin

İlgi - nın

řiy

Ya Řiybarq

Evin

Vasıta (yla)

len - lan

Ya Barqlan

Ev ile

Dişil

e, -çe

Mutetmene. Ulça

Bayan Öğretmen. Kız evlat

Çoğul

ler, -lar, -en, 

Mutetmenler, Mutetmenen

Öğretmenler

Çoğul

gêân

Mutetmengêân

Öğretmen Nesilleri, Öğretmen oğulları

Çoğul Topluluk

at

Algazgırat

Hayvanlar topluluğu

Çoğul Çift

eyn

Çarağayn

Ayakkabılar (Çift)

Soy-Kök

î

Mutetmenî, Çomraî, Türkî, Tüğükî

Öğretmen soyundan, Tahta-Kereste, Türk soyu, Tarihî

Kavuşma Sıfat

up

Barqup, kutup, Bilkuup, Başarup

Evli,mutlu, Bilgili, Başarılı

Ait Olma

ânê

Mutetmenânê, Okulânê, Minânê, Bargânê, Uçmağânê

Öğretmene ait-dahil, Okula ait, Bana ait (Benimki), Evinki, Cennetinki

Bir Yere Ait Olma

yal

Cermenyal, Erzurumyal, 

Almanyalı, Erzurum'lu

Yer-Aitliği

iyye

Mutetmeniyye, Türkiyye, Cermeniyye

Öğretmene ait yer, Türk'e ait yer, Alman'a ait yer

Yaşanılan Yer Aitliği

astan

Mutetmenastan, Tatarastan, Türkastan

Öğretmenin yaşadığı yer.Tatarların yaşadığı yer, Türkün yaşadığı yer.

Mekan Aitliği

ya

Mutetmenya, Umsurya, Cermenya

Öğretmen ülkesi, Ütopya (Hayali Ülke) Alman ülkesi

Toprak Parçası Aitliği

land

Mutetland, Cermenland

Öğretmen yurdu, Alman yurdu

Yer-Mekan: Bulunma

yut

Imrazyut, Kobruyut, Baryut

Hastane, Depo, Barınak

Yer-Mekan: İşlenme

hane

Mutethane, Betikhane

Dershane-Okul, Kütüphane

Eylem Yeri

tay

Çamratay, Savaştay, Azıtay, Bağtay, Oruçtay

Orman, Savaş meydanı, Şeytan çağırma yuvası, Balo, İftar Ziyafeti

Olumsuzluk: İstenmeme

Ñâ

Ñâmutetmen, Ñâmenler, Ñâhoş, Ñâsev, Ñâçuk!

İstenmeyen öğretmen, İstenmeyen insanlar, hoşlanılmayan, sevilmeyen, Çıkma!

Olumsuzluk: Eksiklik

jıg

Mutetmenjıg, Araybajıg, Kutjıg

Öğretmensiz, Arabasız, Mutsuz

Olumsuz: Ters Eylem

bi

Bimutet

Öğretmesiz, Biuğma, Bihoş

Olumsuz: Karşıt-Zıt

anti-

Antimutetmen, Antiislam

Öğretmen karşıtı, İslam karşıtı

Dışında Olma

gayřiy

Gayřiymutetmen, Gayřiyhegget, Gayřiyislamdekmen

Öğretmen dışında, Gerçek dışı

Yanlış-Hata

yan

Yanmutet, Yanunert

Hatalı öğretmek, Yanlış anlamak

Harici Olma

haricen

Haricenmutetmen, Haricenbetik

Öğretmen harici, Kitap harici

Dışı Olma

İm

İmtormu, İmtöre

Hayat dışı, Yasa dışı

Korku 

gorbi

Yürgügorbi, Uçgorbi, Elsegorbi

Yükseklik korkusu, Uçma korkusu, Sosyal fobi

Kab-Çanta

ğa

Parayğa, Yaznançğa, Betikğa, Malğa

Cüzdan, Kalemlik, Kitaplık, Poşet

Eylem Yapan

men

Mutetmen, Kulutmen

Öğretmen, Köle

Eylemsel Nitelik

mend

Mutetmend, Savaşmend

Öğretme kabiliyeti olan kişi, Eli silah tutan kişi

Eylem Uzmanı

kâr

Mutetkâr, Yapıtkâr

Öğretim uzmanı-usta öğretici, Sanatkar

Eylemci

ğan

Mutetğan, okuğan

Öğreten, okuyan

Yapımcı

ar, er

Muteter, Yazar

Öğretici, Yazar

Uğraşıcı

Mutetkjı, Satjı

Öğretici, Satıcı

Erişken-Uzman

can

Bilcan, Wetcan, Tancan

Bilge-bilgin, Yetkin, Tanık

İlgililik

dar

Mutetdar, Kökençdar, Gökelemdar

Öğretmekle ilgilenen, Etimoloji iele ilgilenen, Astronomi ile ilgilenen

Dileyen: 

enşa

Enşamin, Enşaallah

Ben dilerim, Allah diler

Dileyen: 

meşa

Meşamiz, Meşailteber

Dilersem, Vali dilerse

Fazla Meyil

gend

Çıkgend, Girişgend, Konaşgend

Çıkmaya meyilli, Girişken, Konuşkan

Kusursuzluk

Sûbhaynû

Sûbhaynûmutetmen, Sûbhaynûbarq, Sûbhaynûadam

Kusursuz öğretmen, kusursuz ev, kusursuz adam

Usul-Tarz

alâ

Alâmutetmen, Alâtürk

Öğretmen tarzı, Türk usulü

Eylemsel Zaman

gâh

Mutetgâh, sehergâh

Ders vakti, Seher vakti

İşleme Zamanı

leyn

Mutetleyn, Okşayleyn, 

Öğretim vakti, Akşam vakti

Sürdürme-Devam

ber

Berokşay, berbetik

Akşamın devamı, kitabın devamı

Sıralama

ng

Bereng, Keyeng

Birinci, İkinci

Felsefi Bilimsel

Kökenç, İnanç, Günenç, Ukumenç, Ağınç, Gizlenç

Etimoloji, İnanç, Kronoloji, İdeoloji, Psikoloji, Elektrik, Mahremiyet

Uysal-Uygun

jıl

Barqjıl, Adamjıl

Evcil, İnsancıl

Kavramsal-Bilim

sal, sel

Barqsal, Tilsel, Ketsel, Doğelemsel, Sayızsal

Evsel, Dilsel, Kimyasal, Fizik, Matematik

İzm-Felsefi Düşünce

wûs

Atamalwûs, Elselwûs, Sofiwûs, Türkwûs, İslamwûs

Kapitalizm, Sosyalizm, sofizm, Türkçülük, İslamcılık

Yöntemsel Bilim

iyat

Mutetmeniyat, İslamiyat, Eseriyat, Adamiyat, Türkiyat

Öğretmenlik adabı, İlahiyat, Eser ilmi, Biyoloji, Türkoloji

Soyut Bilim

taj

Anıztaj, Elseltaj, İgetaj, 

Mitoloji, Sosyoloji, Ruh Bilimi

Somut Bilim

elem

Gökelem, Yerelem, Tıpelem

Astroloji-Astronomi, Arkeoloji, Tıp

Araç-Gereç

gaç, geç

Süzgeç, Barıngaç, Yatgaç, Bilkusaygaç, 

Süzgeç, Pansiyon, Yatak, Bilgisayar

Kılıf-Alet-Parça

lok, luk

Başlok, Sulok, Damğaluk, Sözlök

Başlık, Suluk, Alfabe, Sözlük

Parça-Küçültme

cux

Mutetmencux, Sözcux, Taşcux

Stajyer, Sözcük, Çakıl

Üvey-El Gariplik

laç

Analaç, Atalaç, Ağalaç, Balalaç, Ullaç

Üveyanne, üveybaba, üveyabi, üveyçocuk, üvey evlat

Yavru

zade

Asgırzade, Kapgırzate, Mehmetzade, Çomrazade

Aslan yavrusu, kaplan yavrusu, Mehmet'in oğlu, Ağaç fidanı

Yandaş-Fanatik

daş

Mutetmendaş, Yurtdaş, Cermendaş,  Fenerbahçedaş

Öğretmen sever, Yurt sever, Alman hayranı, Fenerbahçe hayrafı-fanatiği

Benzeşmek

gil

Mutetmengil, Algazgırgil

Öğretmenleşmek, Hayvanlaşma

Benzeş-Yansı-Savunucu

dek

Türkdek, İslamdek, Baladek, Akdek, Atamaldek, Elseldek, Sofidek, Nurdek, Hırdek, Vızdek

Türkçü, İslamcı, Çocuksu, Beyazımsı, Kapitalist, Sosyalist, Sofi, Işıltı, Hırıltı, Vızıltı

 

İsim - Yaş Sorma (Ad or Yaş Sorlam)

Ad ve yaş sormalar da diğer doğrudan soru yapımı gibidir ve cümle olmaksızın soru adılları ile yapılır. 

Adın ne? : Ad Nû veya Nû Ad?

Yaşın Kaç? : Yaş Nic veya Nic Yaş?

Benim adım Atilla : Min Ad ist Atilla.

Benim yaşım 23 : Min Yaş ist 23. 

Artikeller ve Nesneler (Belirtençat or Objuler)

Artikel, Türk dillerinde bulunmayan, Almanca ve İngilizce gibi dillerde bulunan yapıdır. Al Bakiyye yapay dili gibi Hûray yapay dilinde de artikel mevcuttur. Cinsiyet değil, işlev ve yapı nitelendirmesi için kullanılır. 

Artikeller: 

 

Artikel

Örnek

Türkçe

Açıklama ve Özellik

Ya - Ye

Ya Adam

Bilinen, tanınan insan

Bilinen, tanınan herkesçe tanınabilen isimleri betimler.

Lâ - Lê

Lâ Adam, Lê Elem

Bilinmeyen, herhangi bir insan

Tanınmayan, herhangi, sıradan isimleri betimler

El - Al

El Adam

Önemli, bahsedilen insan

Bilinen ve özel olan, önem arz eden, kendisine özgü yapısı ile bilinir olan isimleri betimler.

Ey - Ay

Ey Adam

Vugulanılan, tanıtılmak istenen, eylemin asıl mucidi olduğu belirtilmek istenen insan

Ululaştırılan, dikkat çekilen, tanıtılmaya çalışılan, vurgulanan isimleri betimler.

Ol

Ol Adam

Bilinmeyen, sadece duyulan ve olduğu bile meçhul olan insan

Bilinmeyen, görülmeyen ve sadece duyulan veya okunulan isimleri betimler. 

iy / -riy / -siy

Adamıy

Nesnel yapıya sahip olan belirli insan

Herhangi belirli bir ismi ve onun nesnel halini betimler. Mana olarak daha çok "ya-ye" artikeli gibi olup, diğer artikellerden farklı olarak isimlerin sonunda ve bitişik kullanılır.

 

*”-iy, -siy veya -riy” hariç diğer artikeller isimlerle birleşmezler. 

Artikellerin değişimi yoktur. Sabit yapıdadır ve zaman vb. etkilemez. 

 

Örnek: Hekim, bana bir şifa bul. Derdime derman olan ilacı ver. 

Hûrayca: Ya Sağuman, bol mine ber lê İmgung! Ber mine sağung olwan Emgi!

Vurgulama Tonlama: Bazı özel isimlerde ünsüz çiftlemesi olacak şekilde de artikel dönüşümü yapılabilir. El-Al artikellerinde kullanılabilir; 

Ray: El Rab = Er Rab

Barq: El Barq = Eb Barq

*Not: Bu yöntemle artikel kullanımı için ismin ünsüz harf ile başlaması gerekir. Ünlü harf ile başlayan isimlerde bu yöntem kullanılmaz. 

Belirsiz Artikeller: “Bir, bazı, kimi…” vb. belgisiz sıfatlar belirsiz artikellerdir. 

TR: Bir kedi

EN: a cad

DE: eine Katze

BK: Бર ⟓Ɔ

HÛ: Ber Pisi

Nesneler, 2 şekilde kullanılır; Belirli ve belirsiz. Her ikisini de artikel durumu belirler. Artikel kullanılmayıp “sayı, sıfat” vb. kullanıldığında belirsiz olur. Artikelin özelliğine göre belirli-belirsiz yapı kazanır.

Belirli Nesne: Min wurde okuerti ya Betik. (Kitabı okudum.)

  Min werde görtaç Betikiy. (Kitabı göreceğim.)

Belirsiz Nesne: Min wurde okuerti ber Betik. (Kitap okudum.) Min werde görtaç ol Betik. (Kitap göreceğim.)

Ayrıca Bakınız

 1. Lâ Çolbaşbetikelbakiyye junmatuten: Hûrayca Öğrenme ve Dilbilgisi Kılavuz Kitabı
 2. Al Bakiyye Resmi Öğrenim Sitesi ve Blogu

Madde değeri: 2474

Hûrayca: Katkılar

Bu alan maddeye ait ek katkıları içerir.

Henüz bu maddeye katkı sağlanmamıştır. Maddeye katkı sağlayarak gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.
Lütfen bu alana yorum, tartışma konusu ve reklam eklemeyiniz. Görüş ve önerilerinizi "Tartışma" bölümüne ekleyebilirsiniz.

Toplam Katkı Sayısı: 0
avatar

Dosyaya Ait Önizleme | Belgeyi İndir


Belge formatı HTML ve PDF olmayanlar ön izleme yapılmaksızın indirilir.

Tartışma

| Anahtar Kelimeler: hurayish, huray dili, hurayisch, hurayca Okunma: 247 | Güncellik: 31.10.2020 | Değer: 4.0/1

Madde Başlığı: Hûrayca
Madde Kimliği: 1604046270
Sayfa Kimlik Kodu: 162
Robotların İndekslemesi: İzin Veriliyor (Varsayılan).
Son değişikliği görüntüleyen kullanıcı sayısı: 247
Rastgelelik Viki Öğe Kimliği: RW1624entry
Madde Kategori ve Grupları: Kategori / Alan / Bölüm; Yapay Dil Portalı, Al Bakiyye Portalı, Dil-Alfabe-Dilbilim
Madde Şablonu: Geliştirilmesi Gereken Madde
Madde Dili: Türkçe
Sayfa Dili: Türkçe
Madde Oluşum Tarihi: 17.09.2020
Katkı Sayısı: 0
Tabii Sunucu ve Veri: Rastgelelik Arama Motoru > WB Alt Sistemi / R-uNet alt yapısı.
Sürüm: 1.4-162
Kalıcı Madde Adı: Henüz kalıcı madde adı oluşturulmamış.
Kalıcı Madde Sayfa URL: http://wb.rastgelelik.com/huray-dili
Belge URL: http://wb.rastgelelik.com/viki/0-0-0-162-20
Diğer Sosyal Ağlarda Paylaşım:
RSS Bağlantısı: https://wb.rastgelelik.com/viki/rss/
Madde Resmi+URL: /_bd/1/162.png (Boyut: 18.4 Kb)

"Hûrayca" isimli bu maddeye katkı sağlayarak gelişimine yardımcı olabilirsiniz.